Navigácia

Trvalo udržateľný rozvoj

Nadpis

Projekt Comenius- starostlivosť o životné prostredie v škole.

Projekt Ekostopa- v roku 2011 sme sa stali školou s najlepšou ekostopou v Trnavskom kraji

Starostlivosť o zeleň v areáli - fotografie z hodín technických a pestovateľských prác, kde sa naši žiaci starajú o okolie a o zeleň v areáli školy. Fotografie zo školského átria.

Separácia odpadu - na chodbách aj v triedach sa nachádzajú odpadkové koše určené len na papier  

Recyklácia - naša škola je zapojená do projektu recyklácie elektrospotrebičov a batérií. Každoročne vyzbierame okolo 20 ton papiera.

 

Fotogaléria