Navigácia

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny v  školskom roku 2023/2024

Pred konzultáciou je potrebné kontaktovať vyučujúceho správou cez Edupage.

P. učiteľ/ka Deň Vyuč. h.
Jarmila Zacharová Utorok 5.
Libuša Hoštáková Utorok 5.
Iveta Ševcová Pondelok 6.
Michaela Džupinová Streda 5.
Prenáta Vavrová Streda 5
Kvetoslava Gardonová Streda 1.
Janka Bolješiková Štvrtok 6.
Kamila Smininová Utorok 4
Silvia Fogaš Štvrtok 2.
Eva Muraňská Utorok 2.
Gabriela Urbanová Utorok 4
Martina Saxunová Utorok 3
Ingrid Haas Štvrtok 4.
Bronislava Fačkovcová Streda 4.
Danica Bániková Pondelok 4.
Daniela Starovičová Pondelok 2.
Sylvia Bohunčáková Streda 1.
Branislav Dolinský Štvrtok 7.
Gabriela Kašáková Piatok 3.
Silvia Habánová Štvrtok 2.
Katarína Halienková Pondelok 3.
Štefan Hauser Utorok 2.
Alena Chajmíková Utorok 2.
Ivana Chromiaková Streda 2.
Michal Jankovič Pondelok 3.
Mária Kabaštová Štvrtok 1.
Peter Okrucký Štvrtok 4.
Martina Mazúrová Utorok 3.
Jpzef Glos Piatok 3.
Katarína Mlčúchová Utorok 2.
Katarína Mlynárová Streda 5.
Zuzana Pauchlyová Utorok 6.
Jana Pavlovičová Piatok 1.
Eva Findorová Pondelok 5.
Elena Šugrová Utorok 3.
Lukáš Dunčko Streda 2.
Miroslava Horváthová Štvrtok 2.
Denisa Macháčková Streda 3.

Fotogaléria