Navigácia

 • Krajské kolo v cezpoľnom behu

  V krajskom kole v cezpoľnom behu, ktoré sa uskučnilo 20. októbra, opäť zvíťazili naši chlapci.

  Na 1. mieste sa umiestnil Tomáš Talajka, na 2. mieste Martin Bábik

  Srdečne gratulujeme.

 • Výber strednej školy

  Výber strednej školy

  Vážení rodičia a žiaci 8. a 9. ročníkov,

  niektorí z Vás už majú jasno vo výbere strednej školy, iní nad výberom stále premýšľate. Pri rozhodovaní o výbere strednej školy Vám môžu byť nápomocné informácie od školskej psychologičky, ktoré nájdete tu.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Cezpoľný beh

  7. 10. 2021

  Hneď prvá súťaž po dvoch rokoch priniesla našej škole výrazný úspech.

  V okresnom kole v cezpoľnom behu, ktoré sa uskučnilo 6. októbra, s prehľadom zvíťazili naši chlapci.

  1. miesto vybojoval Tomáš Talajka, 2. miesto Martin Bábik. Tretím členom víťazného družstva bol Nicolas Kadlec.

  Dievčatá obsadili 4. miesto.

  Gratulujeme.

   

 • Happymove - Pohyb s úsmevom

  Krúžok Happymove - Pohyb s úsmevom je zameraný na všeobecnú športovú prípravu pre deti od 3 -10 rokov hravou formou.

  Beh, skoky, lezenie, atletika, gymnastika, loptové hry v jednom krúžku.

  Základom pre vývoj a napredovanie dieťaťa je komplexný pohybový rozvoj. Dieťa do 10 rokov by si malo osvojiť základy a byť všestranné a až potoms a začať venovať konkrétnemu športu.

  Termín  - každý utorok 14.30 -15.30h

 • Ponuka krúžkov

  Ponuka krúžkov na šk. rok 2021/2022 je tu.

 • Školský semafor - aktualizácia

  Aktualizovanú verziu ŠKOLSKÉHO SEMAFORU nájdete na webovom sídle www.minedu.sk/skolsky-semafor/

  Podmienky karantény podľa aktualizovaného semaforu sú na obrázkoch:

 • Informácia pre rodičov k noseniu rúšok

  Informácia pre rodičov k noseniu rúšok

  Informácia pre rodičov k noseniu rúšok v školskom prostredí je tu.

   

 • Informácia pre rodičov, ktorí si objednali testy

  Milí rodičia,

  škola už má k dispozícii obidva druhy testov pre žiakov – kloktacie aj antigénové.

  Testy si môžete prevziať vo veľkej telocvični (vchod do telocvične je zozadu budovy)

  • 2.9. vo štvrtok v čase od 10.00 hod. do 16.00 hod.
  • 3.9. v piatok v čase od 7.00 hod. do 16.00 hod.

  Sprievodca_pre_samotestovanie_na_pritomnost_COVID-19.pdf

  Navod_na_pouzitie_samodiagnostickeho_testu.pdf

   

 • Informácie ku kloktacím PCR testom

  Informácie pre zákonných zástupcov, ktorí potvrdili záujem o testovanie kloktacími PCR testami sú tu.

  Návod na použitie je tu

 • Pokyny k nástupu žiakov do školy

  Vážení rodičia,

  blížiaci sa začiatok školského roka je opäť neštandardný. Všetci vnímame návrat hrozby epidémie COVID 19 a pomalé zvyšovanie sa počtu nakazených osôb. Preto Vás chceme poprosiť o vzájomnú spoluprácu, pochopenie a ústretovosť pri dodržiavaní všetkých nariadených opatrení. Želám Vám veľa zdravia a chuti zdolávať nové výzvy pri vzdelávacom procese Vašich detí v tomto školskom roku.

  Najdôležitejšie pokyny k nástupu všetkých žiakov do školy

  • V deň nástupu a po každom prerušení dochádzky na 3 a viac dní vrátane víkendu, sviatku (napr. ak žiak nepríde v piatok do školy, v pondelok toto vyhlásenie už musí priniesť) je nutné priniesť vypísané PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI a odovzdať triednej učiteľke/učiteľovi. Pri nástupe detí 2.9.2021 je možné doniesť priniesť predmetné vyhlásenie len v papierovej podobe. Akonáhle bude možnosť poslať ho elektronicky, budeme o tom informovať prostredníctvom web sídla školy. Tlačivo je na web sídle školy, na www.minedu.sk alebo si ho môžete vyzdvihnúť vo vstupnej chodbičke hlavného vchodu školy v dňoch 27.08., 30.08.,31.08. 2021 v čase od 8.00 hod. – 12.00 hod.
  • Odporúčame a prosíme zákonných zástupcov, aby informovali školu, ak žiak spĺňa podmienku na výnimku z karantény (dobrovoľne informovať školu môžete mailom prostredníctvom triedneho učiteľa tak, že zašlete vyplnené OZNÁMENIE O VÝNIMKE Z KARANTÉNY. Toto oznámenie môže odovzdať triednemu učiteľovi aj žiak.
  • Všetci žiaci a zamestnanci školy sú povinní mať prekryté horné dýchacie cesta rúškom - výnimku z tejto povinnosti definuje aktuálne platná vyhláška ÚVZ SRč.237
  • ŠKD bude fungovať bez rannej a zbernej družiny od 03.09.2021
  • V prípade karantény triedy sa bude trieda vzdelávať dištančne cez CiscoWebex, EduPage
  • Rodič môže ospravedlniť 5 po sebe idúcich vyučovacích dní (ak ich je viac, musí predložiť potvrdenie od lekára, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť)
  • Konzultácie budú prebiehať dištančne, telefonicky, mailom (po dohode s učiteľom)
  • Návštevník školy môže vstúpiť do budovy len so súhlasom riaditeľa školy a musí sa preukázať PÍSOMNÝM VYHLÁSENÍM O BEZPRÍZNAKOVOSTI NÁVŠTEVNÍKA

  Informácie pre rodičov žiakov 1. ročníka - tu

  Informácie pre rodičov žiakov 2. – 4. ročníka - tu 

  Informácie pre rodičov žiakov 5.-9. ročníka - tu

   

  Hygienické pokyny  - tu

 • Oznamy pre rodičov budúcich prvákov

  Oznamy pre rodičov budúcich prvákov

  Vážení rodičia,

  na stránke školy je zverejnená informácia o možnosti školy zabezpečiť AG samotesty s krátkymi tyčinkami pre žiaka určené na domáce použitie v počte 25 ks/žiaka. V prípade záujmu kontaktujte školu prostredníctvom e-mailu: oravcova.dagmar@gmail.com do 26.08.2021 do 8:00 hod.

  Oznam pre rodičov budúcich prvákov ohľadne stravovania žiaka

  Od 23.08.2021 do 27.08.2021 v čase od 9:00 do 11:00 hod. je potrebné si prísť vyzdvihnúť prihlášku na stravovanie, šek na úhradu (27,55 Eur) a je potrebné zakúpiť čip (4,90 Eur). Všetky údaje k platbe sú uvedené na šeku. V prípade potreby volať do ŠJ na tel. č. 033/76 252 76.

   

 • Vážení rodičia,

  podľa aktuálnych informácií MŠVVaŠ bude mať škola možnosť (v prípade, ak rodič prejaví záujem) zabezpečiť žiakom:

  1. balíček 25 ks antigénových testov na domáce samotestovanie
  2. kloktací test na jednorazové testovanie

  V pondelok 23.08.2021 budú sprístupnené ankety na vyjadrenie Vášho záujmu prostredníctvom EduPage s upresnením.

 • Ako budú fungovať školy od septembra?

  Informácie k fungovaniu škôl od septembra sú tu: september_skoly.pdf​​​​​​​ 

 • Zmena podmienok poskytovania dotácií na stravu

  13. 7. 2021

  Vážení zákonní zástupcovia,

  od 1.8.2021 sa menia podmienky poskytovania dotácií na stravu. Rodič si môže uplatniť zvýšený daňový bonus alebo dotáciu na stravu.

  V prípade, že  si uplatní  dotáciu  na stravu, musí vypísať čestné vyhlásenie, že  si neuplatní daňový bonus a toto vyhlásenie doručiť do 25.7.2021 do ZŠ Brezová, 921 01 Piešťany osobne, poštou alebo mailom na adresu jedalenbrezova@gmail.com.

  Deti z rodín v hmotnej núdzi predložia potvrdenie z ÚPSVaR.

 • Želanie na prázdniny

  Želanie na prázdniny

  Vážené kolegyne, kolegovia, milí žiaci, rodičia,

  želáme všetkým slnečné prázdniny a dovolenku. Oddýchnite si, načerpajte nové sily. Tešíme sa na spoločné stretnutie v novom školskom roku 2021/2022.

   

 • Súťaž Showtime

  Simona Hošová zo 7. B získala zlaté umiestnenie v súťaži Showtime v kategórii Streetdance-One style-Juniors 12-15 rokov.

  Barbora Gallasová a Lilly Gajarská, žiačky 5. A triedy sa zúčastnili dňa 18.06.2021 v tanečnej hale v Leviciach tanečnej súťaže SHOWTIME DANCE v kategórii STREET DANCE + HIP-HOP a STREET DANCE MIX skupiny deti 09-11 rokov, kde získali zlaté umiestnenie s choreografiou I CAN BE A FREAK. 

  Srdečne gratulujeme

 • Voľné pracovné pozície

  Základná škola, Brezová 19, Piešťany v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. a § 84 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. a zákona č. 5/2004 Z. z. informuje o voľných pracovných miestach:

  • pedagogický asistent - bližšie informácie sú tu.
  • pomocná sila v kuchyni - bližšie informácie sú tu.
 • Okresné kolo Hollého pamätníka

  Okresné kolo Hollého pamätníka
  4. 6. 2021

  V okresnom kole recitačnej súťaže Hollého pamätník v kategórii poézia (2. - 4. ročník) získala 2. miesto Michaela Csenkyová (4. A) a v kategórii poézia (5. - 7. ročník) získala 2. miesto Katarína Miháliková (5. B). V recitácii prózy nás reprezentoval Ľudomil Minek (6. A), ktorý sa umiestnil tiež na 2. mieste. 

  Všetkým gratulujeme!

 • Vesmír očami detí

  Vesmír očami detí
  3. 6. 2021

  V okresnom kole súťaže Vesmír očami detí obsadili naši žiaci prvé 3 miesta v tomto poradí:

  • 1. miesto - Vanessa Galbavá (8. B)
  • 2. miesto - Denisa Galbavá (8. B)
  • 3. miesto - Ondrej Mešár (5. C)

  V celoslovenskom kole zvíťazila Denisa Galbavá (8. B).

  Všetkým srdečne gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy!

strana:

Fotogaléria