Navigácia

2% dane

Milí rodičia a priatelia školy,

 

aj v tomto roku si dovoľujeme požiadať Vás  o poukázanie 2% zo zaplatenej dane  z príjmov.

Využitie týchto prostriedkov  je účelovo viazané na skvalitnenie výchovno-vzdelávacej a záujmovej činnosti detí.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám v minulých rokoch 2% zo zaplatenej dane z príjmov poukázali.

 

Právnické a fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie – môžu poukázať 2% v časti DP Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov PO.

Zamestnanci, ktorí požiadali zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane z príjmu potrebujú na poukázanie 2% dane dve tlačivá (Vyhlasenie, Potvrdenie o zaplatení dane), ktoré poskytne škola. Sú  zverejnené aj na web stránke školy www.zsbrepy.edupage.sk. Vyhlásenie vyplní zamestnanec a Potvrdenie o zaplatení dane vydá zamestnávateľ.

Tlačivá môžete odovzdať na Daňovom úrade, alebo na škole, ktorá zabezpečí odovzdanie na DÚ.

 

 

Ako postupovať

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 1. Do 15.2.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
 5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri ZŠ Brezová, Piešťany
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Brezová 2876/19 , 921 01 Piešťany
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 55 104 428
 6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri ZŠ Brezová, Piešťany
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Brezová 2876/19 , 921 01 Piešťany
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 55 104 428
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri ZŠ Brezová, Piešťany
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Brezová 2876/19 , 921 01 Piešťany
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 55 104 428
 4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Fotogaléria