Navigácia

Naše úspechy

2018/2019

Okresné kolo Fyzikálnej olympiády - kategória G

 

Dňa 23. mája 2019 sa uskutočnilo okresné kolo Fyzikálnej olympiády - kategória G, v ktorom naši žiaci získali následovné miesta:

 • 1. Juraj Kubačka (7. A)
 • 2. Matej Tarana (7. A)
 • 3. Adam Bučko (7. A)
 • 4. Tereza Kolláriková (7. A)

Srdečne gratulujeme.

 


Okresné kolo - Doprava očami detí

 

V okresnom kole výtvarnej súťaže Doprava očami detí získali naše žiačky Ela Jankechová a Ella Stanová (5. C) 3. miesto.

 

 

 

 


Súťaž mladých záchanárov CO

 

Žiaci 8. A pekne reprezentovali našu školu v okresnom kole Súťaže mladých záchranárov CO. Získali 2. miesto a postúpili do krajského kola. Gratulujeme.

 

 

 

 


Školské majstrovstvá Slovenska v gymnastike

 

Mladí gymnasti po víťazstve v krajskom kole postúpili na Školské majstrovstvá Slovenska. Svoju šikovnosť ukázali aj tu a umiestnili sa na štvrtom mieste. K úspechu srdečne gratulujeme.

 

 

 

 


Okresné a krajské kolo - Slávik Slovenska

Veľmi pekne reprezentovali našu školu v okresnom kole speváckej súťaže Slávik Slovenska žiačky:

 • v I. kategórii - 2. miesto Chiara Bzdušeková (2. A)
 • v III. kategórii - 1. miesto Viktória Bračíková (9. A)

 

Viktória Bračíková sa v krajskom kole umiestnila na 3. mieste.

Srdečne gratulujeme.


Krajské kolo hádzanej

 

Po víťazstve v okresnom kole hádzanej sa naši žiaci umiestnili na druhom mieste v krajskom kole. Gratulujeme.

 

 

 

 


Okresné kolo Biologickej olympiády - kat. D

 

Naše žiačky úspešne reprezentovali našu školu v okresnom kole Biologickej olympiády - kat. D, v ktorom dosiahli nasledovné výsledky:

 projektová časť :

 • 2. miesto - Nina Džambazovič (7. B)

teoreticko - praktická časť:

 • 1. miesto - Tereza Bohunčáková (7. A)
 • 7. miesto - Tamara Adamovičová (6. A)
 • 11. miesto - Mia Pikusová (6. A)
 • 14. miesto - Nina Szobolovská (7. C)

Srdečne gratulujeme


Jarný matboj

 

 

 

 

 

Ako novinka sa  organizovala  matematickú súťaž JARNÝ MATBOJ 2019 pre štvorčlenné tímy zložené zo žiakov piatych až ôsmych ročníkov ZŠ a prímy až tercie OG z Trnavského a Nitrianskeho kraja. Súťaž sa uskutočnila 3. mája 2019  v Trnave.

Žiaci našej školy v tíme 5. ročníka obsadili prvé miesto, tím 6. ročníka obsadil prvé miesto a tímy 7. a 8. ročníka tretie miesto. Všetkým srdečne blahoželáme.


Krajské kolo Gymnastického štvorboja

 

30. apríla v krajskom kole Gymnastického štvorboja naši žiaci v kategórii A získali 1. miesto a žiačky v kategórii B 2. miesto. K úspechu gratulujeme.

 

 

 

 


Krajské kolo Geografickej olympiády

 

Dňa 11. apríla 2019 prebehlo krajské kolo Geografickej olympiády.
Naši žiaci dosiahli výborné umiestnenie:

6. a 7. ročník - kategória F

 • 3. miesto: Bohunčáková Tereza ( 7. A )
 • 16. miesto - Moravčík Matej (7. A)


8. a 9. ročník - kategória E

 • 4. miesto - Jahoda Richard (9. A)
 • 17. miesto - Seitlerová Sofia (8. B)

Srdečne im gratulujeme k úspechu.

Kategória F, GO je ukončená krajským kolom, z kategórie E postupujú prví štyria žiaci do celoštátneho kola.
My budeme držať palce Richardovi Jahodovi 17. - 18. mája 2019 na celoštátnom kole, ktoré sa uskutoční v Ružomberku.


Okresné kolo Hollého pamätníka

 

11. apríla sa v CVČ Ahoj konalo okresné kolo recitačnej súťaže Hollého pamätník. Vďaka pôsobivému prednesu prózy uspeli dvaja naši žiaci - v kategórii starších žiakov si vybojovala 2. miesto naša Lea Chromiaková (7. A) a v kategórii mladších žiakov získal 3. miesto Mário Stanček (5. A). Obom srdečne gratulujeme.

 

 

 


Piešťanská basketbalová liga

 

V trinástom ročníku Piešťanskej basketbalovej ligy 2018-2019 sa naši žiaci umiestnili na druhom mieste. Viac informácií je tu.

 

 

 

 


Športové súťaže

 

28. a 29. marca 2019 sa uskutočnilo okresné kolo Gymnastického štvorboja. Výsledky našich žiakov sú:

dievčatá

 • najmladšie 3. miesto
 • mladšie 1. miesto
 • staršie 5. miesto

chlapci

 • najmladší 1. miesto
 • starší 2. miesto

21. a 26. marca 2019 sa uskutočnilo okresné kolo volejbalu v ZŠ F. E. Scherera. Dievčatá získali 1. miesto a chlapci 3. miesto. 10. apríla v krajskom kole v krajskom kole volejbalu dievčatá získali 2. miesto.
Srdečne gratulujeme.


Okresné kolo Matematickej olympiády

 

Dňa 9. apríla 2019 sa uskutočnilo okresné kolo Matematickej olympiády, v ktorom naši žiaci dosiahli nasledovné výsledky:

v kategórii Z6:

 • 1. miesto Daniel Gregorička
 • 8. miesto Matej Grežďo
 • 10. miesto Juraj Novotný, Liana Svetlíková, Denisa Galbavá

v kategórii Z7:

 • 4. miesto Matej Tarana, Juraj Kubačka
 • 9. miesto Tereza Kolláriková, Tereza Bohunčáková

v kategórii Z8:

 • 1. miesto Michal Žažo
 • 2. miesto Adriána Novotná
 • 4. miesto Šimon Suchý

Súťažiacim srdečne gratulujeme.


Okresné kolo Chemickej olympiády

 

Dňa 22.3.2019 sa žiaci 9. A a 9. B. triedy zúčastnili okresného kola Chemickej olympiády, kde úspešne reprezentovali našu školu.

Dominik Kúdela získal 1. miesto, Richard Jahoda 3. miesto, Nina Valová 4. miesto a Marco Pečenacký 5. miesto. Lívia Vassová a Nina Dubinská  boli úspešné riešiteľky.

Srdečne gratulujeme a ďakujeme.

 

 


Okresné kolo Fyzikálnej olympiády

 

Dňa 13. marca 2019 sa konalo okresné kolo Fyzikálnej olympiády, v ktorom naši žiaci získali pekné výsledky:

kategória F:

 • 1. miesto: Michal Žažo (8. A)
 • 2. miesto: Adriána Novotná (8. A)
 • 3. miesto: Michal Hudec (8. A)
 • 4. miesto: Šimon Suchý  (8. A)

kategória E:

 • 1. miesto: Anton Pernisch (9. A)
 • 4. miesto: Marco Pečeňacký (9. A)

Srdečne gratulujeme.


Okresné kolo vo florbale

 

7. marca naši žiaci v okresnom kole florbalu získali 3. miesto Gratulujeme.

 

 

 

 

 

 


Regionálne kolo výtvarnej súťaže Vesmír očami detí

 

V regionálnom kole výtvarnej súťaže Vesmír očami detí v kategórii 1. - 4. roč. ZŠ získala Simona Radosavljevič (2. C) 3. miesto a  v kategórii 5. -  9. roč. ZŠ získala Ema Bačová (8. C) 1. miesto. Porotu zaujali aj práce A. Stískala, V. Boháčovej, L. Mazúra a ďalších našich žiakov.
 

 

 

 

 

 


Krajské kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko

 

Lea Chromiaková zo 7. A, po víťazstve v okresnom kole, úspešne reprezentovala našu školu aj v krajskej súťaži v prednese slovenskej povesti. V III. kategórii Šalianskeho Maťka získala 2. miesto. Srdečne gratulujeme.

 

 

 

 

 

 


Okresné kolo Dejepisnej olympiády

 

14. februára sa uskutočnilo okresné kolo Dejepisnej olympiády. Naši žiaci sa umiestnili následovne:

v kategórii F

 • 2. miesto Juraj Dzurech (6. A) 
 • 4. miesto Matúš Magál (6. A)

v kategórii E

 • 1. miesto Lea Chromiaková (7. A) 
 • 3. miesto Tereza Bohunčáková (7. A)

v kategórii D

 • 1. miesto Martin Boháč (8. B)
 • 4. miesto Matúš Anyalai (8. C)

v kategórii C

 • 2. miesto Richard Jahoda (9. A) 
 • 6. miesto Marco Pečenacký  (9. A)

 


Okresné kolo Biologickej olympiády kategórie C

Dňa 12. februára sa konalo okresné kolo Biologickej olympiády kategórie C, kde v projektovej časti získala Adriána Novotná 1. miesto a Nikola Bračíková 3. miesto.

V teoreticko - praktickej časti získala Viktória Bračíková 5. miesto.

 

 

 

 

 


Okresné kolo Geografickej olympiády

 

Dňa 7. februára sa konalo okresné kolo Geografickej olympiády.

V kategórii G získali:

 • 1. miesto Mário Stanček (5. A) 
 • 2. miesto Jakub Szabo (5. A) 
 • 6. miesto Filip Jankech (5. A) 

 

v kategórii F získali:

 • 1. miesto Tereza Bohunčáková (7. A) 
 • 2. miesto Matej Moravčík (7. A) 
 • 9. miesto Juraj Dzurech (6. A) 

 

v kategórii E získali:

 • 1. miesto Richard Jahoda (9. A) 
 • 3. miesto Sofia Seitlerová (8. B)

 


Okresné kolo Matematickej olympiády kategórie M5 a M9

 

30. januára 2019 sa v našej kole konalo okresné kolo Matematickej olympiády pre 5. a 9. ročník.

V kategórii M5 získali:

 • 1. miesto žiak (5. A)
 •  5. a 6.  miesto Kristián Kuštán (5. B) a Adam Zetocha (5. C)

 

v kategórii M9 získali:

 • 6. a 7.  miesto Monika Švelková (9. A) a Dávid Drobný (9. A)

 


Okresné kolo v bedmintone žiačok

Naše žiačky 29. januára získali v okresnom kole v bedmintone 3. miesto. Gratulujeme.

 

 

 

 

 

 

 


Okresné kolo vo florbale žiačok

Naše žiačky 25. januára získali v okresnom kole vo florbale 3. miesto. Gratulujeme.

 

 

 

 

 

 

 


Okresné kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko

V okresnom kole recitačnej súťaže Šaliansky Maťko naši žiaci dosiahli krásne úspechy – Ľudomil Minek (4. A) získal 1. miesto v kategórii mladších žiakov (4. - 5. ročník) a Lea Chromiaková (7. A) získala v 1. miesto v kategórii starších žiakov (6. - 7. ročník). Obom gratulujeme a želáme veľa šťastia v krajskom kole!

 

 

 

 

 


Okresné kolo v stolnom tenise žiakov

Žiaci našej školy sa umiestnili na 3. mieste v okresnom kole v okresnom kole v stolnom tenise.

 

 

 

 

 

 


Okresné kolo v stolnom tenise

9. januára sa žiačky našej školy umiestnili na 3. mieste v okresnom kole v stolnom tenise.

 

 

 

 

 

 

 


Okresné kolo basketbalu

Naši žiaci 19. decembra úspešne reprezentovali školu a získali 2. miesto v okresnom kole basketbalu.

 

 

 

 

 

 


Literárna a výtvarná súťaž

 

Dňa 17.12. sa v Mestskej knižnici v Piešťanoch uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie literárnej a výtvarnej súťaže spojené s kultúrnym programom.

V literárnej súťaži Piešťany očami detí získala v kategórii mladších žiakov 2. miesto Lia Svetlíková (6. A) a v kategórii starších žiakov 2. miesto Lea Chromiaková (7. A).

Vo výtvarnej súťaži Vianočná pohľadnica získala v kategórii starších žiakov naša Annamária Valová (8. A)  2. miesto.


Okresné kolo Technickej olympiády

Naši žiaci úspešne reprezentovali školu v okresnom kole Technickej olympiády. V kategórii A - Michal Szobolovszký a Dávid Drobný (9. A) získali druhé miesto a v kategórii B - Adam Bučko (7. A) zvíťazil a postúpil do krajského kola. Srdečne gratulujeme.

 

 

 

 


Výtvarná súťaž Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a CO

V okresnom kole výtvarnej súťaže Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany v kategórii starší žiaci sa na 3. mieste umiestnila Ema Fándliová (8. C). Gratulujeme.

 

 

 

 

 


Výtvarná súťaž Školské brány bez šikany

V okresnom kole výtvarnej súťaže Školské brány bez šikany v kategórii starší žiaci získala 1. miesto Sofia Boďová (9. A), 2. miesto Rastislav Rabatin (8. C), 3. miesto Lea Horňáková (8. B). Všetkým gratulujeme!

 

 

 

 

 

 

 


Školské majstrovstvá Slovenska v cezpoľnom behu

O jeden z najväčších športových úspechov v histórii našej školy sa 24. októbra postarali naše dievčatá. V tento deň sa v Žiarskej doline konali Školské majstrovstvá Slovenska v cezpoľnom behu. Dievčatá po vynikajúcom výkone obsadili 2. miesto a stali sa vicemajsterkami Slovenska. O tento veľký úspech sa zaslúžili: Vanesa Pomajbová, Andrea Ciklaminiová a Ema Vatrtová. Srdečne gratulujeme.

 

 

 


Krajské kolo v cezpoľnom behu

4. októbra 2018 sa uskutočnili Majstrovstvá kraja v cezpoľnom behu. Naše dievčatá zvíťazili a postúpili do celoslovenského finále. Gratulujeme a držíme palce.

 

 

 

 

 

 

 


Okresné kolo v cezpoľnom behu

Dňa 25.9.2018 sa na Lodenici v Piešťanoch uskutočnilo okresné kolo v cezpoľnom behu. Naši žiaci začali nový školský rok fantasticky. Chlapci aj dievčatá zvíťazili v súťaži družstiev a postúpili do krajského kola. O úspech sa zaslúžili:

dievčatá:

 • Pomajbová Vanesa (1. miesto)
 • Ciklaminiová Andrea (3. miesto)
 • Vatrtová Ema (4. miesto)

chlapci:

 • Balák Timotej
 • Jahoda Richard
 • Pernisch Adam

Gratulujeme


 

 

Fotogaléria