Navigácia

Odhlasovanie cez internet

Odhlasovanie zo stravy a prihlasovanie na stravu cez internet

VÝBER JEDÁLNE- číslo jedálne je už zadané (9811)

UŽÍVATEĽ- zadávate svoje priezvisko a meno spolu, malými písmenami, bez medzier a bez diakritiky. (napr. novakpavol)

Heslo je variabilný symbol- evidenčné číslo stravníka, ktoré máte uvedené na poštovej poukážke, resp. ktoré uvádzate pri platbách (heslo si môžete zmeniť) 

Odkaz na prihlásenie stravníka

 

Fotogaléria