Navigácia

Školská jedáleň

Základné informácie o ŠJ

Identifikácia:  Školská jedáleň - Základná škola, Brezová 19, 921 01 Piešťany

Kontakt:         033/76 252 76

E-mail:           jedalenbrezova@gmail.com

Vedúca ŠJ:      Hanková Marcela

 

Výdaj stravy v ŠJ

Výdaj stravy je v čase:  11,20 hod - 13,30 hod

 

Úhrada stravného

Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred do 20. dňa v mesiaci formou:

  • poštovou poukážkou, na ktorej bude uvedená čiastka, ktorú má stravník uhradiť
  • na účet ŠJ IBAN SK 67 1100 0000 0026 2273 9327

Čiastku, ktorú má stravník uhradiť bude mesačne vyčíslovaná na poštovej poukážke.

Poštovú poukážku na úhradu stravného obdrží Vaše dieťa v triede približne 10. deň v mesiaci. U súrodencov obdrží poštovú poukážku vždy starší súrodenec so sumou za obidvoch.

Stravníci, ktorým nabehne platba za stravu na účet školskej jedálne alebo sa preukážu dokladom o platbe v ŠJ, budú automaticky počítaní na stravu. Stravníci, ktorí nebudú mať stravu uhradenú, obdržia obed až od toho dňa, kedy zaevidujeme platbu na účte ŠJ, resp. kedy bude odovzdaný potvrdený ústrižok z poštovej poukážky.

Každý stravník je povinný si zakúpiť bezkontaktný čip za poplatok, na základe ktorého vieme pri výdaji identifikovať, či má stravník uhradenú stravu.

 

Odhlasovanie zo stravy

Odhlásiť žiaka zo stravy alebo prihlásiť na stravu je potrebné najneskôr do 13,00 hod. deň vopred na nasledujúci deň. Odhlásenie je možné:

  • online na https://zsbrepy.edupage.org

  • telefonicky na tel. č.:  033/76 252 76 alebo

  • osobne v kancelárií ŠJ.

 

Fotogaléria