Navigácia

Zamestnanci jedálne

 

Fulajtarová Zuzana

Vedúca  ŠJ

Šellerová Denisa

Admin. prac.

Putera Juraj

Hlavný kuchár

Michalčíková Mária

Zaúč. kuchárka

Balážiková Oľga Vyuč. kuchárka

Zuštiaková Štefánia

Vyuč. kuchárka

Žažová Jana

Vyuč. kuchárka

Fernézová Stanislava

Pomoc. v kuch.

Šoková Zuzana

Pomoc. v kuch.

Šnajdarová Alena Pomoc. v kuch

Sekáčová Daniela

Pomoc. v kuch.

Jovanovičová Darina

Pomoc. v kuch.

Švíková Adriana

Pomoc. v kuch.

Ilenčíková Oľga

Pom. v ŠJ 1. ZŠ

Kollárová Andrea

Pom. v ŠJ 1. ZŠ

Danišová Gabriela Pom. v ŠJ 1. ZŠ

 

Fotogaléria