Navigácia

Vzdelávanie zamestnancov

Vzdelávanie zamestnancov

V zmysle § 69 ods.1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania Základná škola Brezová 19, 921 01 Piešťany uverejňuje na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočňovaného vzdelávania.

Aktualizačné vzdelávanie 

 

Adaptačné vzdelávanie

 

Fotogaléria