Navigácia

 • Výsledky zberu papiera

  Výsledky zberu papiera
  1. 6. 2021

  Ďakujeme všetkým, ktorí priniesli papier do zberu. Výsledky zberu papiera sú tu.

 • Zber papiera

  Zber papiera
  24. 5. 2021

  Oznamujeme rodičom a žiakom, že prebieha

  ZBER PAPIERA

  termín: 26. a 27. mája 2021

  čas: od 7:15 hod do 16:00 hod

  miesto: zadný vchod do budovy školy (vchod do telocvične)

  zbierame: papier a kartón

 • Okresné kolo Pytagoriády - 1. stupeň

  Okresné kolo Pytagoriády - 1. stupeň
  13. 5. 2021

  Žiaci našej školy dosiahli pekné výsledky v okresnom kole Pytagoriády:

  3. ročník:

  • 1. - 2. miesto Lukáš Mrva (3. B), Tereza Hrčková (3. B)
  • 3. miesto Samuel Miškech (3. B)

  Ďalších 12 riešiteľov bolo úspešných.

  4. ročník:

  • 1. - 2. miesto Alex Tosi (4. D), Matej Vrábel (4. A)
  • 3. - 4. miesto Nela Murínová (4. B), Oliver Petrík (4. C)

  Dalších 14 riešiteľov bolo úspešných.
  Gratulujeme.
   

 • Celoštátne kolo Dejepisnej olympiády

  Celoštátne kolo Dejepisnej olympiády
  4. 5. 2021

  26. apríla 2021 sa žiak 8.A Juraj Dzurech zúčastnil celoštátneho kola Dejepisnej olympiády a obsadil 5. miesto. Blahoželáme! 

 • Zber papiera

  Zber papiera
  3. 5. 2021

  Oznamujeme rodičom a žiakom, že v našej škole pripravujeme

        ZBER PAPIERA

  termín: 26. – 27. máj 2021

  čas: od 7:15 h do 16: 00 h

 • Otázky k prijímacím skúškam

  Otázky k prijímacím skúškam
  29. 4. 2021

  Prijímacie skúšky - najčastejšie kladené otázky sú tu.

 • Okresné kolo Biologickej olympiády

  Okresné kolo Biologickej olympiády
  27. 4. 2021

  Dňa 20.4 2021 sa konalo okresné kolo Biologickej olympiády kat. D, kde  

  • 1. miesto získala Simona Hošová (7.B) 
  • 3. miesto získala Nikkita Zavillová (7.C)

  Srdečne gratulujeme

 • Krajské kolo Geografickej olympiády

  Krajské kolo Geografickej olympiády
  27. 4. 2021

  Dňa 16.4. 2021 sa konalo krajské kolo Geografickej olympiády, kde 

  v kat. E: získala 1. miesto Tereza Bohunčáková (9.A) a 

                             7. miesto Juraj Dzurech (8.A)

  v kat. F:  získal  8. miesto Filip Jankech (7.A) a

                           14. miesto Oskar Džambazovič (6.B)

  Srdečne gratulujeme

 • Okresné kolo Pytagoriády

  Okresné kolo Pytagoriády
  27. 4. 2021

  Dňa 13.4. - 14.4. 2021 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Naši žiaci dosiahli nasledujúce umietnenia:

  kategória P5:           

  •  4. - 5. miesto - Adam Strečanský, Simona Strečanská (5.C)
  •  8. miesto - Timotej Ondrejíčka (5.A)
  • 10. - 11. miesto - Martin Ručkay (5.C)
  • 12. - 13. miesto - Hugo Hambalek (5.C)
  • 14. - 15. miesto - Alžbeta Pabišová (5.C)
  • 18. miesto - Pavlína Lehutová (5.C)
  • 19. - 20. miesto - Ela Saxunová (5.B)
  • 30. miesto - Tamara Kublová (5.B)
  • 32. miesto - Peter  Bucko (5.B)
  • 36. miesto - Ela Bieleschová (5.B)
  • 39. miesto - Lesia Mašanová (5.C)
  • 41. - 42. miesto - Stella Wagner (5.A)

  kategória P6:             

  • 16. - 18. miesto - Samuel Mesák (6.A)
  • 21. - 22. miesto - Ľudomil Minek (6.A)

  kategória P7:                 

  • 1. miesto - Adam Zetocha (7.C)
  • 18. - 24. miesto - Adam Macejka (7.A)

  kategória P8:                 

  • 3. miesto - Juraj Dzurech (8.A)
  • 12. miesto - Vanessa Mitošinková (8.B)

  Srdečne gratulujeme !

 • Organizácia vyučovania od 26.04.2021

  Organizácia vyučovania od 26.04.2021
  22. 4. 2021

  Na základe rozhodnutia ministra školstva číslo: 2021/12811:1-A1810 od 26.04.2021 sa obnovuje školské vyučovanie aj u žiakov 5. a 7. ročníka. Na stránke MŠVVaŠ SR - https://www.minedu.sk/ - je mapa Covid školského automatu, ktorá určuje kto môže mať prezenčné vzdelávanie. Mapa sa má každý týždeň v stredu doplniť o novú mapu na ďalší týždeň.

   

  Škola bude organizovať vyučovanie nasledovne:

  Prezenčné vyučovanie:

  • žiaci I. stupňa
  • žiaci II. stupňa

  Pri nástupe žiakov do školy na prezenčné vyučovanie je potrebné dodržať určité povinné náležitosti:

  Žiaci I. stupňa:

  • V pondelok priniesť v papierovej podobe Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti – test rodiča nesmie byť starší ako 7 dní, prípadne prekonanie ochorenie Covid 19 – nie staršie ako 180 dní, alebo 14 dní po druhej dávke mRNA vakcíny ( Pfizer alebo Moderna), 28 dní po prvej dávke vektorovej vakcíny (AstraZeneca), prípadne potvrdenie od lekára na kontraindikácie na testovanie.
  • Žiak musí mať počas vyučovania rúško, prípadne inú ochranu horných dýchacích ciest (respirátor, šatku a pod. – nie štít, alebo podobné ochranné prostriedky).
  • Pri nástupe do školy treba dodržiavať harmonogram nástupu. Všetci žiaci I. stupňa idú do školy vchodom pre 1.st a vchodom ŠKD.

  Žiaci II. stupňa

  • Žiak musí mať negatívny test na Covid 19 nie starší ako 7 dní alebo výnimku (prekonal ochorenie).
  • V pondelok musia žiaci 5. , 6. a 7. ročníka priniesť v papierovej podobe Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti – test rodiča nesmie byť starší ako 7 dní, prípadne prekonanie ochorenie Covid 19 – nie staršie ako 180 dní, alebo 14 dní po druhej dávke mRNA vakcíny ( Pfizer alebo Moderna), 28 dní po prvej dávke vektorovej vakcíny (AstraZeneca), prípadne potvrdenie od lekára na kontraindikácie na testovanie.
  • Žiaci 8. a 9. ročníka priniesť v papierovej podobe Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti – test rodiča nesmie byť starší ako 7 dní, prípadne prekonanie ochorenie Covid 19 – nie staršie ako 180 dní, alebo 14 dní po druhej dávke mRNA vakcíny ( Pfizer alebo Moderna), 28 dní po prvej dávke vektorovej vakcíny (AstraZeneca), prípadne potvrdenie od lekára na kontraindikácie na testovanie.

   

  Žiak musí mať rúško (šál alebo šatku, prípadne respirátor) na ochranu horných dýchacích ciest počas vyučovania v škole.

  • nezabudnúť si priniesť prezuvky a čip na obed
  • priniesť učebné pomôcky podľa rozvrhu hodín platného od septembra.
  • školská dochádzka je povinná a neprítomnosť žiaka treba ospravedlniť. Rodič môže ospravedlniť 5 dní. Ak žiak vynechá veľa hodín a nebude môcť byť klasifikovaný, bude komisionálne skúšaný. Komisionálne skúšky môžu byť zo všetkých predmetov, ktoré žiak neabsolvoval. 

   

  Harmonogramnástupu do školy dňa 26.04.

   

  5.A,B,C                                          Hlavný vchod       7:40

  6.A,B

  --------------------------------------------------------------------------------

  6.C                                                  Vchod B                7:40

  7.A,B,C

  --------------------------------------------------------------------------------

  8.A,B,C                                          Hlavný vchod      8:00

   

  --------------------------------------------------------------------------------

  9.A,B,C                                          Vchod                   8:00

   

  • čestné vyhlásenie pre žiaka 1.stupňa je tu
  • čestné vyhlásenie pre žiaka 2.stupňa je tu
  • informácia pre dotknuté osoby je tu
  • najčastejšie otázky sú tu
  • Covid automat je tu
  • manuál - Návrat do škôl 2021 je tu
 • Zmena rozvrhu vyučovania od 19.04.2021

  Zmena rozvrhu vyučovania od 19.04.2021
  15. 4. 2021

  Z dôvodu nástupu žiakov 8. a 9. ročníka na prezenčné vzdelávanie bude vyučovanie prebiehať nasledovne:

  • žiaci 1. – 4. ročníka majú výučbu podľa rozvrhu hodín platného od septembra 2020
  • žiaci  8. a 9. ročníka majú výučbu podľa rozvrhu hodín platného od septembra 2020.
   • žiaci 8. ročníka vstupujú do budovy hlavným vchodom, čakať ich budú triedni učitelia, ktorí budú zbierať potrebné doklady od žiakov. Prebehne ranný filter – meranie teploty , dezinfekcia rúk
   • žiaci 9. ročníka vstupujú do budovy vchodom B odzadu, čakať ich budú triedni učitelia, ktorí budú zbierať potrebné doklady. Prebehne ranný filter – meranie teploty , dezinfekcia rúk

  Dovoľujeme si upozorniť zákonných zástupcov, že bez dodania potrebných dokladov (zverejnené 13.04.2021 na web sídle školy), nebude umožnený žiakovi vstup do budovy školy.

  • žiaci 5. – 7. ročníka pokračujú v dištančnom vzdelávaní

  Zmena  rozvrhu dištančného vzdelávania (online všetky hodiny) pre žiakov 5. – 7. ročníka . Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu hodín platného od septembra 2020 v nižšie uvedenom režime.

  1. vyuč. hod.                08:05 hod.  -  08:35 hod.

  2. vyuč. hod.                08:55 hod.  -  09:25 hod.

  3. vyuč. hod.                09:50 hod.  -  10:20 hod.

  4. vyuč. hod.                10:45 hod.  -  11:15 hod.

  5. vyuč. hod.                12:00 hod.  -  12:30 hod.

  6. vyuč. hod.                12:55 hod.  -  13:25 hod.

 • Informácie k nástupu žiakov 2. stupňa na prezenčnú formu výučby

  Informácie k nástupu žiakov 2. stupňa na prezenčnú formu výučby
  13. 4. 2021

  Dňa 8.4.2021 bola spustená anketa pre rodičov a pedagógov. Cieľom ankety bolo zistiť informácie, ktoré by boli podkladom na realizáciu kloktacích testov v škole pre žiakov druhého stupňa. Na základe výsledkov ankety riaditeľka školy oznamuje, že kloktacie testy pre žiakov NEBUDE ZABEZPEČOVAŤ.

  Informácie k nástupu žiakov 2. stupňa

  V pondelok 19.04.2021 končí dištančné vzdelávanie žiakov 8. a 9. ročníkov online formou. Žiaci 8. a 9. ročníka sa vracajú do školy a vzdelávajú sa prezenčne.

  Podmienky nástupu žiakov 8. a 9. ročníka :

  • predloženie čestného vyhlásenia o negatívnom teste zákonného zástupcu žiaka žijúceho s dieťaťom v spoločnej domácnosti
  • negatívny výsledok testu žiaka absolvovaného individuálne vo fungujúcich MOM alebo potvrdenie o výnimke v zmysle vyhlášky RÚVZ
  • nosenie rúška v budove školy

  V prípade nákazy môže riaditeľ so súhlasom zriaďovateľa alebo RÚVZ zatvoriť školu alebo triedu, kde sa objaví pozitívny prípad tak, ako to stanovuje Covid školský semafor.

  Od 26.04.2021 sa celé školstvo prepne do „regionálneho Covid automatu“.

  Ak bude okres Piešťany  červený okres ( 2. stupeň varovania) bude otvorený celý druhý stupeň – nástup ročníkov 5. – 7. Podmienky nástupu sú tie isté ako pre žiakov 8. a 9. ročníka (čestné vyhlásenie zákonného zástupcu, test žiaka, rúško).

  • čestné vyhlásenie je tu
  • rozhodnutie MŠVVaŠ je tu
  • Covid automat pre školy je tu
  • najčastejšie kladené otázky k obnoveniu prezenčnej výučby sú tu
  • informácie pre dotknuté osoby sú tu
 • Informácie ku kloktacím testom

  9. 4. 2021

  Inštrukcia pre kloktacie testy je tu.

  Inštruktážne video pre školy o testovaní kloktaním: https://testujemeskoly.sk

 • Okresné kolo Matematickej olympiády

  Okresné kolo Matematickej olympiády
  8. 4. 2021

  Dňa 31.3.2021 sa konalo okresné kolo Matematickej olympiády, v ktorej naši žiaci dosiahli tieto výsledky:

  kat. Z6:

  • 10. miesto Samuel Mesák (6. A) a Samuel Stančík (6. A)

  kat. Z7:

  • 1. miesto Kristián Kuštán (7. B)
  • 7. miesto Adam Zetocha (7. C)

  kat. Z8:

  • 1. miesto Denisa Galbavá (8. B)
  • 3. miesto Daniela Studená (8. A)

  Srdečne gratulujeme

   

 • Informácie k nástupu žiakov I. stupňa do školy

  Informácie k nástupu žiakov I. stupňa do školy
  8. 4. 2021

  Informácie k nástupu žiakov I. stupňa od 12. apríla 2021 sú tu, čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti je tu.

  Rozhodnutie Mesta Piešťany je tu, rozhodnutie MŠVVaŠ je tu.

 • Organizácia Zápisu do 1. ročníka

  Organizácia Zápisu do 1. ročníka
  7. 4. 2021

  Zápis prebehne v budove základnej školy bez prítomnosti detí v termínoch:

  9.4.2021 od 1400 - 1800 hod.

  10.4.2021 od 800 – 1200 hod.

  - vstup do budovy bude cez hlavný vchod, vychádzať sa bude zadným vchodom pri telocvični

  - rodičia predložia k nahliadnutiu rodný list dieťaťa a občiansky preukaz

  - v prípade neprítomnosti jedného rodiča, dohodne sa náhradný termín návštevy

  - žiadosť, ktorá bola poslaná elektronicky, rodičia pri zápise podpíšu

  - ak zákonný zástupca nemá možnosť so základnou školou komunikovať elektronicky, prihlášku vyplní priamo pri zápise

  - pri hlavnom vchode bude osoba, ktorá bude koordinovať vstup rodičov, meria sa teplota a dezinfekcia rúk

  - je povinnosť mať respirátor a vlastné pero

 • Zápis detí do 1. ročníka na šk. rok 2021/2022

  Zápis detí do 1. ročníka na šk. rok 2021/2022
  22. 3. 2021

  Riaditeľstvo školy oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka sa uskutoční bez prítomnosti detí v dňoch:

  • piatok        09.04.2021          od 14,00 hod. do 18,00 hod.
  • sobota      10.04.2021           od 08,00 hod. do 12,00 hod.

  v budove Základnej školy v Piešťanoch, Brezová 19

  Plagát k zápisu je tu

  Pokyny k  zápisu do 1. ročníka sú tu

  Kritéria prijímania žiakov do 1. ročníka ZŠ na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2021/2022 nájdete tu

  Zoznam pomôcok je tu

  Elektronická prihláška žiaka do 1. ročníka  je tu

  Pokyny pri vyplnení elektronickej prihlášky  sú tu

 • Organizácia vyučovania od 7.4.2021

  Organizácia vyučovania od 7.4.2021
  2. 4. 2021

  Organizácia vyučovania od 7.4.2021 do 11.4.2021 prebieha v tom istom režime ako doteraz.

  Organizácia vyučovania od 12.4.2021 bude upresnená budúci týždeň, nakoľko je ešte skoro dávať záväzné stanovisko.

  Rozhodnutie Mesta Piešťany je tu, rozhodnutie MŠVVaŠ je tu, odporúčanie RÚVZ je tu.

 • Krajské kolo Biologickej olympiády

  Krajské kolo Biologickej olympiády
  29. 3. 2021

  Dňa 19.3.2021 sa konalo krajské kolo Biologickej olympiády - kat. C, kde získala žiačka Tereza Bohunčáková  1. miesto.

  Srdečne gratulujeme

 • Veľká noc - práce žiakov

  30. 3. 2021

  Do fotogalérie bol pridaný nový album s prácami žiakov 3. B triedy.

strana:

Fotogaléria