Navigácia

Zvonenie

Streda 19. 1. 2022

Časopis Sedmička

 

devätnáste číslo

ostatné čísla

V prípade zobrazenia "Content warning" sa obsah časopisu načíta po prihlásení na issuu - signing in
Username: sedmicka
Password: casopis

Počet návštev: 8180458

Kontakt

 • Základná škola, Brezová 19, Piešťany
  Brezová ulica 19, 92101 Piešťany
 • +421 33 7623307

Mapa

Novinky

 • Školské kolo - Šaliansky Maťko

  V školskom kole recitačnej súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko sa na 1. mieste umiestnil Ľudomil Minek (7. A), 2. miesto získala Katarína Miháliková (6. B) a na 3. mieste sa umiestnila Sofia Arzumaňan (6. B).

  Všetkým šikovným recitátorom gratulujeme!

 • Voľná pracovná pozícia
  12. 1. 2022

  Základná škola, Brezová 19, Piešťany v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. a § 84 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. a zákona č. 5/2004 Z. z. informuje o voľnom pracovnom mieste s nástupom 1.2.2022:

  pedagogický asistent - bližšie informácie sú tu

 • 5. 1. 2022

  Dňa 4.1.2022 zverejnilo MŠVV a Š SR informáciu o návrate žiakov do školy. Po zimných prázdninách sa začne prezenčné vyučovanie v plánovanom termíne – v pondelok 10.01.2022.

  Od tohto termínu sa zároveň školy budú riadiť tzv. ŠKOLSKÝM SEMAFOROM

  Pri návrate do školy je potrebné, aby žiaci odovzdali prehlásenie o bezpríznakovosti (elektronicky alebo v tlačenej podobe) a priniesli si dve rúška/respirátory.

  Tlačivo o bezpríznakovosti je tu

  Tlačivo je k dispozícii aj vo vstupnej chodbičke hlavného vchodu školy.

 • Želáme Vám spokojné, láskou a porozumením naplnené vianočné sviatky a úspešný nový rok 2022.

  RNDr. Bronislava Fačkovcová a kolektív zamestnancov ZŠ Brezová

 • Literárna a výtvarná súťaž

  V Literárnej súťaži, ktorú organizuje Mestský úrad Piešťany, získali naši žiaci prvé priečky v dvoch kategóriách – v kategórii mladších žiakov sa na 1. mieste umiestnila Natália Žrobeková (6. B) a v kategórii starších žiakov 1. miesto získala Tamara Adamovičová (9. A).

  Aj vo výtvarnej súťaži Vianočná pohľadnica získali naši žiaci výborné umiestnenie.

  V kategórii mladších žiakov sa na 1. mieste umiestnila Chiara Bzdušeková (5. A).

  V kategórii starších žiakov sme obsadili všetky tri miesta – 1. miesto: Mia Pikusová (9. A), na 2. mieste sa umiestnili dokonca 2 naše práce - Lucia Briganová (9. C) a Tereza Kollárová (8. B) a 3. miesto obsadila Daniela Brežná (8. C).

 • Deti z 3. B sa zapojili do medzinárodného projektu Záložka do knihy, ktorý organizovalo Metodicko-pedagogické centrum, Odbor Slovenskej pedagogickej knižnice v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne.

  Čítanie je činnosť, ktorá má pozitívne účinky na naše zdravie. Posilňuje myseľ, pomáha nám spoznávať svet, kultivovať reč, robí nás empatickejšími a prináša nám radosť zo života. Aj toto sú benefity, ktoré deti z 3. B získali zapojením sa do projektu.

  Ako partnerskú školu dostali ZŠ s MŠ Olešnice v Českej republike. Boli to deti zo školského klubu. Naši tretiaci si pripravili záložky motivované knihou O psíčkovi a mačičke. V rámci projektu navštívili školskú knižnicu a MsK Piešťany. S českou partnerskou školou mali aj videokonferenčný hovor so žiakmi oboch zapojených tried. Napísali svojim kamarátom v Čechách i listy, pretože si chcú s nimi dopisovať...

 • 9. 12. 2021

  Žiaci prvého stupňa sa pripravujú na príchod Vianoc a svojou tvorbou dotvárajú ich atmosféru.

 • Vianočné prázdniny – oznam
  9. 12. 2021

  Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2020/21911:1-A1810 sa uskutočnia VIANOČNÉ PRÁZDNINY v termíne od 20.12.2021 do 07.01.2022.

  Znenie rozhodnutia je tu.

Fotogaléria