Navigácia

História Súčasný stav

História a súčasnosť

História

 

1. septembra 1975 sa v novej VII. Základnej deväťročnej škole v Piešťanoch zišlo 819 žiakov so svojimi učiteľmi, ktorí prišli s nimi z preplnených ostatných základných škôl v meste. Prvým riaditeľom bol pán Peter Poprac, jeho zástupcami Alexander Jambor a Július Matulčík. V druhom roku pôsobenia nastali zmeny vo vedúcich funkciách i v učiteľskom kolektíve. Do dôchodku odišiel p. Poprac, na jeho miesto riaditeľa školy nastúpil pán Jambor, ktorý viedol školu až do svojej predčasnej smrti v roku 1990.

Po celú dobu to bolo ťažké obdobie, lebo všetci pracovali v preplnených priestoroch, keď sa každý rok riešil problém, kde pribúdajúcich žiakov umiestniť. Najvyšší počet žiakov 1501 navštevoval školu v roku 1989/1990.Tento stav zotrval až do 1.9.1992, kedy na sídlisku A. Trajana otvorili IX. ZŠ.

Školu od roku 1990 do roku 2009 viedla Daniela Tarasovičová. Od roku 2010 do roku 2022 ju vedla Bronislava Fačkovcová, 2022 - 2023 Vilém Vrba a v súčasnosti v jej čele stoj Renáta Suchá.

S účinnosťou od 1.1.1998 OÚ v Piešťanoch vydal zriaďovaciu listinu pre štátnu rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou pre ZŠ Brezová 19, Piešťany.

V roku 2015 škola oslávila svoje 40.výročie. Počas trvania školy jej učitelia i žiaci urobili veľký kus práce a dosiahli mnohé významné úspechy, ktorými sa navzájom obohatili. Medzi ne patria ocenenia:

  • Škola roka na Slovensku v kategória ZŠ nad 300 žiakov – ocenenie športovo-technickej komisie Slovenskej asociácie športu na školách (2015/2016)
  • Škola roka v Piešťanoch 1. miesto (každoročne od šk. r. 2009/2010)
  • Najaktívnejšia škola v športe v kategórii nad 250 žiakov (každoročne od šk. r. 2009/2010)
  • Víťazná škola v celkovom poradí škôl v Piešťanskych hrách (od r. 1999)
  • Spoločnosť eSlovensko v rámci súťaže Zodpovedne.sk ocenila školu titulom Najzodpovednejšia škola (2015)
  • Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy ( INECO) vyhodnotil v rebríčku TOP 5  ZŠ v Trnavskom kraji našu školu na 2. mieste (2014/2015, 2015/2016)
  • Pôsobenie Športovej akadémie Mateja Tótha (2017/2018)

 

Ø 

 

Fotogaléria