Navigácia

Konzultačné hodiny

P. učiteľ/ka Deň Vyuč. h.
Džupinová Streda 5. 
Vavrová Štvrtok 5. 
Baláková Pondelok 5. 
Bolješiková Štvrtok 5. 
Smininová Utorok 5. 
Fogaš Streda 3.
Muraňská Pondelok 6.
Urbanová Utorok 3.
Saxunová Pondelok 2.
Suchá Streda 3.
Smatanová Štvrtok 1.
Hoštáková Utorok 3.
Ševcová Pondelok 5.
Oravcová Pondelok 3. 
Fačkovcová Piatok 6.
Bániková Pondelok 3.
Starovičová Pondelok 4.
Bohunčáková (Ficelová) Piatok 2.
Dolinský Štvrtok 6.
Kašáková Pondelok 4.
Habánová Streda 4.
Halienková Pondelok 4.
Hauser Štvrtok 4.
Chajmíková Štvrtok 6.
Chromiaková Utorok 2.
Jankovič Pondelok 3.
Kabaštová Utorok 4.
Okrucký Streda 5.
Mazúrová Pondelok 1.
Melasová Štvrtok 1.
Mlčúchová Utorok 2.
Mlynárová Pondelok 6.
Pauchlyová Pondelok 2.
Pavlovičová Streda 6.
Findorová Štvrtok 3.
Šugrová Streda 3.
Dunčko Piatok 5.
Horváthová Utorok 4.
Macháčková Piatok 1.

Fotogaléria