Navigácia

História Súčasný stav

História a súčasnosť

História

 

1. septembra 1975 sa v novej VII. Základnej deväťročnej škole v Piešťanoch zišlo 819 žiakov so svojimi učiteľmi, ktorí prišli s nimi z preplnených ostatných základných škôl v meste. Prvým riaditeľom bol pán Peter Poprac, jeho zástupcami Alexander Jambor a Július Matulčík. V druhom roku pôsobenia nastali zmeny vo vedúcich funkciách i v učiteľskom kolektíve. Do dôchodku odišiel p. Poprac, na jeho miesto riaditeľa školy nastúpil pán Jambor, ktorý viedol školu až do svojej predčasnej smrti v roku 1990.

Po celú dobu to bolo ťažké obdobie, lebo všetci pracovali v preplnených priestoroch, keď sa každý rok riešil problém, kde pribúdajúcich žiakov umiestniť. Najvyšší počet žiakov 1501 navštevoval školu v roku 1989/1990.Tento stav zotrval až do 1.9.1992, kedy na sídlisku A. Trajana otvorili IX. ZŠ.

Školu od roku 1990 do roku 2009 viedla Daniela Tarasovičová. Od roku 2010 v jej čele stojí Bronislava Fačkovcová.

S účinnosťou od 1.1.1998 OÚ v Piešťanoch vydal zriaďovaciu listinu pre štátnu rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou pre ZŠ Brezová 19, Piešťany.

V roku 2015 škola oslávila svoje 40.výročie. Počas trvania školy jej učitelia i žiaci urobili veľký kus práce a dosiahli mnohé významné úspechy, ktorými sa navzájom obohatili. Medzi ne patria ocenenia:

  • Škola roka na Slovensku v kategória ZŠ nad 300 žiakov – ocenenie športovo-technickej komisie Slovenskej asociácie športu na školách (2015/2016)
  • Škola roka v Piešťanoch 1. miesto (každoročne od šk. r. 2009/2010)
  • Najaktívnejšia škola v športe v kategórii nad 250 žiakov (každoročne od šk. r. 2009/2010)
  • Víťazná škola v celkovom poradí škôl v Piešťanskych hrách (od r. 1999)
  • Spoločnosť eSlovensko v rámci súťaže Zodpovedne.sk ocenila školu titulom Najzodpovednejšia škola (2015)
  • Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy ( INECO) vyhodnotil v rebríčku TOP 5  ZŠ v Trnavskom kraji našu školu na 2. mieste (2014/2015, 2015/2016)
  • Pôsobenie Športovej akadémie Mateja Tótha (2017/2018)

 

Ø 

 

Fotogaléria