Navigácia

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: zsbrezapy@gmail.com alebo +421 33 7623307

 
Pozícia:

Školský psychológ   Mám záujem

Úväzok:trvalý pracovný pomer – zástup RD (100 % úväzok)
Dátum nástupu:1.10.2020
Požiadavky:Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom programe psychológia / učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia v kombinácii s druhým aprobačným predmetom a absolvovanie štvorsemestrálneho špecializačného vzdelávania školskej psychológie poskytovaného vysokou školou
• prax v odbore výhodou
• samostatnosť, dôslednosť a zodpovedný prístup k práci

Požadované doklady:
• doklad o vzdelaní
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• životopis
• písomný súhlas so spracovaním osobných údajov
• odpis z registra trestov
 

 
Pozícia:

Vedúca školskej jedálne   Mám záujem

Úväzok:trvalý pracovný pomer (100 % úväz.)
Dátum nástupu:01.12.2020
Požiadavky:Kvalifikačné predpoklady:
• úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou
• prax 5 rokov v stravovacích zariadeniach
• zdravotná spôsobilosť – zdravotný preukaz
• samostatnosť, dôslednosť a zodpovedný prístup k práci
• aktívna znalosť práce s PC

Požadované doklady:
• doklad o vzdelaní
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• životopis
• písomný súhlas so spracovaním osobných údajov
 

Fotogaléria