Navigácia

 • Želanie na prázdniny

  Želanie na prázdniny

  Vážení rodičia, milí žiaci, priatelia školy,

  po desiatich mesiacoch učenia sa Vám želám dva mesiace oddychu, pohody a nezanedbateľných zážitkov. Prajem všetkým príjemné prázdniny a oddych venovaný k načerpaniu nových síl.

  Opäť sa stretneme 5. septembra 2022.

  RNDr. Bronislava Fačkovcová, riaditeľka školy

 • Oznam o službe v škole

  Vážení rodičia, 

  sekretariát školy pracuje v termínoch:

  • 1. - 15.7.2022 a 22.8 - 26.8.2022

  V týchto termínoch si môžete vyzdvihnúť vysvedčenia, ak si ich žiaci nemohli prebrať, prípadne vybaviť ďalšie náležitosti.

 • Škola roka

  Mesto Piešťany udelilo diplom našej škole za 1. miesto v súťaži Škola roka a 3. miesto za najkrajší školský časopis.

 • Voľné pracovné miesta

  Základná škola, Brezová 19, Piešťany v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. a § 84 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. a zákona č. 5/2004 Z. z. informuje o voľných pracovných miestach:

  • ekonómka školy - bližšie informácie sú tu
  • upratovačka - bližšie informácie sú tu
  • údržbár - kurič - bližšie informácie sú tu
 • Informácia o vydávaní AG samotestov

  Vážení rodičia,

  vydávanie AG samotestov pre tých, ktorí prejavili záujem v ankete sa uskutoční v termínoch:

  • 27.06.2022 v čase od 6:30 hod. – 14.30 hod.
  • 28.06.2022 v čase od 6:30 hod. – 14.30 hod.
  • 29.06.2022 v čase od 6:30 hod. – 14.30 hod.
  • 30.06.2022 v čase od 6:30 hod. – 12.00 hod.

  Testy vydáva h o s p o d á r k a  š k o l y - treba zvoniť na jej zvonček.

  Rodičia žiakov 9. ročníka, ktorí prejavili záujem o testy na tieto nemajú nárok. Distribúciu testov pre
  nich bude zabezpečovať stredná škola, nakoľko prostredníctvom EduPage budete povinne
  nahlasovať výsledky samotestovania.

 • Dance Cup

  Žiačky 6. A triedy Lilly Gajarská, Barbora Gallasová  a 8. B triedy Silvia Šaffová sa zúčastnili v dňoch 16. - 19.06.2022 EURÓPSKEHO POHÁRA / V4 DANCE CUP tanečnej súťaže SHOWTIME DANCE v areáli Kiss Szilárd Sportcsarnok, Siófok, Maďarsko v kategórii STREET DANCE + HIP-HOP a STREET DANCE MIX skupiny deti 12-15 rokov, kde získali 1. miesto s choreografiou WORK.

 • Aj Piešťany oslávili celosvetový Olympijský deň

  Aj Piešťany oslávili celosvetový Olympijský deň

  Vyvrcholením Olympijských dní v Piešťanoch bol Olympijský deň na ZŠ Brezová 19 dňa 23. júna 2022.

  Viac ako 300 žiakov prvého stupňa oslávilo tento sviatok za krásneho počasia športom, bojovnosťou a úžasnou atmosférou, ktorú vytvorili učitelia, vychovávatelky a členovia Olympijského klubu Piešťany. Prvostupniari si porovnali sily v disciplínach: hod kriketkou, šprint na 60 metrov, vytrvalostný beh a skok do diaľky.

  Tí najlepší boli ocenení medailami a všetci obržali účastnícke diplomy ako spomienku na tento nádherný deň. Aby nikto neprišiel skrátka, na záver bola bohatá tombola, kde deti vyhrali predmety s olympijskou tematikou. Obrovské ďakujeme patrí vedeniu školy, učiteľom a vychovávateľkám zo ZŠ Brezová, pánovi školníkovi, ktorý nám pripravil dráhy a pomohol so všetkým, čo by sme asi nezvládli po technickej stránke.

  Veľká vďaka patrí aj Olympijskému klubu Piešťany, konkrétne predsedkyni Mgr. Eve Muraňskej a podpredsedovi p. Andymu Hlaváčovi.

  Text: Andy Hlaváč

  Foto: Miška Tremková

 • Organizácia vyučovania v dňoch 27. – 30. júna 2022

  Vážení rodičia, preposielam Vám informáciu o organizácii vyučovania v dňoch 27. – 30. júna 2022. Od 27.06. do 30.06. 2022 sa žiaci neučia podľa rozvrhu hodín.

  Obedy je možné odhlasovať do 28.06.2022 do 12.00 hod.

  Z dôvodu vysokých teplôt a výstrah na budúci týždeň bude prebiehať organizácia vyučovania nasledovne:

  27. – 29. júna

  2.st. vyučovanie končí 11.20 hod . Obedy sa vydávajú od 10.30 hod.

  • 10.30 hod – na obedy idú žiaci 7., 8., 9. ročníka
  • 10.45 hod – na obedy idú žiaci 5. a 6. ročníka

  1. st. vyučovanie končí 11.20 hod. Obedy sa budú vydávať od 11.00 hod., podľa rozpisu, triedy budú volané rozhlasom

  30. júna

  2.stupeň

  • Žiaci 9. ročníka nástup do školy o 7.40 hod.
  • Žiaci 5., 6., 7.,8, nástup do školy o 9.00 hod.

  Obedy pre 2. stupeň sa budú vydávať od 10.00 hod.

  1. stupeň

  • Žiaci nastupujú do školy 7.40 hod.
  • ŠKD je v prevádzke od 6.30 hod. - 14.00 hod.

  Obedy pre 1. stupeň sa budú vydávať od 10.30hod.

 • Organizácia vyučovania

  Organizácia vyučovania

  Dňa 23.06. - Účelové cvičenie pre žiacov 2.stupňa

  príchod na obed je potrebné dodržať: 

  • 11.20 hod. 5. a 6. ročník
  • 11.50 hod. 7. až 9. ročník.

  Žiaci opúšťajú budovu podľa určeného rozpisu.
  23.06. 1. stupeň – Olympijský deň


  Od 24.06. – 29.06. sa žiaci neučia podľa rozvrhu hodín.

  Vyučovanie na 2.st. končí 12.35 hod.
  Na obedy chodia triedy podľa rozpisu po 4. vyučovacej hodine, ostatní budú volaní prostredníctvom rozhlasu.

  Na veľkú prestávku sa nechodí von.
   

 • Výsledky zberu papiera

  Výsledky zberu papiera

  Výsledky zberu papiera si môžete pozrieť tu.

 • Medzinárodná súťaž Dance Star

  Žiačka 3.B. triedy, Tereza Chlebčoková, sa zúčastnila medzinárodnej súťaže Dance Star, World Finals v Chorvátskom Poreči.

  V celosvetovej konkurencii sa v kategórii Open Group Children umiestnila na 3. mieste.

  Ella Kráľovičová, žiačka 4.D, sa umiestnila na treťom mieste.

  Gratulujeme!

 • Oznam školskej psychologičky

  Oznam školskej psychologičky

  Vážení rodičia,

  školská psychologička si pre Vás pripravila niekoľko odporúčaní a informácií k téme riešenia konfliktov a k téme závislosti na mobiloch, a potrebe byť "online". Materiály môžete nájsť tu.

 • Oznam - zber papiera

  Oznam - zber papiera

  Oznamujeme rodičom a žiakom, že prebieha

                ZBER PAPIERA

  • termín: 25. a 26. mája 2022
  • čas: od 7:15 hod do 16:00 hod
  • miesto: zadný vchod do budovy školy (vchod do telocvične)
  • zbierame: papier (kartón nie)
 • Okresné kolo vo vybíjanej

  Dňa 19.5.2022 sa uskutočnilo okresné kolo vo vybíjanej mladších žiačok.

  Z celkového počtu 10 škôl sa naša škola umiestnila na 3. mieste. Dievčatá vzorne reprezentovali našu školu, odviedli pekné športové výkony.

  Ďakujeme a prajeme veľa zážitkov pri rôznych druhoch športov.

 • Triedne rodičovské združenia

  Milí rodičia,

  oznamujeme Vám, že dňa 25.5.2022 sa konajú triedne rodičovské združenia pre žiakov 1. – 9. ročníka o 16.30 hod.

  Zasadanie Rady rodičov sa uskutoční v ten istý deň o 16.00 hod v učebni hudobnej výchovy. Tešíme sa na Vašu osobnú účasť.

 • Okresné kolo vo florbale žiačok ZŠ

  Dňa 11.5.2022 sa uskutočnilo okresné kolo vo florbale žiačok ZŠ. Naše dievčatá obsadili 3.miesto.

  Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a prajeme veĺa športových úspechov.

 • Riaditeľské voľno pre žiakov 6. - 9. ročníka

  Riaditeľstvo Základnej školy Brezová 19 udeľuje

  dňa 18. mája 2022 (streda) riaditeľské voľno

  pre žiakov 6. - 9. ročníka


  z dôvodu organizačného zabezpečenia celoplošného testovania žiakov 5. ročníkov.

  Vyučovanie v 1. - 4. ročníkoch, výdaj stravy riadne prebehne a ŠKD bude v prevádzke.

  Žiaci 6. - 9. ročníka budú odhlásení zo stravy hromadne. V prípade záujmu o obed pre žiaka z uvedených ročníkov treba žiaka prihlásiť telefonicky alebo prostredníctvom EduPage do 17.5.2022 do 12,00 hod.

  Oznámenie o udelení riaditeľského voľna je tu

 • Slávik Slovenska - okresné kolo

  Dňa 11.5.2022 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže Slávik Slovenska.

  Našu školu reprezentovali žiačky Mária Šišková (3.A trieda), Chiara Bzdušeková (5.A trieda), Michaela Maceková (7.C trieda).

  Chiara Bzdušeková sa umiestnila na druhom mieste.

  Srdečne blahoželáme!

 • Zber papiera

  Zber papiera

  Oznamujeme rodičom a žiakom, že v našej škole bude prebiehať

                          ZBER PAPIERA

   

  • termín: 25. a 26. mája 2022
  • čas: od 7:15 hod do 16:00 hod
  • miesto: zadný vchod do budovy školy (vchod do telocvične)
  • zbierame: papier
 • Plavecká súťaž ZŠ

  Žiaci prvého stupňa sa zúčastnili krajského kola Plaveckej súťaže ZŠ. Získali pekné umiestnenie:

  1. miesto: 

  • Matej Miklovič (8 - 10 roč.)
  • Dávid Borovský (10 - 11 roč.)

  2. miesto:

  • Anna Buchmanová (10 - 11 roč.)
  • Matúš Baranovský, Dávid Borovský, Michal Brežný, Anna Buchmanová (8 - 11 roč.)

  3. miesto:

  • Alica Pospiechová (10 - 11 roč.)
strana:

Fotogaléria