Navigácia

 • Detský festival ľudovej hudby

  V apríli 2024 sa uskutočnilo regionálne kolo súťaže Detský festival ľudovej hudby.

  V zlatom pásme sa umiestnila naša žiačka 5. C triedy Júlia Koláriková.

  Srdečne gratulujeme!

 • 2% z Vašich daní pre naše Občianske združenie

  2% z Vašich daní pre naše Občianske združenie

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  rovnako ako po minulé roky si Vás dovoľujeme požiadať o darovanie 2% z Vašich daní pre naše Občianske združenie Rodičovské združenie pri ZŠ Brezová 19, Piešťany, IČO: 55 104 428.

  Z prostriedkov Rodičovského združenia by sme aj naďalej pokračovali v zlepšovaní podmienok na vzdelávanie Vašich detí, modernizáciu priestorov školy, podporu nadaných a aktívnych žiakov ako aj na organizáciu rôznych kultúrnych, športových a spoločenských aktivít.

  Potrebné tlačivo:  Vyhlásenie o poukázaní dane 2% - tu

  Minuloročné tlačivo – Vyhlásenie o poukázaní dane, prosím nepoužívať, údaje nie sú v platnosti!!!

  Podrobnejšie informácie a postup nájdete na našej webovej stránke v časti 2%.

 • Modernizujeme priestory školy

  Naši prvostupniari sa už tešia novým šatňovým skrinkám. 

  Týmto ďakujeme pánovi M. Staškovi a pánovi M. Kašubovi sa pomoc pri realizácii farebných návrhov i priestorového riešenia. Ďakujeme všetkým rodičom za finančnú pomoc a spoluprácu.

  V našom úsilí budeme pokračovať, aby sa z nových šatní onedlho mohli tešiť aj žiaci druhého stupňa.

 • Okresné kolo vo florbale dievčat

  Dňa 4.4.2024 sa uskutočnilo okresné kolo vo florbale dievčat ZŠ. Z celkového počtu 12 škôl z okresu Piešťany, sa naše dievčatá umiestnili na krásnom 3.mieste.

  Gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 • Lyžiarsky výcvik siedmakov

  Žiaci siedmeho ročníka sa zúčastnili lyžiarskeho výcviku na Štrbskom plese.

 • Organizácia zápisu do 1. ročníka

  Organizácia zápisu do 1. ročníka

  Zápis prebehne v budove Základnej školy, Brezová 19, v Piešťanoch, za prítomnosti detí v termínoch:

   

  • piatok          12.04.2024          od 14,00 hod. do 18,00 hod.
  • sobota         13.04.2024          od 08,00 hod. do 12,00 hod.

  - vstup do budovy bude cez hlavný vchod, kde si dieťa spolu s rodičmi preberie pedagóg a odvedie ich do triedy

  - rodičia predložia k nahliadnutiu rodný list dieťaťa a občiansky preukaz

  - v prípade, že sa dieťa bude stravovať v školskej jedálni, rodičia vypíšu prihlášku

  - v prípade neprítomnosti jedného rodiča, dohodne sa náhradný termín návštevy

  - žiadosť, ktorá bola poslaná elektronicky, obaja rodičia pri zápise podpíšu

  - ak zákonný zástupca nemá možnosť so základnou školou komunikovať elektronicky, prihlášku vyplní priamo pri zápise

   

  Usmernenie k zápisu z MŠ je tu

  Elektronická prihláška žiaka do 1. ročníka  je tu

  Pokyny pri vyplnení elektronickej prihlášky  sú tu

 • Okresné kolo geografickej olympiády

  Okresné kolo geografickej olympiády
  5. 4. 2024

  Dňa 12. 3. 2024 prebehlo okresné kolo geografickej olympiády, na ktorom sa zúčastnili aj žiaci našej školy a úspešne ju reprezentovali, za čo im ďakujeme.

  Kategória E:

  • Dávid Grznár z 9. A triedy sa umiestnil na 3. mieste a postupuje do krajského kola,
  • Nela Škrabáková z 8. A sa umiestila na 7. mieste,
  • Ela Saxunová z 8. B triedy sa umiestnila na13. mieste.

  Kategória F:

  • Lukáš Domin zo 7. C triedy sa umiestnil na 4. mieste,
  • Samuel Miškech zo 6. B triedy sa umiestnil na 16. mieste,
  • Matias Milan Benka zo 6. B triedy sa umiestnil na 17. mieste.

  Kategória G:

  • Nicolas Blaško z 5. B triedy sa umiestnil na 3. mieste,
  • Mária Šišková z 5. A triedy sa umiestnila na 5. mieste,
  • Samuel Potočár z 5. B triedy sa umiestnil na 11. mieste.
 • Olejko chráni prírodu

  5. 4. 2024

  Vážení žiaci a rodičia,

  oznamujeme Vám, že naša škola sa pripojila  k projektu

  „Olejko chráni prírodu“,

  ktorý je určený pre materské, základné, špeciálne a stredné školy v rámci celého Slovenska. Tento projekt sa zameriava na správne nakladanie s použitým kuchynským olejom, ktorý produkuje väčšina z nás pri príprave rôznych vyprážaných jedál.

  Chceme recyklovať a aby použitý olej neskončil vyliaty v prírode, v spolupráci s Olejkom budeme tento olej v Našej škole zbierať, aby sa z neho stalo biopalivo.

  Návod ako zbierať a odovzdávať použitý olej je tu

 • Typy krajín na geografii

  5. 4. 2024

  Počas hodín geografie žiaci 5. B triedy pracovali v skupinách a do krabíc aranžovali typy krajín teplého podnebného pásma - pralesy, savany, púšte.

  Úlohou žiakov bolo zistiť aké rastliny, živočíchy a pôda sa vyskytujú v danom type krajiny, zistiť ako vyzerajú, vytvoriť ich z papiera, plastelíny alebo využiť plastové modely a využiť ich pri inštalovaní typu krajiny v krabici. Počas skupinovej práce si žiaci rozdelili úlohy a následne spoločne vytvárali 3D model krajiny.

 • 5. 4. 2024

  Aktualizovali sme modul Školský parlament

 • Vesmír očami detí 2024

 • Zápis detí do 1. ročníka

  Zápis detí do 1. ročníka

  Riaditeľstvo školy oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch:

  • piatok         12.04.2024          od 14,00 hod. do 18,00 hod.
  • sobota        13.04.2024          od 08,00 hod. do 12,00 hod.

  v budove Základnej školy, ul. Brezová 19,  v Piešťanoch

  Plagát k zápisu je tu

  Pokyny k  zápisu do 1. ročníka sú  tu

  Kritéria prijímania žiakov do 1. ročníka ZŠ na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2024/2025 nájdete tu

  Zoznam pomôcok je tu

  Elektronická prihláška žiaka do 1. ročníka  je tu

  Pokyny k vyplneniu elektronickej prihlášky sú  tu

  Rady pre rodičov sú tu

  Budúci prvák – inšpirácie pre rodičov sú tu

  VZN je tu

 • Príjemné veľkonočné sviatky

  Gúľa sa k Vám tichúčko, veľkonočné vajíčko,
  prichádza len na čas krátky, zaželať Vám krásne sviatky.

   

  Prajeme  Vám príjemné prežitie veľkonočných sviatkov

  kolektív školy

 • Okresné kolo recitačnej súťaže Hollého pamätník

  V okresnom kole recitačnej súťaže Hollého pamätník v kategórii próza sa naša Martina Žlnayová umiestnila na 2. mieste a v kategórii poézia Emma Kucharová získala tiež 2. miesto. 

  Obom srdečne gratulujeme!

 • Mladý gastronóm

  Dňa 26.3. 2024 sa žiačky Eliška Marlengová 9.C, Gabika Bíliková 9.B, Nela Škrabáková 8.A a Saša Gibalová 8.A  zúčastnili súťaže Mladý gastronóm  na Hotelovej akadémii v Piešťanoch.

  Súťažili v dvoch kategóriách: Pudingový pohár a Slávnostný stôl na tému Cesta okolo sveta.

  Dievčatá pripravili krásne poháre a zaujímavé prestieranie s gréckou tematikou. Umiestnili sa v striebornom pásme.

  Srdečne gratulujeme.

 • Basketbal

  V okresnom kole novej športovej disciplíne 3x3 basketbal obsadili naši chlapci pekné 3. miesto.

  Gratulujeme.

 • 25. 3. 2024

  Aktualizovali sme modul Školský parlament

 • Veľkonočné modelovanie

  Šikovné ruky žiakov 5. B vytvorili z hliny zaujímavé veľkonočné diela.

 • Posledný deň finančnej zbierky na nové šatne!

  Milí rodičia!

  Dnes je posledný deň realizovanej finančnej zbierky na nové šatňové priestory. Doteraz prispelo 185 darcov a vyzbieraná suma je 11 437 €.

  Aj v mene rady rodičov ďakujeme všetkým darcom, ktorí do dnešného dňa na zbierku prispeli a budeme vďační za posledné príspevky.

  https://www.donio.sk/pribeh/3490

   

  V prípade záujmu môžete využiť aj darovaciu zmluvu - odkaz tu.

  Ďakujeme pekne za vašu priazeň a spoluprácu!

   

                                                                                                                                        kolektív školy

 • Ponuka kolkárskeho klubu

  MKK PIEŠŤANY hľadá mladé talenty vo veku od 9 do 15 rokov.

  Máte  možnosť vyskúšať čaro kolkárskeho športu v kolkárni na Štúrova 22A. Tréningy sú v utorok a štvrtok.

  Viac informácii - tu

   

strana:

Fotogaléria