Navigácia

Organizácia školského roka Časový rozvrh hodín

Organizácia školského roka

Školský rok sa začína 1. septembra 2022. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2022 (pondelok).

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2023 (utorok). 

Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2023 (stredu) a končí sa 30. júna 2023 (piatok).

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2022/2023

 

 

 

 

Fotogaléria