Navigácia

 • Riaditeľské voľno z dôvodu havárie na vodovodnom potrubí

  Škola obdržala oznam od spoločnosti TAVOS, a.s. Piešťany, v ktorom oznamuje,

  že dňa 29.03.2023 (v stredu) od 08:00 hod. do 13:00 hod.

  bude z dôvodu havárie na vodovodnom potrubí prerušená dodávka vody.

  Vzhľadom k uvedenej havárie bude odstavená kompletná prevádzka školy, t, j. nebude zabezpečená činnosť v ŠKD (vrátane rannej družiny), nemôže byť zabezpečené stravovanie a taktiež aj vyučovanie v uvedený deň 29.03.2023 (stredu).

  Všetci žiaci budú automaticky zo stravy odhlásení školou.

  Škola bude v daný deň uzatvorená.

 • Okresné kolo vo florbale mladších žiakov

  Dňa 24.3.2023 sa na ZŠ Scherera uskutočnilo okresné kolo vo florbale mladších žiakov.

  Naši chlapci po výborných výkonoch, keď porazili všetky mužstvá zvíťazili a postúpili do krajského kola.

  O úspech sa zaslúžili Adamovič, Mitošinka, Hájiček, Brigan, Mišík Michal, Mišík Krištof, Pavlovič.

  Gratulujeme a želáme úspech aj v krajskom kole.

 • Putujeme za ľudovou piesňou

  Dňa 15. marca 2023 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže Putujeme za ľudovou piesňou.

  Ľudové piesne vynikajúco prezentovali Paulína Koláriková (2.A), Júlia Koláriková (4.C) a Michaela Maceková (8.C). Júlia Koláriková obsadila 2. miesto a Michaela Maceková obsadila taktiež 2. miesto vo svojej kategórii. Gratulujeme!

 • Výstava pomôcok na fyziku

  Žiaci 6. B triedy v spolupráci s vyučujúcou fyziky pripravili výstavu pomôcok, vyrábaných na hodinách fyziky.

  Výstava bola spojená s workshopom pre žiakov 1. stupňa. Starší spolužiaci im vysvetlili, ako pomôcky vyrábali, na čo slúžia a aký je ich princíp.

  Pre mladších spolužiakov si pripravili kreslené hádanky, bludiská, hlavolamy, puzzle, obrázky s hľadaním rozdielov.

 • 3. miesto na Majstrovstvách Slovenska

  19. marca 2023 sa stala Nina Studená zo 7. C druhou vicemajsterkou SR v krasokorčuľovaní. Ninkin výkon si môžete pozrieť tu.

  Srdečne gratulujeme.

 • Udelenie riaditeľského voľna

  Riaditeľstvo Základnej školy Brezová 19

  udeľuje

  dňa 22. marca 2023 (streda) riaditeľské voľno

  pre žiakov 5.- 8. ročníka

  z dôvodu organizačného zabezpečenia celoplošného testovania žiakov 9. ročníkov.

  Vyučovanie v 1. - 4. ročníkoch a výdaj stravy riadne prebehne. ŠKD bude v prevádzke.

  Žiaci 5. – 8. ročníka budú zo stravy automaticky odhlásení. V prípade, že rodičia majú záujem o stravu
  pre svoje deti v tento deň, je potrebné, aby ich prihlásili telefonicky alebo prostredníctvom EduPage do
  20.3.2023 do 12,00 hod.

  Oznámenie o udelení riaditeľského voľna je tu.

 • Školské kolo recitačnej súťaže Hollého pamätník 

  Školské kolo recitačnej súťaže Hollého pamätník 

  školskom kole recitačnej súťaže Hollého pamätník uspeli títo žiaci:

  I.      kategória – poézia:

  1. miesto: Nela Badáňová (4. A)
  2. miesto: Matteo Madunický (4. C)
  3. miesto: Sára Kubalová (3. C), Mathias Gono (2. A)

                          – próza:

  1. miesto: Emily Chovancová (3. C)
  2. miesto: Lukáš Beňo (4. A)
  3. miesto: Kaia Filipová (3. A), Jozef Kováčik (2. A)

  II.    kategória – poézia:

  1.  miesto: Emma Kucharová (5. B)
  2. miesto: Tereza Hrčková (5. B)
  3. miesto: Sofia Menyhardtová (5. B)

                        – próza:

  1.  miesto: Michaela Samková (5. C)
  2.  miesto: Alica Pospiechová (5. B)

  III.  kategória – próza:

  1. miesto: Ľudomil Minek (8. A)
  2. miesto: Eliška Marlengová (8. C)
  3.  miesto: Katarína Miháliková (7. B)                  

  Blahoželáme a víťazom prajeme úspech aj v okresnom kole!

 • Pozvánka na podujatie Rozprávkovo

  Mesto Piešťany
  Materské centrum Úsmev

  pozývajú do MskS na podujatie

  Rozprávkovo
  ...urobme spolu zázrak...

  11.3.2023 od 16:00 do 19:00h

 • 2% dane

  Milí rodičia a priatelia školy,

  aj v tomto roku si dovoľujeme požiadať Vás  o poukázanie 2% zo zaplatenej dane z príjmov.

  Využitie týchto prostriedkov  je účelovo viazané na skvalitnenie výchovno-vzdelávacej a záujmovej činnosti detí.

  Ďakujeme všetkým, ktorí nám v minulých rokoch 2% zo zaplatenej dane z príjmov poukázali.

 • Zápis do 1. ročníka na školský rok 2023/2024

  Zápis do 1. ročníka na školský rok 2023/2024

  Riaditeľstvo školy oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch:

  • piatok         14.04.2023          od 14,00 hod. do 18,00 hod.
  • sobota        15.04.2023          od 08,00 hod. do 12,00 hod.

  v budove Základnej školy v Piešťanoch, Brezová 19

  Plagát k zápisu je tu

  Pokyny k zápisu do 1. ročníka sú tu

  Kritéria prijímania žiakov do 1. ročníka ZŠ na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2023/2024 nájdete tu

  Zoznam pomôcok je tu

  Elektronická prihláška žiaka do 1. ročníka  je tu

  Pokyny pri vyplnení elektronickej prihlášky sú tu

  Rady pre rodičov sú tu

  Budúci prvák – inšpirácie pre rodičov sú tu


 • Jarné prázdniny

  Jarné prázdniny

  Jarné prázdniny sú od 20.2.2023 do 24.2.2023 . Školské vyučovanie sa začne 27. februára 2023  (pondelok).

 • Okresné kolo Matematickej olympiády

  Okresné kolo Matematickej olympiády

  Dňa 25.1. 2023 sa uskutočnilo okresné kolo Matematickej olympiády, v ktorom naši žiaci dosiahli tieto výsledky:

  kategória Z5:

  • Lukáš Mrva (5. B) - 4. miesto
  • Anna Buchmanová (5. B) - 6. miesto
  • Nela Petrovičová (5. C) - 9. miesto
  • Jakub Kubala (5. B) - 10. miesto

  kategória Z9:

  • Jakub Vavrinec (9. A) - 1. miesto

  Súťažiacim srdečne gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 • Stolný tenis žiakov

  V okresnom kole v stolnom tenise chlapcov sa naši žiaci umiestnili na výbornom 2. mieste. O úspech sa pričinili Dávid Grznár, Michal Schedling, Matej Adamovič a Matej Salka.

  Gratulujeme

 • Valentínske tvorenie

  Dňa 7. 2. 2023 žiaci 7. B na hodine výtvarnej výchovy vytvárali ozdobné predmety s valentínskou tematikou pod vedením profesionálnej keramikárky p. Bayer. 

 • Oznam o pokračovaní vyučovania

  Vážení rodičia,

  vyučovanie 06.02.2023 (pondelok) pokračuje. Prevádzka školy,, vrátane činnosti ŠKD a stravovanie je zabezpečené.

  Mgr. Vilém Vrba

 • Vážení rodičia

  Škola obdržala vo večerných hodinách oznam od spoločnosti TAVOS Piešťany, v ktorom oznamuje všetkým odberateľom vody na ulici Brezová, že od 02.02.2023 (štvrtok) od 19:00 hod. do 03.02.2023 (piatok) do 12:00 hod. bude z dôvodu havárie na hlavnom vodovodnom potrubí prerušená dodávka vody.

  Vzhľadom k uvedenej havárii bude odstavená kompletná prevádzka školy, t, j. nebude zabezpečená činnosť v ŠKD (vrátane rannej družiny), nemôže byť zabezpečené stravovanie a taktiež aj vyučovanie v uvedený deň 03.02.2023 (piatok). 

  Škola bude v daný deň uzatvorená.

  Mgr. Vilém Vrba

 • Okresné kolo v stolnom tenise dievčat

  Dňa 25.1.2023 sa uskutočnilo okresné kolo v stolnom tenise dievčat.

  Našu školu reprezentovali: N. Škrabáková 7.A, N. Krepopová 7.C, K. Klieštencová 8.B a S.Zaichenko 8.B. Dievčatá predviedli skvelé výkony a umiestnili sa na krásnom 2. mieste.

  Ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme aj naďalej veľa sportových úspechov.

 • Olympiáda v anglickom jazyku

  Olympiáda v anglickom jazyku

  V školskom kole OAJ, ktoré na našej škole prebehlo v novembri 2022, boli úspešní títo žiaci:

  - v kategórii 1A (6., 7. ročník):

  • 1. miesto: Tamara Fomenko
  • 2. miesto: Nella Valová
  • 3. miesto: Matej Vrábel

  - v kategórii 1B (8., 9. ročník):

  • 1. miesto: Simona Hošová
  • 2. miesto: Tamara Kubovová
  • 3. miesto: Tereza Kollárová

  V okresnom kole, ktoré sa konalo dňa 19. 1. 2023, našu školu reprezentovala v kategórii 1A  Tamara Fomenko, ktorá získala 1. miesto a postupuje do krajského kola. V kategórii 1B súťažila Simona Hošová a získala 2. miesto.

  K dosiahnutému úspechu obom žiačkam srdečne blahoželáme.

 • Okresné kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko 

  Okresné kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko 

  V okresnom kole recitačnej súťaže Šaliansky Maťko naša Emma Kucharová (5. B) získala 3. miesto.

  Gratulujeme!

 • Druhá najlepšia škola v Trnavskom kraji

  Druhá najlepšia škola v Trnavskom kraji

  Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) zverejnil rebríček slovenských škôl. Základná škola na ulici Brezová obhájila post druhej najlepšej školy v Trnavskom kraji. V rámci Slovenska je na 31. mieste.

  Naša škola, so známkou 8,4. je ohodnotená ako škola s vynikajúcimi výsledkami žiakov.

  Rebríček si môžete pozrieť je tu.

  Podrobné informácie sú na www.piestany.sk 

strana:

Fotogaléria