Navigácia

Školská jedáleň

Zverejňovanie informácií o verejnom obstarávaní

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur v zmysle § 102 ods. 4) zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

za obdobie od 01.04.2011 do 30.06.2011

 

Predmet zákazky

Hodnota zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

Zemiaky, zelenina, strukoviny,

ovocie

9.871,01

VVM, Mikloška, Piešťany

Mäso bravčové, hovädzie,

mäsové výrobky

5.862.07

Mäsovýroba Gašparík, Trnava

Mäso bravčové, hovädzie,

mäsové výrobky

1.573,94

Ševečka, Leopoldov

Hydina

1.036,27

Bogora, Vrbové

Hydina

1.003,59

Nowaco, Nové Mesto n. Váhom

Hydina

1.068,95

Sniežik, Nitra

Mrazená zelenina

1.234.98

Sniežik, Nitra

Konzervovaná zelenina

1.345,86

Picado, Žilina

Ovocné sirupy, kompóty

1.546.27

ATC, Púchov

Mlieko a mliečne výrobky

5.455.40

Milsy, Bánovce nad Bebravou

Mlynský tovar

1.769.52

Mabonex, Piešťany

Rôzne potravinové výrobky

1.093.62

T-613, Prievidza

Rôzne potravinové výrobky

1.661.47

Veľkopek, Piešťany

 

 

V Piešťanoch, 30.6.2011

Identifikácia verejného obstarávateľa: Základná škola, Brezová 19, Piešťany

Fotogaléria