Navigácia

Dôležité linky

Nadpis

www.soi.sk- Slovenská obchodná inšpekcia: nebezpečné výrobky, rady spotrebiteľom, archív

www.zss.sk– Združenie slovenských spotrebiteľov – Ako bojovať za svoje práva v Európe a na Slovensku, Spotrebiteľské testy, Skutečné príbehy, Dobré rady, Máte práva, uplatnite ich. Užitočné linky  a iné…link Dolceta...

www.pravaspotrebitela.sk– Základné práva, Právo na informácie – ako má byť výrobok označený, Nákup cez internet, Záručná doba a reklamácia, Neférové zmluvy a iné

www.spotrebiteliask.sk– Spotrebiteľské vzdelávanie pre učiteľov, Finančná gramotnost, …

www.enviroportal.sk– informačný portál o životnom prostredí, zaujímavé hry pre deti o životnom prostredí,

www.greenpeace.sk– Klimatické zmeny, ochrana lesov, rady ako sa správať ekologicky, 31 tipov ako šetřit energiou

www.priateliazeme.sk:

1. Priatelia Zeme CEPA – Plán aktivity, zapojenie dobrovoľníkov do práce pre občianske združenie a ochranu miestnej prírody (BB a okolie). Energoportál - na pravej strane hlav. Stránky obsahuje: Energia zo slnka, z biomasy, Geotermálna a vodná energia, Energia z vetra

2. Priatelia Zeme SPZ - Ekoporadňa – Energia – 22 tipov, aby bol deň Země každý deň: odpady, energia, voda, strava, a iné (KE a okolie), Hore- Zaujímavosti – Články – Story of stuff – video v angličtine so slov. titulkami o spotrebe (veľmi dobré)

3. Lesoochranárske zoskupenie VLK – záchrana lesov, dravcov, dobrovoľníci – monitoring lesov a rezervácií, brigády v lese, …

www.zmz.sk  - Za Matku Zem – Materiály: nálepky, plagáty, brožúry. Témy: energetika, doprava, lesy, parky, stromy, odpady, klimatické zmeny a iné.

www.snaturou2000.sk– stránka školského programu zameraného na mapovanie biodiverzity, atlas rastlín, atlas živočíchov, galéria druhov, o programe...

www.ekostopa.sk– stránka, cez ktorú si môžte vypočítať ekologickú stopu školy.

www.veoliavoda.cz/cz/vzdelavaci/– stránka českej vodárenskej spoločnosti venovaná vzdelávacej činnosti – pre školy, pedagogické pomôcky, pracovné listy, ... Naše služby =  Ako šetriť vodou v byte, v rodinnom dome... Akú vodu piješ (plagát)

www.zsvs.sk– Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Akcia: Pijem zdravú vodu, nápoj z vodovodu. Ďalšie: Prečo piť nápoj z vodovodu, Správny pitný režim, Voda ako liek,...

ec.europa.eu/environment/youth/index_en.html– stránka Európskej environmentálnej agentúry (EEA) –  air, water, waste, nature, fun and games, links – in English (aj v slovenčine)

www.epa.gov/watersense/kids/games.htm– stránka United States Environmental Protection Agency –  Test your water sense, why save water, simple ways to save water, for teachers, game – A day in the life of a drop – prac.list. (in English)

www.sosna.sk  - letáky na stiahnutie, metodické príručky a rôzne publikácie s možnosťou objednať si ich

www.ekoskola.cz- pracovné listy na stiahnutie, aktivity k spotrebe

 http://ekokompas.host.sk
Environmentálny spravodaj pre mládež a učitelov, ktorý vydáva občianske združenie TATRY.

www.hra.cz
Stránka, na ktorej nájdete množstvo hier. Možnosť vyhľadávať hry podľa zadaných kritérií.

www.hraozemi.cz– pre učiteľov pracovné listy, množstvo hier, týkajúcich sa životného prostredia, spolupráce, … pre ZŠ, stredné školy

www.ecn.cz/env/vychova/sisyfos
Český spravodaj ekologickej výchovy Sisyfos v elektronickej podobe.
www.pavucina-sev.cz– spoplatnené služby, ponuka materiálov, hier,…

http://ekolist.cz/Knihy.stm- informácie o vode, energii,…
Zoznam kníh z oblasti environmentálnej výchovy, ktoré vyšli v posledných rokoch.
 

www.envis.sk– Download – mapa veternosti územia
 

www.greenteacher.com  -  Americký magazín o environmentálnej výchove.
 

www.zelenaskola.sk  - Stránka programu Zelená škola.

www.zajezka.sk- Pospolitosť pre harmonický život Zaježová

www.zivica.sk- Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica – organizujú kurzy pre učiteľov, školy. (Vysoká 18, 811 06 BA)

www.vodavkrajine.sk– súťaž fotografií o vode

www.ekopolis.sk– Nadácia Ekopolis, súťaž Strom roka. Na stiahnutie (hore) logá.

www.paradigma.sk- knihy a články, ktoré pomáhajú meniť svet, TOP 10 článkov: Blížiaci sa ropný krach

www.ekoporadna.sk - ekologické poradenstvo online: Čo vám ponúkame – odpad v domácnostiach a ako ho obmedziť, eko-nakupovanie, eko-čistenie a iné.

www.slobodazvierat.sk- Sloboda zvierat

www.sovs.sk- Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko

www.biospotrebitel.sk- poradca biospotrebiteľa - informácie o bioproduktoch

www.ecotrend.sk- Zväz ekologického poľnohospodárstva

www.afrabio.sk- Rodinná ekofarma, kde v biokvalite pestujú liečivé rastliny.

www.enviroportal.sk- Informačný portál o životnom prostredí

www.hnutiduha.cz- Priatelia Zeme Česká republika

www.arnika.org- stránky občianskeho združenia Arnika z ČR, ktorá sa zaoberá problematikou odpadov, toxických látok a súvislostí s tým spojených

www.biom.cz- stránky Českého združenia pre biomasu s informáciami o možnostiach využitia biologicky rozložiteľných odpadov

www.ekospotrebitel.cz

 

 

 

 

Fotogaléria