Navigácia

Výzvy Súhrnné správy o zákazkách Textová podstrana

Verejné obstarávanie

Výzvy

ZÁKON č. 343/2015 Z. z.

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

13.4.2022 - Výzva na predloženie ponuky - ŠvP:

Bližšie informácie Vyzva_na_predkladanie_ponuk_SvP.pdf

 

 

05.11.2021 - Výzva na predloženie ponuky - Potraviny:

1. časť: "Obstaranie potravín - suchý tovar" 

2. časť: "Obstaranie potravín - mrazený tovar"

3. časť: "Obstaranie potravín - cestoviny"

4. časť: "Obstaranie potravín - mlieko a mliečne výrobky"

5. časť: "Obstaranie potravín - mäso a mäsové výrobky"

6. časť: "Obstaranie potravín - ovocie a zelenina"

7. časť: "Obstaranie potravín - vajcia"

Návrh zmluvy pre všetky časti - Navrh_zmluvy.doc

Z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie a požiadaviek obstarávateľa na doplnenie podkladov sa výsledok vyhodnotenia ponúk uchádzačom presúva z termínu 06.12.2021 na termín 17.12.2021 !

 

 

 

Fotogaléria