Navigácia

Konzultačné hodiny

 

Tr.

Deň

Čas

Učiteľ

 

1.A

streda

09:40 - 10:25

Smatanová

 

1.B

pondelok

08:45 - 09:30

Hoštáková

 

1.C

utorok

09:40 - 10:25

Ševcová

 

2.A

pondelok

08:45 - 09:30

Gardonová

 

2.B

pondelok

12:45 - 13:30

Kotulová

 

2.C

streda

09:40 - 10:25

Vavrová

 

2.D

utorok

11:50 - 12:35

Baláková

 

3.A

štvrtok

11:50 - 12:35

Bolješiková

 

3.B

utorok

12:45 - 13:30

Hutyrová

 

3.C

streda

11:50 - 12:35

Daňková

 

3.D

pondelok

09:40 - 10:25

Muraňská

 

4.A

utorok

08:45 - 09:30

Urbanová

 

4.B

streda

08:45 - 09:30

Saxunová

 

4.C

štvrtok

08:45 - 09:30

Suchá

 

5.A

štvrtok

10:35 - 11:20

Melasová

 

5.B

piatok

10:35 - 11:20

Dunčko

 

5.C

štvrtok

07:55 - 08:40

Bohunčáková

 

6.A

piatok

08:45 - 09:30

Habánová

 

6.B

utorok

10:35 - 11:20

Bániková

 

6.C

pondelok

12:45 - 13:30

Chajmíková

 

7.A

piatok

12:45 - 13:30

Mlynárová

 

7.B

utorok

11:50 - 12:35

Hauser

 

7.C

utorok

10:35 - 11:20

Jankovič

 

8.A

pondelok

08:45 - 09:30

Pauchlyová

 

8.B

pondelok

09:40 - 10:25

Mazúrová

 

8.C

piatok

10:35 - 11:20

Halienková

 

9.A

streda

08:45 - 09:30

Šugrová

 

9.B

pondelok

10:35 - 11:20

Pavlovičová

 

9.C

štvrtok

12:45 - 13:30

Vávrová

informácie a št. materiály z MAT

 

 

utorok

09:40 - 10:25

Boháčková

 

 

utorok

12:45 - 13:30

Dolinský

 

 

piatok

09:40 - 10:25

Ficelová

   

streda

11:50 - 12:35

Horváthová

 

 

utorok

11:50 - 12:35

Chromiaková

 

 

pondelok

11:50 - 12:35

Kabaštová

 

 

utorok

12:45 - 13:30

Keller

 

 

streda

10:35 - 11:20

Mlčúchová

 

 

piatok

07:55 - 08:40

Okrucký

 

 

streda

10:35 - 11:20

Šišková

 

Fotogaléria