Navigácia

Školský poriadok

ZÁKLADNÁ ŠKOLA BREZOVÁ 19, 921 01 PIEŠŤANY

ŠKOLSKÝ PORIADOK

pre žiakov základnej školy

Prerokovaný pedagogickou a školskou radou, zverejnený na internetovej stránke školy, na verejne prístupnej chodbe školy a v triedach.

 

 

Školský poriadok.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotogaléria