Navigácia

Kontakt Kariérové poradenstvo Výchovné poradenstvo

Výchovná a kariérová poradkyňa

 

Výchovná a kariérová poradkyňa

Mgr. Gabriela Kašáková

 

Konzultačné hodiny: piatok - 3. a 4. vyučovacia hodina (9:40 - 11:20)

Návštevu rodičov a osobnú konzultáciu je možné uskutočniť aj v inom čase po predchádzajúcom telefonickom dohovore resp. dohovore  prostredníctvom e-mailu resp. Edupage

 

e-mail: kasakova@zsbrepy.sk 

telefonický kontakt: +421 33 7623307

 

 

Výchovná a kariérová  poradkyňa je tu pre vás...

  • poskytuje žiakom a rodičom informácie o stredných školách a ich študijných odboroch
  • zberá informácie o tom, na ktorú školu sa žiaci predbežne hlásia, teda aký je predbežný záujem o stredné školy
  • pomôže žiakom s výberom strednej školy
  • ponúkne možnosti na zváženie, ktoré povolanie by bolo najvhodnejšie a ktorú strednú školu si vybrať
  • poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie
  • pripravuje prihlášky na stredné školy a manažuje celý proces prijímacieho konania na škole

 

 

 

Fotogaléria