Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Organizácia vyučovania od 19.10.2020

  Organizácia vyučovania od 19.10.2020
  16. 10. 2020

  Od 19.10.2020 POKRAČUJEME  V ORANŽOVEJ FÁZE:

  • vyučuje sa podľa rozvrhu maximálne 5 vyučovacích hodín.
  • ŠKD v prevádzke do 16.00 hod., ranný a zberný  ŠKD nie je v prevádzke
  • vykonáva sa ranný filter pri vstupe do budovy školy podľa harmonogramu

  Podrobné informácie sú tu

  Riaditeľka školy RNDr. Bronislava Fačkovcová

 • Nové opatrenia v školách platné od 12. októbra

  Nové opatrenia v školách platné od 12. októbra
  11. 10. 2020

  So zhoršujúcou situáciou s počtom nakazených ochorením Covid-19 boli upravené opatrenia pre školy - tu.

 • Dôležitá zmena v organizácii vyučovania od 12.10.2020

  Dôležitá zmena v organizácii vyučovania od 12.10.2020
  9. 10. 2020

  Vážení rodičia,

  Na základe karanténneho opatrenia z RÚVZ sa škola zaraďuje do oranžovej fázy.
  Z toho dôvodu upresňujeme organizáciu vyučovania.

 • Udelenie riaditeľského voľna

  Udelenie riaditeľského voľna
  6. 10. 2020

  DÔLEŽITÝ OZNAM

  Z dôvodu prerušenia dodávky vody a opravy poruchy na verejnom vodovode v lokalite ZŠ, Brezová 19, Piešťany udeľuje riaditeľka školy dňa 09.10.2020 žiakom všetkých ročníkov

  riaditeľské voľno.

  V tento deň nebude v prevádzke ŠKD, nevarí sa.

  Žiaci, ktorí sa stravujú, budú v tento deň odhlásení zo stravy.

 • Voľné pracovné pozície

  Základná škola informuje o voľných pracovných pozíciach:

  • školský psychológ - bližšie informácie sú tu
  • vedúca školskej jedálne - bližšie informácie sú tu
 • HappyMove - športový krúžok

  HappyMove - športový krúžok

  OZ HappyMove ponúka rodičom možnosť prihlásiť na športový krúžok žiakov 1. - 4. roč., ktorý sa bude konať v ZŠ Brezová v utorok 15:30 - 16:30h.

  Cena je 15€ na mesiac. Možnosť prihlásenia je u tr. učiteľov alebo cez stránku https://www.happymove.sk/sk/

 • Organizácia vyučovania od 25.9.2020

  Organizácia vyučovania od 25.9.2020
  24. 9. 2020

  Na základe informácie z RÚVZ sa škola od piatka 25.09.2020 opäť vracia do
  zelenej fázy. Informácie k vyučovaniu sú tu.

 • Vyučovanie od 22.9.2020

  Vyučovanie od 22.9.2020
  21. 9. 2020

  Od 22.9.2020 do 25.9.2020 sa vyučuje podľa rozvrhu maximálne 5 vyučovacích hodín.

  Stravovanie bude prebiehať podľa upraveného harmonogramu.

  Riaditeľka školy RNDr. Bronislava Fačkovcová

 • Dôležitá zmena v organizácii vyučovania od 21.9.2020

  Dôležitá zmena v organizácii vyučovania od 21.9.2020
  18. 9. 2020

  Vážení rodičia,

  ​​​​​​​Na základe karanténneho opatrenia z RÚVZ sa škola zaraďuje do oranžovej fázy.
  Z toho dôvodu upresňujeme organizáciu vyučovania.

 • Pravidlá nosenia rúšok na školách

  17. 9. 2020

  Povinnosť preventívneho nosenia rúšok sa predĺžila do prvého októbra 2020 pedagógom a odborným zamestnancom (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) a žiakom druhého stupňa základných škôl a študentom stredných škôl v rámci vyučovania. Nosenie rúšok v triedach nie je povinné pre mladšie deti, teda tie, ktoré navštevujú predškolské zariadenia a prvý stupeň základných škôl. Bližšie informácie sú tu.

 • Postup pri nariadení karantény niektorého člena rodiny

  9. 9. 2020

  Ako postupovať pri nariadení karantény niektorého člena rodiny?

  Člen rodiny bol v priamom kontakte s osobou, ktorá má pozitívny test

  • odprúčame dieťa ponechať doma do výsledkov testu člena domácnosti
  • škola nerobí žiadne opatrenia!

  Člen rodiny, s ktorým žije dieťa v spoločnej domácnosti má pozitívny test

  • škola zabezpečí lokálnu karanténu triedy. Deti z danej triedy ostanú doma na dištančnom vzdelávaní. 

  Učiteľ školy bol v priamom kontakte s osobou, ktorá má pozitívny test

  • učiteľ ostáva v karanténe, čaká na testovanie a následne na výsledky
  • škola nerobí žiadne opatrenia!

  Učiteľ školy, s ktorým žije dieťa v spoločnej domácnosti má pozitívny test

  • učiteľ ostáva v karanténe, čaká na testovanie a následne na výsledky
  • škola čaká na usmernenie RÚVZ!

   

  Za akých podmienok ostávajú žiaci na online a dištančnom vzdelávaní?

  • pozitívne bol testovaný učiteľ
  • pozitívne bol testovaný iný zamestnanec školy
  • pozitívne boli testovaní aspoň 2 žiaci školy
 • Ponuka krúžkov

  Ponuka krúžkov
  8. 9. 2020

  Ponuka krúžkov na šk. rok 2020/2021 je tu.

 • Vyúčtovanie ŠKD

  Vyúčtovanie ŠKD
  8. 9. 2020

  Vážení rodičia.

  Počas minulého školského roka 2019/2020 bolo v mesiacoch marec až jún prerušené vyučovanie z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID. Rodičia, ktorí zaplatili poplatok ŠKD za dieťa vopred na niekoľko mesiacov, vznikol preplatok. Preplatok bude riešený nasledovne:

  • deti, ktoré v tomto školskom roku 2020/2021 nenastúpili do ŠKD, preplatok bude vrátený.
  • deti, ktoré v tomto školskom roku 2020/2021 nastúpili do ŠKD, peniaze sa presunú na tento školský rok príp. na žiadosť rodiča budú vrátené späť na účet, ktorý poskytnú rodiča.

  Škola Vás bude kontaktovať  e-mailom.

  Ďakujeme za porozumenie.

 • Nosenie rúšok žiakov

  Nosenie rúšok žiakov
  27. 8. 2020

  Stanovisko riaditeľky školy k noseniu rúšok žiakov je tu.

 • Informácie k začatiu školského roka 2020/2021

  Informácie k začatiu školského roka 2020/2021
  25. 8. 2020

  Vážení rodičia,

  blíži sa začiatok školského roka a preto zverejňujeme následovné informácie: 

  • organizácia vyučovania - tu
  • prevádzka a vnútorný poriadok - tu
  • semafor - tu
 • Zasadalo odborné konzílium - opatrenia v školách

  Zasadalo odborné konzílium - opatrenia v školách
  24. 8. 2020

  Na začiatku školského roka sa bude vyžadovať od zákonných zástupcov čestné vyhlásenie, ktorého súčasťou bude dotazník – rodič v ňom uvedie, či sa dieťa od 17. augusta 2020 nachádzalo mimo územia SR alebo či sa zúčastnilo na hromadnom podujatí.

  Zákonný zástupca podpíše čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa. Ak bolo dieťa mimo SR alebo sa zúčastnilo hromadného podujatia, bude povinnosťou zákonného zástupcu sledovať zdravotný stav dieťaťa a jeho blízkych žijúcich v spoločnej domácnosti. Ak sa u niektorého z nich vyskytnú počas najbližších 14 dní príznaky respiračného ochorenia, bude potrebné telefonicky informovať ošetrujúceho lekára.

  Nosenie rúšok v triedach bude v prvých dvoch týždňoch školského roka povinné pre žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov stredných škôl. Naďalej nebude povinné v triedach pre predškolské zariadenia a prvý stupeň základných škôl. Stále bude povinné pre pobyt žiakov v interiérových priestoroch mimo tried vo všetkých školách s výnimkou konzumácie jedál a nápojov.

  Zdroj a ďalšie informácie:

   http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4416:uvz-sr-zasadalo-odborne-konzilium-od-prveho-septembra-nas-akaju-zmeny&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

 • Vesmír očami detí

  Vesmír očami detí

  V okresnom kole výtvarnej súťaže Vesmír očami detí v pätici najlepších, ktorí postúpili do celoslovenského kola, uspeli dve naše žiačky - Lucia Briganová získala krásne 1. miesto a Eliška Vytisková 4. miesto. Obom gratulujeme!

 • Oznam školskej jedálne

  Oznam školskej jedálne

  Vážení rodičia,

  platby za stravu na mesiac SEPTEMBER 2020 treba zrealizovať do 26.08. 2020 na účet školskej jedálne a to: 

  ročníky 1-4 suma 28,-€
  ročníky 5-9 suma 30,-€

  Na stravu bude prihlásený iba ten stravník, ktorý bude mať platbu pripísanú na účet, t.j., ktorý zaplatí v danom termíne.

 • Oznam

  1. 7. 2020

  Vážení rodičia a žiaci,

  ak ste si neprevzali vysvedčenie 30.6.2020, môžete si ho vyzdvihnúť až v septembri.

strana:

Fotogaléria