Navigácia

 • Hollého pamätník

  Hollého pamätník

  Výsledky školského kola recitačnej súťaže Hollého pamätník: 

  1. kategória (2. – 4. ročník):

  poézia: 1. miesto: Sára Kubalová (4.C)

               2. miesto: Valentína Scott (4. A)

               3. miesto: Mathias Gono (3. A), Nino Vlha (2. C)

   

  próza:  1. miesto: Kaia Filipová (4. A)

               2. miesto: Paulína Kolariková (3. A)

               3. miesto: Katarína Beňová (3. C) 

   

  2. kategória (5. – 6. ročník):

  poézia: 1. miesto: Emma Kucharová (6. B)

               2. miesto: Matteo Madunický (5. C)

               3. miesto: Mária Šišková (5. A)

   

  próza: 1. miesto: Liliana Konečná (5. B)

             2. miesto: Lukáš Beňo (5. A)

             3. miesto: Timea Stančeková (6. A)

   

  3. kategória (7. – 9. ročník):

  poézia: 2. miesto: Sofia Arzumaňan (8. B)

  próza: 1. miesto: Martina Žlnayová (7. A)

   

  Oceneným žiakom blahoželáme a víťazom prajeme veľa šťastia v okresnom kole!

 • Lyžiarsky kurz

  Žiaci 9. ročníka sa zúčastnili na lyžiarskom kurze v Liptovskom Jáne

 • Putujeme za ľudovou piesňou

  V okresnom kole súťaže „Putujeme za ľudovou piesňou“ 1. miesto získala Júlia Koláriková (5. C) a 2. miesto Paulína Koláriková (3. A). Našu školu vzorne reprezentoval aj Marko Schulte (6.B).

  Oceneným gratulujeme a Júlii prajeme veľa úspechov v regionálnom kole.

 • Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

  12. 3. 2024

  Na základe § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 9 vyhlášky č. 231/2009 Z. z., o podrobnostiach a organizácií školského roka na ZŠ, SŠ, ZUŠ, PŠ, OU a JŠ v znení neskorších predpisov

  udeľuje

  riaditeľstvo Základnej školy Brezová 19, Piešťany

   

  dňa 20. marca 2024 /streda/

  riaditeľské voľno pre žiakov 5. - 8. ročníka

   

  z dôvodu organizačného zabezpečenia celoplošného testovania žiakov 9. ročníkov.

   

  Vyučovanie v 1. - 4. ročníkoch a výdaj stravy riadne prebehne. ŠKD bude v prevádzke.

  Žiaci 5. – 8. ročníka budú zo stravy automaticky odhlásení. V prípade, že rodičia majú záujem o stravu pre svoje deti v tento deň, je potrebné, aby ich prihlásili do termínu 18.03.2024 do 13,00 hod.

 • Finančná zbierka na nové šatne pre žiakov

  Finančná zbierka na nové šatne pre žiakov
  12. 3. 2024

  Milí rodičia!

  Do konca zbierky na realizáciu nových šatňových priestorov zostáva 7 dní. Doteraz prispelo 179 darcov a vyzbieraná suma je 11 272 €.

  Aj v mene rady rodičov ďakujeme všetkým darcom, ktorí do dnešného dňa na zbierku prispeli a budeme vďační za posledné príspevky.

  https://www.donio.sk/pribeh/3490

  V prípade záujmu môžete využiť aj darovaciu zmluvu - odkaz tu.

  Ďakujeme pekne za vašu priazeň a spoluprácu!

   

                                                                                                                                        kolektív školy

 • Jarné prázdniny

  Jarné prázdniny

  Jarné prázdniny sú od 4. marca 2024 do 8. marca 2024. Školské vyučovanie sa začne 11. marca 2024  (pondelok).

 • Hodnotenie INEKO

  Hodnotenie INEKO
  28. 2. 2024

  V aktuálnom hodnotení INEKO za školský rok 2022/23 sa medzi základnými školami v rámci Trnavského kraja spomedzi 146 škôl stala najlepšou naša Základná škola Brezová.

  ZŠ Brezová je ohodnotená ako ŠKOLA S VYNIKAJÚCIMI VÝSLEDKAMI ŽIAKOV.

  V rámci Slovenska z počtu 1314 škôl sme sa umiestnili na krásnom 29. mieste.

  Keďže sa v hodnotení zohľadňujú kritériá ako výsledky testovania T9, T5, umiestnenia v predmetových olympiádach a rôznych súťažiach, výsledky žiakov v prírodovedných predmetoch ako sú biológia, fyzika, prírodoveda, je samozrejmé, že sa v nich odzrkadľuje dlhoročná zodpovedná práca našich pedagógov a samozrejme úsilie a záujem našich žiakov.

  Avšak pre nás úspech nie je cieľom, ale cestou.

  Verím, že ako škola budeme naďalej usilovne pracovať na tom, aby sme sa zlepšili a aby sme poskytovali našim žiakom najlepšie možné vzdelávanie a príležitosti pre ich budúcnosť.

  Ďakujeme rodičom za spoluprácu na tejto ceste!

                                                                                                               kolektív školy   

   

   

 • 28. 2. 2024

  Aktualizovali sme modul Školský parlament

 • Finančná zbierka na nové šatne pre žiakov

  Finančná zbierka na nové šatne pre žiakov

  Milí rodičia,

  ešte stále môžete prispieť na realizáciu nových šatňových priestorov pre vaše deti cez zbierku Donio.

  https://www.donio.sk/pribeh/3490

  Do konca kampane nám zostáva  21 dní. Prispelo 173 darcov a vyzbieraná suma je 10 972€.

  Aj v mene rady rodičov ďakujeme všetkým darcom, ktorí do dnešného dňa na zbierku prispeli.

  V prípade záujmu môžete využiť aj darovaciu zmluvu - odkaz tu.

  Ďakujeme pekne za vašu priazeň a spoluprácu!

   

                                                                                                                                        kolektív školy

 • Prváci prvákom

  Materinský jazyk predstavuje jeden z najsilnejších nástrojov na zachovanie a rozvoj nášho hmotného i nehmotného kultúrneho dedičstva, a preto sa 21. februára pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka stretli dievčatá a chlapci z 1. A a 1. B triedy.

  Zaspievali si zhudobnené ľudové riekanky, zahrali divadielka O repe a Koza rohatá a jež, či prečítali rozprávku Užovka Ulrika, pričom krása nášho materinského jazyka sa ukázala aj v ich neformálnom detskom prejave.

 • 2% z Vašich daní pre naše Občianske združenie

  2% z Vašich daní pre naše Občianske združenie

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  rovnako ako po minulé roky si Vás dovoľujeme požiadať o darovanie 2% z Vašich daní pre naše Občianske združenie Rodičovské združenie pri ZŠ Brezová 19, Piešťany, IČO: 55 104 428.

  Z prostriedkov Rodičovského združenia by sme aj naďalej pokračovali v zlepšovaní podmienok na vzdelávanie Vašich detí, modernizáciu priestorov školy, podporu nadaných a aktívnych žiakov ako aj na organizáciu rôznych kultúrnych, športových a spoločenských aktivít.

  Potrebné tlačivo:  Vyhlásenie o poukázaní dane 2% - tu

  Minuloročné tlačivo – Vyhlásenie o poukázaní dane, prosím nepoužívať, údaje nie sú v platnosti!!!

  Podrobnejšie informácie a postup nájdete na našej webovej stránke v časti 2%.

 • Šaliansky Maťko

  Šaliansky Maťko

  V okresnom kole recitačnej súťaže Šaliansky Maťko 1. miesto získala Emily Chovancová (4. C) a 2. miesto Filip Masarovič (3. A).

  Obom srdečne gratulujeme a Emily želáme veľa úspechov v krajskom kole!

 • Okresné kolo Dejepisnej olympiády

  Okresné kolo Dejepisnej olympiády

  Dňa 5. februára sa na našej škole konalo okresné kolo Dejepisnej olympiády.

  • v kategórii C sa umiestnil na 5. mieste Michal Dzurech a na 6. mieste Peter Arbet
  • v kategórii D sa Michal Kalinčík umiestnil na 8. mieste
  • v kategórii E získala Nela Murínová 1. miesto a Nina Ivanová 2. miesto
  • v kategórii F získala žiačka Simona Jurčiakova 1. miesto a Anna Buchmanová 2. miesto

  Žiačkam z kategórie E prajeme úspech aj v krajskom kole.

  Všetkým srdečne gratulujeme.

 • Projekty na hodine fyziky

  Žiaci 8.A triedy formou praktického projektu vyrábali pomôcky: silomer, kladkostroj, žeriav.

  Pomôcky sú nápadité a použili pri tom originálne komponenty.

 • 21. 2. 2024

  Aktualizovali sme modul Školský parlament

 • Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku

  Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku

  Dňa 14. februára sa v Trnave konalo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku.

  Žiačka Michaela Tóthová z 9. A triedy skončila v kategórii 1 C (anglofónni žiaci) na 2. mieste a žiačka Nella Valová zo 7. B triedy získala v kategórii 1 A (5., 6. a 7. ročník) 3. miesto.

  Srdečne gratulujeme.

 • Okresné kolo Matematickej olympiády

  Okresné kolo Matematickej olympiády

  Dňa 24.1.2024 sa uskutočnilo okresné kolo Matematickej olympiády. V kategórii  Z5 naša žiačka Mária Šišková z 5. A  získala 3. miesto.

  Srdečne gratulujeme.

 • Krajské kolo Technickej olympiády.

  Krajské kolo Technickej olympiády.

  Dňa 7. februára 2024 sa uskutočnolo krajské kolo Technickej olympiády. Našu školu reprezentovali: 

  • v kategórii A - Lukáš Moravčík (8. A) a Samuel Mesák (9. A) 
  • v kategórii B - Lukáš Kabašta (6. C), ktorý sa umiestnil na 4. mieste

  Všetci boli úspešnými riešiteľmi. Srdečne gratulujeme.

 • Valentín v ŠKD

  13. 2. 2024

  Valentínske tvorivé dielne 1. oddelenia ŠKD si môžete pozrieť vo fotogalérii.

 • Obrázky z divadla

  12. 2. 2024

  Anglické predstavenie Dick Wittington and His Cat očami našich žiakov zo 4.A a 4.C.

strana:

Fotogaléria