Navigácia

Informácie

Informácie pre stravníkov

 

ZMENA POSKYTOVANIA DOTÁCIÍ NA STRAVU

 

od 1.8.2021 sa menia podmienky poskytovania dotácií na stravu.

Zákonný zástupca (rodič) si môže uplatniť:

  • zvýšený daňový bonus alebo
  • dotáciu na stravu.

 

V prípade, že  si uplatní  dotáciu  na stravu, musí vypísať čestné vyhlásenie, že  si neuplatní daňový bonus a toto vyhlásenie doručiť do 25.7.2021 do ŠJ osobne, poštou alebo mailom na adresu jedalenbrezova@gmail.com.

Deti z rodín v hmotnej núdzi predložia potvrdenie z ÚPSVaR.

 

Čestné vyhlásenie na stiahnutie:

https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/SSVaR/Dotacie_strava/cestne_vyhlasenie.pdf

 

Informácie k poskytovaniu dotácií na stravu v šk. roku 2021/2022 tu:

https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/poskytovanie-dotacii-na-stravu-v-novom-skolskom-roku-2021-2022.html?page_id=1102173

Fotogaléria