Navigácia

Návrh aktivít

Návrh aktivít

Návrh aktivít pre jednotlivé témy:

November :  Ekológia

1. Ako a kto znečisťuje:

  • pôdu ( um. Hnojivá, postreky, ...)
  • vodu (odpad z tovární, ...)
  • vzduch – exhaláty

2. Projekt: Kolobeh vody v prírode

3. Projekt: Ochrana prírody – národné parky

4. Klimatické zmeny – čo ich spôsobuje, ako sa prejavujú

5. Stromy Piešťan : Súťaž o najkrajší strom

6. Zber odpadkov okolo Váhu – jarné upratovanie

7. Zistiť, kto dáva povolenie rybárom a kto by mal kontrolovať koľko odpadkov

    po sebe zanechajú

8. Fotografická súťaž : Čo sa mi v Piešťanoch páči a čo nepáči

9. Zorganizovať 1 deň ekologickej výchovy

10. Značky – ako sa správať v prírode – pravidlá pre turistov, cyklistov

 December: Vianočný obchod + ochrana spotrebiteľa, reklama

1. Základné práva spotrebiteľa + ilustrácie

2. Máte práva, uplatnite ich – Ako postupovať pri reklamácii, čo nesmie obchod

    vyžadovať od zákazníka pri reklamácii

3. Aké informácie obsahujú obaly potravín, ktoré informácie by nemali na 

    obaloch chýbať

4. Nebezpečné výrobky – ako môže tovar získať „ocenenie“ Nebezpečný

    výrobok“

5. Pozor na potravinové farbivá - vyvolanú hyperaktivitu a zdravotné problémy            

    ( E-čka v potravinách, ktoré konzumujeme: sušienky, cukríky, ...)

6. Porovnať ceny tých istých výrobkov na Slovensku, v Španielsku

    a Portugalsku)

7. Vianoce, tradície + akcie pred vianocami

Január:  VODA - Šetrenie vodou

 1. Projekt :  Rieky a jazerá na Slovensku - zaujímavosti

2. Projekt: Minerálne vody – kúpele na Slovensku -  na liečenie akých ochorení

    sú    zamerané

3. Projekt :  Váh – vtáky a živočíchy, ktoré žijú pri Váhu

4. Zorganizovať stretnutie s ornitológom na jar – prednáška

5. Čistička odpadových vôd – exkurzia – ako funguje, kde odvážajú kal,...

6. Projekt – Jeden deň v živote kvapky ( Projekt US vlády )

7. Návrh na nálepky pri vodovodné batérie (Neplýtvaj vodou, Zatvor kohútik)

8. Fotografická súťaž: Voda v rôznych skupenstvách

9. Využitie vody – na pitie, varenie, umývanie, čistenie, zavlažovanie plodín, je

    domovom vodných živočíchov – Kniha o vode (výkresy)

10. Keď je vody príliš veľa – povodne a záplavy, aké opatrenia by boli účinné

 Február :  ENERGIE - Šetrenie elektrinou

 1. Projekt : Zdroje energie – voda, vietor, uhlie, nafta, atómové elektrárne –    

    využitie obnoviteľných zdrojov alebo  vyčerpávanie zásob Zeme)

2. Atómová elektráreň – exkurzia – odkiaľ sa dovážajú palivové články? Ako je

    zabezpečený transport? Kde sa skladuje odpad, je rádioaktívny? Ako

    pôsobí na životné prostredie? (Zistiť aké sú výhrady ochrancov život.

    prostredia proti jadrovým elektrárňam)

3. Projekt: Vodné elektrárne na Váhu (najbližšie v Hornej Strede a Maduniciach

    – dá sa tam ísť pozrieť?)

4. Tipy ako šetriť el. energiu (31 tipov ako šetriť energiou – greenpeace),

    nízkoenergetické spotrebiče

5. Nálepky pri vypínače: Vypni svetlo, keď odchádzaš z miestnosti

Marec:  PAPIER -Šetrenie papierom

 1. Proces výroby papiera - projekt

2. V triedach odkladať použitý papier do krabice a odkladať na zber papiera

3. Zber papiera

Apríl : Šetrenie v domácnosti

1. Racionálne nakupovanie

2. Recyklovanie

3. Pomáhanie druhým vecami, ktoré sú ešte dobré, ale už ich nepotrebujeme

Máj :  Zdravá výživa

1. Najzdravších 30 potravín + ilustrácie (www.zss.sk)

2. Projekt: Čo konzumujeme – opísaný postup výroby cereálií, džemov,...

3. Najdôležitejšie zložky potravín: vitamíny, bielkoviny, vláknina, ...

    jedlá dňa, dôležitosť raňajok

4. Pitný režim – čo spôsobuje nedostatok tekutín? Čo pijeme: vodu, minerálky

   (ktoré sú zdravé a prečo), čaj, sladené nápoje, čo je najzdravšie, čo najmenej

   zdravé

5. Najmenej zdravé potraviny

6. Rôzne redukčné diéty – aké sú ich nevýhody

Jún:  Ovocie

1. Druhy ovocia, ktoré sa urodia na Slovensku

2. Ako pôsobí konzumácia jednotlivých druhov ovocia na organizmus

Odpad

1. Triedenie odpadu – prečo triedime (možnosť opätovného použitia, neničíme

    prírodné zdroje)

2. Skládka odpadu pre Piešťany – koľko odpadu vyprodukujeme (štatistika

    mesta)

3. Najbližšie recyklačné strediská, zberné suroviny (oplatí sa ľuďom separovať 

    odpad?)

4. Čierne skládky, znečistené oblasti Piešťan a okolia

Fotogaléria