Navigácia

 • Školské kolo Pytagoriády

  Výsledky školského kola Pytagoriády žiakov 5. - 8. ročníkai:

  kategória P5:

  1.           Adam Harajka (5.B)           14b + 11b

  2.           Matej Chrvala (5.B)           13b +  10b

  3. - 4.    Emma Kucharová (5.B)     14b + 8b

                Henrich Jankech (5.A)      14b + 8b

  kategória P6:   

  1.       Lukáš Domin (6.C)                14b + 9b

  2.       Nela Murínová (6.A)              14b + 8b

  3.       Nina Ivanová (6.A)                10b + 10b

  kategória P7:

  1.       Adam Strečanský (7.C)         11b + 9b

  2.       Tamara Fomenko (7.C)         10b + 9b

  Kategória P8:

  1.       Oskar Džambazovič (8.B)     11b + 11b

  2.       Dávid Grznár (8.A)                11b + 8b

  3.       Eva Winterová (8.B)              10b + 9b

 • Recitačná súťaž Šaliansky Maťko 

  Recitačná súťaž Šaliansky Maťko 

  V školskom kole recitačnej súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko boli úspešní títo žiaci.

  I. kategória (2. - 3. ročník):

  • 1. miesto: Soňa Mineková (3. A)
  • 2. miesto: Emily Chovancová (3. C)
  • 3. miesto: Filip Masarovič (2. A)

  II. kat. (4. - 5. ročník): 

  • 1. miesto: Emma Kucharová (5. B)
  • 2. miesto: Alica Pospiechová (5. B)
  • 3. miesto: Lukáš Beňo (4. A), Michaela Samková (5. C)

  III. kat. (6. - 7. ročník):

  • 1. miesto: Martina Žlnayová (6. A)
  • 2. miesto: Katarína Miháliková (7. B)
  • 3. miesto: Lilien Soukopová (6. C)
 • McDonald’s Cup NEWS

  Šťastný výkop do nového roka 2023 vám želá McDonald’s Cup!

  V najnovších McDonald’s Cup News si prečítate novoročné priania od McDonald’s Cup tímu a bližšie spoznáte patrónov turnaja Roba Boženíka a Majku Korenčiovú, zistíte taktiež či si dávajú novoročné predsavzatia.

  HISTORICKÝ REKORD McDonald’s Cup!
  DO 24. ROČNÍKA JE PRIHLÁSENÝCH 1 009 ZÁKLADNÝCH ŠKÔL!

  Nový ročník McDonald’s Cup so sebou prináša historický rekord v počte zaregistrovaných základných škôl. Víťazov legendárnej futbalovej súťaže spoznáme v júni na celoslovenskom finále v Poprade.

  Viac informácií sa dozviete v prílohe McDonalds Cup NEWS.

 • Rodičovské združenia

  Rodičovské združenia

  Dňa 16. januára 2023 o 16.30 hodine sa v triedach uskutočnia triedne Rodičovské združenia. Triedni učitelia podajú informácie o prospechu a správaní svojich žiakov za prvý polrok šk. r. 2022/23.

  Pred triednymi RZ sa uskutoční stretnutie Rady rodičov o 16.00 hodine v učebni HUV. Tešíme sa na Vašu účasť. 

  Vedenie školy 

 • Podmienky úhrady nákladov v školskej jedálni a v ŠKD

  Podmienky úhrady nákladov v školskej jedálni a v ŠKD
  4. 1. 2023

  Na základe schváleného VZN Mesta Piešťany dňa 13.12.2022 uznesením MsZ č. 156/2022 s nadobudnutou účinnosťou 1. januára 2023 boli určené výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov a príspevku na réžijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni schválené nasledovne:

  • pre stravníka - žiaka I. stupňa ZŠ príspevok rodiča za jeden odobratý obed bez dotácie vo výške 2,10€ a s dotáciou vo výške 0,80 €
  • pre stravníka - žiaka II. stupňa ZŠ príspevok rodiča za jeden odobratý obed bez dotácie vo výške 2,30€ a s dotáciou vo výške 1 €.

  Na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí prispieva zákonný zástupca žiaka v období školského vyučovania mesačne sumou 11 € a v čase letných školských prázdnin prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 16 €. 

  Splatnosť príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v ŠKD a čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ sa uhrádza v zmysle § 8 VZN mesta Piešťany č. 14/2022 - tu.

 • Vianočné želanie

  Želáme Vám spokojné, láskou a porozumením naplnené

  vianočné sviatky

   a úspešný nový rok 2023.


  Mgr. Vilém Vrba a kolektív zamestnancov ZŠ Brezová

 • Vianočná výzdoba

  Žiacky školský parlament ďakuje za výzdobu tried, chodieb a priestorov školy.

  I napriek časovej tiesni, žiaci tvorili kreatívne, vkusne, napadito a hlavne s nadšením.

  Prajeme všetkým krásne a pokojné prežitie sviatkov, v novom roku 2023 veľa zdravia, šťastia a úspechov v škole. Váš parlament

 • Zmena v poskytovaní dotácií na stravu

  Zmena v poskytovaní dotácií na stravu

  Nakoľko od 1.1.2023 dochádza k zmene vo výške daňového bonusu a zmene veku dieťaťa, dokedy sa poskytuje zvýšený daňový bonus, prichádza aj zmena v poskytnutí dotácií, ktorá sa týka žiakov ZŠ, ktorí dovŕšili 15 rokov veku :

  • do 31.12.2022 môžu rodičia poberať aj daňový bonus aj dotáciu na stravu
  • od 1.1.2023  ak si rodič uplatní na dieťa, ktoré dovŕšilo 15 rokov veku daňový bonus, už nemá nárok na dotáciu na stravu

  Na uplatnenie dotácie na stravu je potrebné predložiť tlačivo, že si rodičia neuplatňujú daňový bonus u zamestnávateľa.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľské voľno

  Riaditeľstvo Základnej školy Brezová 19 udeľuje žiakom

  22. decembra 2022 riaditeľské voľno

  z prevádzkových dôvodov

  ŠKD a školská jedáleň nebudú v prevádzke. Žiaci sú zo stravy odhlásení.

  23.12.2022 – 08.01.2023 sú Vianočné prázdniny.

  9. januára 2023 začne vyučovanie.

 • Pozvánka na vianočné trhy

 • Prerušenie prezenčného vyučovania

  V dňoch 12.12.2022 – 16.12.2022 bude prerušené prezenčné vyučovanie z dôvodu vysokého nárastu chrípkového ochorenia ako aj činnosť ŠKD a školskej jedálne.

  Žiaci budú na obdobie 12. - 16.12. 2022 automaticky zo stravovania odhlásení.

  Prezenčné vyučovanie podľa rozvrhu začne 19.12.2022.

 • Mikuláš

  Dňa 6.12.2022 vďaka Školskému parlamentu zavítal do našej školy Mikuláš s anjelmi a čertami.

  Navštívili všetky triedy v škole, prvý aj druhý stupeň. Deti s radosťou a nadšením recitovali básničky. Sľúbili, že budú poslúchať a dobre sa učiť.

  Všetky deti dostali sladkú odmenu a v dobrej nálade pokračovali vo vyučovaní.

 • Športové súťaže - chlapci

  Basketbal

  Dňa 2.12.2022 sa uskutočnilo okresné kolo v 3×3 basketbale žiakov ZŠ.

  V3X3 basketbal chlapci.
  V tejto novej školskej súťaží boli naši chlapci úspešní, keď v konkurencii 12 škôl obsadili pekné 2. miesto
  Školu reprezentovali Maco Andrej, Martinkovic Maximilián, Suchý Samuel a Kardos Alex.

  Florbal

  V okresnom kole, ktoré sa konalo dňa 6.12.2022 sa naši chlapci umiestnili na peknom 3. mieste, keď prehrali zo 7 zápasov len jeden v semifinále s neskorším víťazom.
  Naše družstvo bolo vekovo najmladšie

  Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a prajeme veľa športových úspechov.

 • Športové súťaže - dievčatá

  Basketbal

  Dňa 1.12.2022 sa uskutočnilo okresné kolo v 3×3 basketbale žiačok ZŠ.

  V silnej konkurencii naše žiacky obsadili 2. miesto, kde vo finále po predĺžení prehrali o jeden bod. O úspech sa zaslúzili Nella Flimelová, Natália Prouzová, Elizabeth Špendelová a Laura Ferancová.

  Florbal

  Dňa 7.12.2022 sa uskutočnilo okresné kolo vo florbale dievčat ZŠ.

  Vo veľkej konkurencii sa dievčatám podarilo obsadiť 3. miesto. Podali krásny športový výkon a o zisk bronzu sa pričinili: Blašková Lívia, Dzurová Katarína, Kadlecová Alexandra, Klieštencová Klára, Kollárová Tereza, Michalcová Rebeka, Prouzová Natália, Sýkorová Sofia, Šellerová Stela a Škrabáková Nela.

  Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a prajeme veľa športových úspechov.

   

 • Záložka do knihy spája školy

  Záložka do knihy spája školy je názov medzinárodného projektu, ktorý má v tomto školskom roku už svoj 13. ročník. Jeho cieľom je nielen spoločne čítať knihy, ale aj vyjadriť ich výtvarne formou záložky do knihy. Každá zapojená škola má pridelenú partnerskú školu z Čiech alebo Slovenska.

  Z našej školy sa v tomto školskom roku zapojilo 135 žiakov zo šiestich tried prvého stupňa (2. B, 2. C, 3. B, 3. C, 4. A a 4. B). Spolupracovali sme so Základnou školou Mozartova Olomouc.

  Žiaci čítali knihy podľa témy projektu Môj literárny príbeh čaká na Tvoje prečítanie. Vytvorené záložky poslali do partnerskej školy spolu s listami pre kamarátov z českej školy. Tešili sa záložkám od českých žiakov.

  Sprievodnými akciami projektu boli návštevy žiakov v Mestskej knižnici Piešťany a triedne besedy o knihách, s ktorými v žiaci projekte pracovali.

 • Výtvarná súťaž Cestujeme bezpečne autobusom

  Žiaci VI. B triedy sa zapojili do výtvarnej súťaže Cestujeme bezpečne autobusom vyhlásenej spoločnosťou ARRIVA v rámci Európskeho týždňa mobility 2022.

  Do súťaže sa zapojili žiaci zo všetkých kútov Slovenska. Odborná porota hodnotila originalitu a kreativitu umeleckých prác.

  Kolektív VI.B triedy vyhral výlet autobusom do ZOO touto spoločnosťou.

  Srdečne gratulujeme.

 • Súťaž Náboj Junior

  Súťaž Náboj Junior

  Dňa 25. novembra sa uskutočnil 10. ročník medzinárodnej matematicko - fyzikálnej súťaže Náboj Junior.

  Naši žiaci sa umiestnili najlepšie zo žiakov základných škôl v okrese Piešťany na 3. a 4. mieste hneď za študentami gymnázia, čo považujeme za veľmi dobrý úspech.

  • 3. miesto získali: Samuel Mesák a Ľudomil Minek z 8.A, Oskar Džambazoviča a Eva Winterová z 8.B
  • 4. miesto získali: Filip Jankech, Adam Kollárik a Jakub Vavrinec z 9.A, Samuel Suchý z 9.B.

  Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a srdečne im gratulujeme.

 • Okresné kolo Technickej olympiády

  24. novembra sa naši žiaci zúčastnili okresného kola Technickej olympiády.

  V kategórii A (súťaž dvojíc) zvíťazili Ľudomil Minek a Samuel Mesák z 8. A a postúpili do krajského kola. 

  V kategórii B (súťaž jednotlivcov) získal 2. miesto Maxim Vatrt zo 6. C.

  Srdečne gratulujeme a ďakujeme za peknú reprezentáciu školy.

 • Voľné pracovné miesto

  28. 11. 2022

  Základná škola, Brezová 19, Piešťany v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. a § 84 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. a zákona č. 5/2004 Z. z. informuje o voľnom pracovnom mieste:

  • učiteľ BIO - GEG - bližšie informácie sú tu
 • Konzultačné rodičovské združenie

  Konzultačné rodičovské združenie

  Dňa 24.11.2022  od 16,00 hod do 17,00 hod  sa uskutočnia triedne RZ - konzultácie.

  O 16,30 hod bude stretnutie Rady rodičov v učebni Hudobnej výchovy na I. poschodí. 

  Ďakujeme Vám za Vašu aktívnu účasť. 

  vedenie školy 

strana:

Fotogaléria