Navigácia

Informácie

Informácie pre stravníkov

 

ZMENA POSKYTOVANIA DOTÁCIÍ NA STRAVU

 

od 1.8.2021 sa zmenili podmienky poskytovania dotácií na stravu.

Zákonný zástupca (rodič) si môže uplatniť:

  • zvýšený daňový bonus alebo
  • dotáciu na stravu.

 

V prípade, že  si uplatní  dotáciu  na stravu, musí vypísať čestné vyhlásenie, že  si neuplatní daňový bonus a toto vyhlásenie doručiť  do ŠJ osobne, poštou alebo mailom na adresu jedalenbrezova@gmail.com.

Deti z rodín v hmotnej núdzi predložia potvrdenie z ÚPSVaR.

 

 

Fotogaléria