Navigácia

 • Školské kolo - Šaliansky Maťko

  Školské kolo - Šaliansky Maťko

  V školskom kole recitačnej súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko sa na 1. mieste umiestnil Ľudomil Minek (7. A), 2. miesto získala Katarína Miháliková (6. B) a na 3. mieste sa umiestnila Sofia Arzumaňan (6. B).

  Všetkým šikovným recitátorom gratulujeme!

 • INEKO zverejnil hodnotenie škôl

  Hodnotenie našej školy je https://skoly.ineko.sk/skola/?ID=586

 • Voľná pracovná pozícia

  Voľná pracovná pozícia
  12. 1. 2022

  Základná škola, Brezová 19, Piešťany v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. a § 84 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. a zákona č. 5/2004 Z. z. informuje o voľnom pracovnom mieste s nástupom 1.2.2022:

  pedagogický asistent - bližšie informácie sú tu

 • Návrat žiakov na prezenčné vzdelávanie

  5. 1. 2022

  Dňa 4.1.2022 zverejnilo MŠVV a Š SR informáciu o návrate žiakov do školy. Po zimných prázdninách sa začne prezenčné vyučovanie v plánovanom termíne – v pondelok 10.01.2022.

  Od tohto termínu sa zároveň školy budú riadiť  tzv. ŠKOLSKÝM SEMAFOROM 

  Pri návrate do školy je potrebné, aby žiaci odovzdali prehlásenie o bezpríznakovosti (elektronicky alebo v tlačenej podobe) a priniesli si dve rúška/respirátory.

  Tlačivo o bezpríznakovosti je tu

  Tlačivo je k dispozícii aj vo vstupnej chodbičke hlavného vchodu školy.

  Všetci stravníci budú automaticky prihlásení na stravu, odhlásenie zo strany v prípade neprítomnosti žiaka bude individuálne.

  Viac informácií na stránke ministerstva školstva:

  https://www.minedu.sk/b-groehling-ziaci-sa-vratia-do-skol-v-planovanom-termine-10-januara/

 • Vianočné želanie

  Želáme Vám spokojné, láskou a porozumením naplnené vianočné sviatky a úspešný nový rok 2022.

  RNDr. Bronislava Fačkovcová a kolektív zamestnancov ZŠ Brezová

 • Literárna a výtvarná súťaž

  Literárna a výtvarná súťaž

  V Literárnej súťaži, ktorú organizuje Mestský úrad Piešťany, získali naši žiaci prvé priečky v dvoch kategóriách – v kategórii mladších žiakov sa na 1. mieste umiestnila Natália Žrobeková (6. B) a v kategórii starších žiakov 1. miesto získala Tamara Adamovičová (9. A).

   

  Aj vo výtvarnej súťaži Vianočná pohľadnica získali naši žiaci výborné umiestnenie.

  V kategórii mladších žiakov sa na 1. mieste umiestnila Chiara Bzdušeková (5. A).

  V kategórii starších žiakov sme obsadili všetky tri miesta – 1. miesto: Mia Pikusová (9. A), na 2. mieste sa umiestnili dokonca 2 naše práce - Lucia Briganová  (9. C) a Tereza Kollárová (8. B) a 3. miesto obsadila Daniela Brežná (8. C).   

  Všetkým srdečne gratulujeme!

 • Vianočná besiedka v 4. B

 • Záložka do knihy - medzinárodný projekt

  Deti z 3. B sa zapojili do medzinárodného projektu Záložka do knihy, ktorý organizovalo Metodicko-pedagogické centrum, Odbor Slovenskej pedagogickej knižnice v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne.

  Čítanie je činnosť, ktorá má pozitívne účinky na naše zdravie. Posilňuje myseľ, pomáha nám spoznávať svet, kultivovať reč, robí nás empatickejšími a prináša nám radosť zo života. Aj toto sú benefity, ktoré deti z 3. B získali zapojením sa do projektu.

  Ako partnerskú školu dostali ZŠ s MŠ Olešnice v Českej republike. Boli to deti zo školského klubu. Naši tretiaci si pripravili záložky motivované knihou O psíčkovi a mačičke. V rámci projektu navštívili školskú knižnicu a MsK Piešťany. S českou partnerskou školou mali aj videokonferenčný hovor so žiakmi oboch zapojených tried. Napísali svojim kamarátom v Čechách i listy, pretože si chcú s nimi dopisovať...

  Záložky prišli v poriadku, všetky zapojené deti sa veľmi tešili. Za svoju aktivitu boli odmenení i diplomom od organizátorov. V projekte boli tretiaci zapojení po prvýkrát a veľmi sa im páčil. Určite sa zapoja aj v budúcom ročníku.

 • Vianočné dekorácie

  9. 12. 2021

  Žiaci prvého stupňa sa pripravujú na príchod Vianoc a svojou tvorbou dotvárajú ich atmosféru.

 • Vianočné prázdniny – oznam

  Vianočné prázdniny – oznam
  9. 12. 2021

  Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2020/21911:1-A1810 sa uskutočnia VIANOČNÉ PRÁZDNINY v termíne od 20.12.2021 do 07.01.2022.

  Znenie rozhodnutia je tu.

 • Oznam školskej jedálne

  Oznam školskej jedálne
  9. 12. 2021

  Z dôvodu koncoročnej uzávierky stravného a vyrovnania finančného limitu je možné  stravníkov (deti) odhlásiť do 15.12.221, streda do 13:00 hod.

  V prípade ochorenia dieťaťa je možné odobrať stravu v čase od 11:30 do 13:00h.

  Za pochopenie ďakujeme

  vedúca ŠJ

 • Tešíme sa na Vianoce

 • Okresné kolo Technickej olympiády

  Okresné kolo Technickej olympiády

  V on-line okresnom kole Technickej olympiády naši žiaci získali:

  v kategórii A (v súťaži dvojíc)

  • 2. miesto Filip Jankech (8. A) a Michal Bučko (8. C)

  v kategórii B (v súťaži jednotlivcov)

  • 2. miesto  Ľudomil Minek (7. A)

  Gratulujeme

 • Naše práce z hodín výtvarnej výchovy

 • Antigénové samotesty

  Vážení rodičia,

  škola zabezpečila pre každého žiaka 5 ks antigénových testov na samotestovanie. Testy si môžete vyzdvihnúť pri hlavnom vstupe do budovy školy.

  6.12. v pondelok v čase :

  • od 06.30 hod. - 08.30 hod. 
  • od 11.30 hod. - 14.30 hod.

  7.12. v utorok  v čase 

  • od 06.30 hod. -  08.30 hod. 
  • od 11.30 hod. - 14.30 hod.

  RNDr. Bronislava Fačkovcová

 • POZOR ZMENA - vyučovanie od 1. decembra 2021

  Vážení rodičia,

  na základe rokovania krajského KŠ Trnava a dnešných záverov z krajskej pandemickej komisie dňom 01.12.2021 v okrese Piešťany prechádzajú všetky školy II. stupňa a stredné školy na dištančnú výučbu.

  Obedy sú pre všetkých žiakov 2. st. odhlásené.

  Ospravedlňujem sa Vám za vzniknuté nepríjemnosti, ktoré sú mimo nášho dosahu.

  Žiaci 2.st. pokračujú v online vzdelávaní.

  Ďakujem za pochopenie

  S pozdravom zostáva RNDr. Bronislava Fačkovcová

 • Informácia k samotestom

  Vážení rodičia,

  Ag testy, ktoré mala škola k dispozícii boli rozdistribuované medzi rodičov.

  Škola zadala požiadavku na MŠVVaŠ SR na dodávku ďalších Ag testov na domáce použitie.

  Ak škola Ag testy obdrží, informácia bude zverejnená na web sídle školy.

 • Informácie k vyučovaniu od 22. novembra

  Vážení rodičia,

  na základe lavínového šírenia ochorenia COVIC 19 na našej škole medzi žiakmi po konzultácii a odporúčaní RUVZ so súhlasom zriaďovateľa, prechádzajú žiaci druhého stupňa 5. - 9. ročník na dištančnú formu vzdelávania od 22. 11 - 30.11. 2021.

  Triedni učitelia sa skontaktujú so svojimi žiakmi 22.11. a poskytnú im informácie k výučbe a rozvrhu hodín on-line výučby od 23.11.2021.

  Obedy od 23.11.2021 budú odhlásené, dňa 22.11. si ich môžete prevziať v školskej jedálni (vchod zozadu).

  Žiaci prvého stupňa pokračujú v prezenčnej forme výučby, okrem 2.B a 4.A. Tieto triedy sa budú vzdelávať dištančne zatiaľ od 22.11. - 26.11.2021.

  Všetky informácie Vám priebežne poskytneme podľa vývinu situácie. Prosím o pochopenie v tejto náročnej dobe.

  Rodičia, ktorí máte záujem o domáce antigénové testy, oznámte túto informáciu triednym učiteľom.

  RNDr. Bronislava Fačkovcová, riaditeľka školy

 • Naša škola je víťazom okresného kola Jazykového WocaBee šampionátu!

  Žiaci triedy 4.C získali prvenstvo v precvičovaní slovnej zásoby v okresnom kole súťaže a postupujú do krajského kola.

  V októbri sa žiaci našej školy zapojili do Jazykového WocaBee šampionátu. Jedná sa o tretí ročník súťaže v učení slovíčok cudzieho jazyka, v ktorom medzi sebou súperia študenti všetkých cudzích jazykov od základných škôl až po gymnáziá, a to nielen na Slovensku, ale aj v susednej Českej republike.
  Šampionát prebieha výhradne online, v inovatívnej aplikácii na učenie cudzích slovíčok s názvom WocaBee.

  Celkovo sa do súťaže zapojilo celkovo takmer 60 000 žiakov.
  V našom okrese sa najusilovnejšími žiakmi stali žiaci našej školy, gratulujeme triede: 4.C,
  ktorú vedie p. uč. Saxunová. Žiaci získali prvenstvo vďaka tomu, že v súťažnom období 20.10. - 29.10.2021 nahrali denne v priemere 296 bodov (tzv. WocaPoints) na žiaka. Žiaci v aplikácii získavajú body iba za správne odpovede pri precvičovaní slovíčok.


  Vďaka tomu, že podali skvelý výkon, sa stali okresnými WocaBee šampiónmi a zaslúžene postupujú do krajského kola, ktoré začína 3.11. a končí 12.11.2021.

  Držme našim žiakom palce, aby boli úspešní aj naďalej a prebojovali sa svojou usilovnosťou až do česko-slovenského finále Jazykového WocaBee šampionátu.

 • Jesenné prázdniny

  Jesenné prázdniny
  27. 10. 2021

  Od 28.10. do 1.11.2021 sú jesenné prázdniny. Začiatok vyučovania je v utorok 2. novembra 2021. 

  Pri nástupe je potrebné priniesť vyhlásenie o bezpríznakovosti alebo ho zaslať elektronicky cez Edupage.

  Všetkým prajeme príjemné prázdniny.

strana:

Fotogaléria