Navigácia

Prevencia šikanovania

Smernica k prevencii a riešeniu šikanovania tu

Príkaz riaditeľky školy na elimináciu šikanovania žiakov školy je tu

Informácie ku kyberšikanovaniu sú tu

Oznámenie o šikanovaní je tu

 

Fotogaléria