Navigácia

Čo sme už vytvorili

2011/2012

September 2011-

foto Žiaci 6.A sa zúčastnili spolu s pedagógmi cyklistickej exkurzie na hati v  Drahovciach, kde mali odborný výklad. Dozvedeli sa veľa zaujímavých informácií o fungovaní vodného diela.

Začíname s projektom SME v škole s témou Životné prostredie organizmov a človeka. Projekt bude prebiehať v termíne od 26. 9. – 14. 11. 2011. Žiaci deviateho ročníka dostanú bezplatne pracovný zošit a tiež bezplatne v priebehu trvania projektu denník SME v dni pondelok a streda.

Október 2011-

Lesná pedagogika- 6.10.2011 sa trieda 2.B vybrala spolu s lesníkmi z Moravian nad Váhom do prírody, kde sa rôznymi hrami a aktivitami naučili mnoho zaujímavostí o ekosystéme, o lese a jeho stavbe. Fotografie si môžete pozrieť vo fotoalbume triedy.

Žiaci rôznych tried začali pracovať na Trip-book- knihe o Slovensku, ktorá by mala predstaviť Slovensko našim partnerom. Prvými prezentáciami sú pamiatky na Slovensku. Projekty sú bilinguálne- sú vypracované v anglickom aj slovenskom jazyku. zámky    Vlkolínec    Pamätníky-Memorials    Kostoly    kaštiele    HRADY    Drevené kostolíky    Čičmany

foto 6.10.2011 sa žiaci 5.A, 5.C, 6.B, 6.C a 7.D zúčastnili Dňa zdravia a výživy, ktorý zorganizovala SOŠ Záhradnícka. Žiaci mali možnosť vypočuť si prednášku o biopotravinách- o ich výhodách i nevýhodách a následne si mohli pochutiť na čerstvých jablkách, jablkovom koláči i rôznych nátierkách pripravených z biopotravín. Deťom určite chutili aj výborné čaje a jablčný mušt.

Naši žiaci pripravili seriál o mestách na Slovensku v anglickom a slovenskom jazyku pre partnerov z projektu Comenius

Trnava Ružomberok Prešov Piešťany Nitra Košice Trenčín Liptovský Mikuláš Levoča Bratislava Banská Bystrica Považská Bystrica Žilina Trebišov Skalica Ružomberok Martin Kremnica Kežmarok Hlohovec Brezno Banská Štiavnica

foto Ochrana prírody,lesov a zvierat, poľovnícke slávnosti- to všetko si pozreli žiaci 2.B 14.10.2011 na prednáške s poľovníkmi.

Fotografie z hodín technických a pestovateľských prác, kde sa naši žiaci starajú o okolie školy.

Žiaci 5.B vytvorili venčeky s motívmi jesene. Pozrieť si ich môžete vo fotoalbume triedy.

Žiaci 2.B sa zúčastnili lesnej vychádzky. Prezentáciu z akcie si môžete pozrieť na tomto odkaze. Lesna_vychadzka_6.10.2011_c.2.pdf

Žiaci 6.A vypracovali po exkurzii na hati v Drahovciach projekty o Sĺňave, Vtáčom ostrove, športoch, histórii vodného diela a jeho využití. Projekty si môžete pozrieť na nasledujúcich linkoch. Drahovce – haŤ Vtáčí ostrov v Piešťanoch Vodné šPORTY Vtáčí ostrov a jazero… Šport Vtaci ostrov-Ciklaminiova&Smidova sporty sport na slnave Slnava_Petra_Ceresnikova Rondošová COMENIUS Ondrej a melicher a pristic – comenius História vodného diela Drahovce Madunice Hat Drahovce-Smidova&Ciklaminiova drahovce-hat Drahovce Hať

November 2011-

foto V spolupráci s Informačným centrom mesta Piešťany sa žiaci III.B s triednou učiteľkou M. Drahovou zúčastnili zaujímavej prehliadky kúpeľného ostrova. Hravou formou sa dozvedeli viac o unikátnych stromoch v našom parku.Ďakujeme Informačnému centru za umožnenie tejto akcie a pánovi Bušovi za pekný deň plný zaujímavostí.

Žiaci 2.B pripravili projekt s heslom- Recykláciou papiera šetríme energetické zdroje Zeme- ktorého výsledkom bola nástenka o recyklácii papiera. Fotografie nájdete vo fotoalbume triedy.

Novinky z projektu Comenius nájdete na oficiálnej stránke projektu, kde si môžete pozrieť aj fotografie z hodín a aktivít na partnerských školách.

Od 9.11. do 13.11. sa štyria pedagógovia a štyria žiaci zúčastnia mobility v partnerskej škole v Apúlii v Portugalsku.

Prezentácia z hodín pestovateľských prác Gardening

Práce žiakov prvého stupňa v prezentácii pre projekt Comenius   Works ofpupils 1-4 class

Žiaci 2.B pripravili výstavu a nástenku s názvom Ešte stále máme čo obdivovať a chrániť o ochrane životného prostredia. Fotografie nájdete v albume triedy

Videá z programu Comenius nájdete na nasledujúcom odkaze http://www.youtube.com/user/bobbiesedem?feature=mhsn#g/u

Začíname s projektom SME v škole s témou Slovensko. Projekt bude trvať od 21.11 do 19.12. a počas jeho trvania budú žiaci dostávať denník SME v pondelky a stredy. Výstup pre projekt Comenius bude kvíz o Slovensku pre partnerov.

December 2011-

V rámci projektu Comenius vytvorili naši žiaci množstvo projektov o stromoch v okolí našej školy a o stromoch všeobecne. Vo fotogalérii si môžete pozrieť pár ukážok.

Združenie spotrebiteľov Považia a západného Slovenska poskytuje spotrebiteľské poradenstvo, zakladá kluby spotrebiteľov v rámci regiónu. V rámci projektu Comenius a pre lepšiu informovanosť žiakov sa konala 7.12.2011 na našej škole beseda, ktorej sa zúčastnili žiaci ôsmych ročníkov. Fotografie z besedy

foto Beseda o lese a lesných zvieratkách sa konala v 2.B triede. Lesní pedagógovia darovali deťom živý vianočný stromček, ktorý deti hneď na hodine prírodovedy ozdobili prírodným materiálom.

foto Triedy 9A a 9B si boli v rámci programu Comenius pozrieť čističku odpadových vôd.

Žiaci 3.C a žiaci na krúžku Kreslím, tvorím, maľujem vyrobili plagáty s návodom na separovanie odpadu a vytvárali z plastových fliaš postavičky.

Žiaci ôsmych a deviatych ročníkov pripravili pre partnerské školy kvízové otázky o Slovensku. Otázky boli uverejnené na stránke projektu, kde ich mohli partneri zodpovedať.

Január 2012-

foto Žiaci 2.B sa začali učiť ako separovať odpad. Po akčnej interaktívnej ukážke sa žiaci rozhodli separovať všetko vo svojej triede.

Projekt SME v škole- multikultúrna výchova. Projektu sa zúčastnilo 30 žiakov a prebiehal od 30.1.2012 do 21.3.2012.

Február 2012-

Od 29.2.2012 do 4.3.2012 sú na návšteve našej školy partneri v projekte Comenius z Portugalska a zo Španielska. Máme pre nich pripravený bohatý program a tešíme sa, že po spoznaní ich krajín im múžeme ukázať niektoré zaujémavosti tej našej. Viac o ich návšteve sa dozviete z oficiálnej stránky projektu, kde nájdete podrobné informácie z ich pobytu spolu s fotografiami.

Žiaci II.B sa pri príležitosti návštevy našich partnerov v projekte Comenius zo škôl v Poio v Španielsku a z Apúlie v Portugalsku zúčastnili tvorivých dielní, kde si mohli pozrieť tvorbu remeselníkov a sami si aj tvorbu vyskúšať.

Darčeky od detí z partnerskej školy v Apúlii v portugalsku si po návšteve vyskúšali žiaci II.B. Fotografie nájdete vo fotoalbume triedy.

foto Žiaci ôsmych a deviatych ročníkov pripravili informačný panel o čističke odpadových vôd a zúčastnili sa prednášky organizácie Greenpeace o ochrane životného prostredia a dopadoch ľudskej činnosti naň.

Projekty porovnávajúce jednotlivé aspekty krajín zúčastnených na projekte vyrobené žiakmi ôsmych a deviatych ročníkov http://spscomenius.wordpress.com/2012/02/

 

Marec 2012-

foto Žiaci tretích ročníkov sa v priebehu 6.,7.,8. a 9.marca zúčastňujú projektu "Úcta k chlebu" organizovaným Centrom výskumu rastlinnej výroby v Piešťanoch. Kreatívnou formou žiaci spoznajú celý proces od zasadenia semienka pšenice do pôdy (agronóm) cez pozorovanie a mletie zrna (mlynár), až po miesenie cesta a ochutnávku chlebíkov (pekár).

13.3.2012 sa žiaci z tried 5.A, 5.B, 5.C, 6.A a 8.B spolu s vyučujúcimi zúčastnili čistenia brehov potoka Dubová. Viac si môžete prečítať na http://www.trnavskyhlas.sk/c/5941-video-mali-piestanci-vycistili-brehy-potoka-dubova.htm , kde si môžete pozrieť aj video z akcie.

foto 14.3.2012 sa žiaci 1.C, 3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 4.A, 4.B, 4.C a 4.D zúčastnili akcie Naše gesto pre čisté mesto. Pri čistení brehu Váhu žiaci vyzbierali niekoľko vriec odpadu a tak i svojim pričinením prispeli k ochrane životného prostredia a skrášleniu nášho mesta.

foto Žiaci II.B triedy pod odborným dozorom lesného pedagóga sadili semienka ihličnatých stromov nazbieraných ešte v jeseni. Každý žiak si vypestuje svoj vlastný semenáčik, ktorý pôjde spoločne s lesnými pedagógmi vysadiť do lesa. Skôr ako sa pustili do práce, prebehla beseda o pestovaní malých sadeničiek spojená s vypracovaním pracovného listu na danú tému.

foto 28.3.2012 sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili zaujímavého dopoludnia s ekologickou témou: "Európskej únii záleží na tom, EKO žijeme" v kine Fontána. Žiaci sa dozvedeli množstvo informácií o globálnom otepľovaní, o jeho hrozbe pre našu Zem. Naučili sa, ako tejto hrozbe zabrániť, ako Zem chrániť a ako neznečisťovať prírodu. Na záver si žiaci jednotlivých škôl medzi sebou zasúťažili v oblasti vedomostí "štáty EÚ". Naši žiaci získali pekné 2. miesto.

foto 30.3. sa žiaci 6.A zúčastnili tvorivej dielne v rámci projektu Comenius. Na hodine výtvarnej výchovy sa pod vedením skúsenej lektorky učili drôtovať vajíčka. Viacerí boli veľmi šikovní.

10 žiaci sa zapojili do olympiády o životnom prostredí: ENVIROOTÁZNIKY - korešpodenčnej súťaže Slov. agentúry ŽP

Apríl 2012-

Jar prichádza- prezentácia z čistenia okolia školy http://spscomenius.wordpress.com/2012/04/18/spring-is-coming/

Dňa 12. apríla sa niektorí učitelia zúčastnili v rámci aktualizačného vzdelávania Enviromentálna výchova zaujímavej exkurzie do dvoch lokalít v Rakúsku: Marchegg – kráľovstvo bociana bieleho, NP Donau Auen – dunajské lužné lesy s centrom v mestečku Orth an der Donau Prezentácia z exkurzie

Začíname s ďalším projektom SME V ŠKOLE s témou Mediálna výchova, ktorý bude trvať od 16. apríla do 12. júna 2012. Vždy v pondelok a utorok žiaci dostanú denník SME.

foto V regionálnom kole výtvarnej súťaže Deň Zeme 2012 majú diela našich detí formou výtvarnej tvorby iniciovať ostatné deti a mládež k ochrane planéty Zem a pomôcť zlepšovaniu kvality životného prostredia.


Zúčastnili sme sa programu, ktorý pripravili študenti Strednej záhradníckej školy v Piešťanoch pre žiakov základných škôl pri príležitosti Dňa Zeme - prednášky o obnoviteľných zdrojoch Zeme, energetických plodinách, poznávanie rastlín, vyskúšali si triedenie odpadu, hry, ... (Podľa informácií na hlavnej stránke školy)
 

Žiaci 2.B triedy navštívili keramický ateliér Janky Bayer, kde sa zoznámili s prácou na hrnčiarskom kruhu, vyrábali darčeky pre partnerské školy aj pre svojich rodičov.

Máj 2012-

Zber papiera 14.-16. mája do kontajnerov privezených do areálu školy. Žiaci nazbierali 19 033kg.

Triedy 5.A a 6.C navštívili sklársku dielňu vo Valaskej Belej, kde sa oboznámili s ručnou výrobou sklárskych výrobkov a mali možnosť si vyskúšať umenie sklárov.

Žiaci 2.C, 3.A, 3.B, 3.D a 5.A navštívili národný park Dunajské luhy a NP Donau Auen v Rakúsku.

Žiaci 8.B boli v manufaktúre na výrobu papiera v obci Prietrž.

Žiaci 7. a 8. ročníka robili na hodinách ANJ projekty o španielskych, portugalských a slovenských mestách.

Jún 2012-

6.-10. júna bolo záverečné stretnutie v Španielsku. Zhodnotili sme priebeh projektu, prezreli sme si konečnú verziu finálnych produktov a dohodli sme sa na spoločnom   pokračovaní v projekte a postupe získania ďalších partnerov.

Žiaci 7.B počítali ekostopu, vplyv školy na ŽP, certifikát  ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotogaléria