Navigácia

 • Online testovanie digitálnych zručností

   Online testovanie digitálnych zručností
  28. 6. 2020

  Digitálna koalícia – národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania spustila v máji tohto roku 9. ročník IT FITNESS testu – najväčšieho online testovania digitálnych zručností učiteľov a žiakov.

  Do dnešného dňa sa už otestovalo približne 20 000 respondentov. Žiaci našej školy majú do konca tohto školského roka stále príležitosť sa zapojiť do IT Fitness testovania a získať certifikát s vyhodnotením úrovne svojich IT zručností. 

  Viac informácií ako aj prístup do testovania je v priloženom liste.

 • Detská Univerzita Komenského 2020

  Detská Univerzita Komenského 2020
  28. 6. 2020

  Dobrý deň,

  radi by sme dali do pozornosti študentom vašej školy, že tento rok počas prázdnin si môžu rozšíriť svoje vedomosti už na 18. ročníku Detskej Univerzite Komenského, ktorá bude celá online a počtom uchádzačov nebude nijako obmedzená. Organizátormi sú aj tento rok Univerzita Komenského v Bratislave, Divadlo Aréna a odborný garant online formy štúdia, spoločnosť Datalan. Študovať môže každé dieťa a prednášky so zaujímavými profesormi môžu sledovať z domu, od babky či kdekoľvek z prázdnin. Stačí len pripojenie na internet.

  Detská Univerzita Komenského 2020 live online, bude prebiehať počas letných mesiacov júl a august. Hlavný program tvorí 9 zaujímavých prednášok, ktoré budú môcť registrovaní študenti sledovať z pohodlia svojho domova naživo online na stránke www.duk.sk. Podmienkou získania absolventského diplomu je nielen live sledovanie videoprednášky, ale aj absolvovanie skúšobných online testov, ktoré pre deti pripravila spoločnosť DATALAN a nájdu ich na www.dukonline.sk. Detskú Univerzitu Komenského 2020 live online, ktorá sa začne v stredu, 1. júla 2020 o 11.00 hod., otvorí svojou prednáškou minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Mgr. Branislav Gröhling. Záujemcovi o online štúdium na DUK 2020 live online sa môžu registrovať na stránke www.duk.sk až do 19. júla 2020. Štúdium DUK 2020 live online je bezplatné a počet študentov nie je obmedzený. Podmienkou je prístup na internet a vek študenta od 9 do 14 rokov.

  Okrem diplomov, ktoré získajú úspešní študenti, sú pre deti pripravené rôzne zaujímavé darčeky. Napríklad prvých 340 prihlásených študentov bude mať možnosť získať ako darček - tričko a rúško s logom DUK 2020.

  Na prednáškach sa napríklad dozvedia, prečo vznikajú pandémie a čo sú vírusy, prečo by sme nemali koronavírus podceňovať, prečo potrebujeme učiteľov, keď máme YouTube a Google, Prečo ľudia veria hoaxom o vírusoch, prečo potrebujeme imunitu, prečo by mali zostať ľudské práva nedotknuteľné a ďalšie. 

  A EŠTE NIEČO NAVYŠE - ZO ŠKOLY, Z KTOREJ SA PRIHLÁSI NAJVIAC ŠTUDENTOV, VYŽREBUJEME VÝHERCU SMART HODINIEK!!!  Spoločnosť Datalan zároveň pripravila počas DUK aj IT workshop, kde zas študenti budú môcť vyhrať parádny notebook.

  Budeme radi, ak sa pridáte aj vy a práve žiaci vašej školy ukážu, že študovať je zábava. Viac podrobností v letáčiku a brozurke, ako aj na www.duk.sk a www.dukonline.sk

  Ďalšie informácie sú tu: brozurkaDUK letáčik

  Mgr. Slávka Boldocká

 • Výsledky matematickej súťaže ATTOMAT

  Výsledky matematickej súťaže ATTOMAT
  18. 6. 2020

   

  V matematickej súťaži  ATTOMAT  https://www.p-mat.sk/aktivity/attomat/archiv/ žiak 5.B Leonard Gallo obsadil v súťaži 15. miesto zo 120 súťažiacich z celeho Slovenska. Výsledky sú tu.

 • Prevádzka ŠKD

  Prevádzka ŠKD

  22.6.2020 - 29.6.2020
  6:30 hod. - 16:00 hod.
  ----------------------
  30.6.2020
  6:30 hod. - 13:00 hod
   

 • Oznam pre rodičov

  Organizácia vyučovania pre 5. - 9. ročník:

  • od 22.6.2020 - 29.6.2020 - vyučovanie 7:40 hod. - 11:20 hod.
  • dňa 30.6.2020 - vyučovanie 8:30hod. - 10:00hod.

  Na stravu sa treba individuálne prihlásiť (do 18.6.2020) cez web aplikáciu, alebo telefonicky.

 • Oznam pre rodičov žiakov 6. – 9. roč.

  Oznam pre rodičov žiakov 6. – 9. roč.
  12. 6. 2020

  Žiaci 6. – 9. ročníka, ktorí nastúpia od 22.6.2020 do školy, majú možnosť sa stravovať. 

  Dotácia na stravu bude pridelená iba tým žiakom, ktorí sa budú pravidelne zúčastňovať vyučovania.
  Nie je možné chodiť na stravu a nenavštevovať školu !!!

  Prihlásiť sa na stravovanie je nutné do 18.06.2020 do 13.00 hod. prostredníctvom internetovej stránky školy alebo telefonicky.

  Pripomíname, že povinnosťou žiaka je nosiť čip na stravovanie.

  Ďakujeme za pochopenie.

 • Výtvarná súťaž

  Výtvarná súťaž
  10. 6. 2020

  Prihláste  sa do našej súťaže v kreslení pre deti "Ja a koronavírus", tematicky zameranú na pohľad detí na koronavírus a ich zážitky z obdobia karantény.

  K dnešnému dňu sa do súťaže  zaregistrovalo 287 MŠ a ZŠ z 26 krajín. Zo Slovenska len 83!!! Podporte nás s kresbičkami vašich detí! Doprajte radosť vašim deťom! Informujte o našom projekte MŠ a ZŠ vo vašom regióne!

  tu sa môžete zaregistrovať:

  https://docs.google.com/forms/d/1FZm2nyrcRmvOW1a2vc5j1H-kYeGQOymBNynIDofO3MA/edit

  pravidlá súťaže si nájdete tu :

  https://www.startlab.sk/ja_a_koronavirus/

  Myšlienkou súťaže je kresbami  si uctiť obete koronavírusu a vytvoriť z nich mozaiku ktorá bude spracovaná do formy  videa a šírenie vo svete cez YouTube. Chceme vyzbierať z celého sveta minimálne 300 000 kresieb, aby každá obeť mala  svoju kresbu!

  V spolupráci s mestami sme zriadili  zberné body kde si môžete priamo odovzdať kresby za vašu MŠ,ZŠ:

  Bratislava-miestne úrady mestských častí, Košice magistrát, MÚ-Trenčín, Prešov, Nitra,Trnava, Žilina, B.Bystrica, Sereď,  Senec, Šala, Galanta,

  Pre všetkých účastníkov súťaže ponúkame 20,- eurovú zľavu z ceny našich letných táborov

  Zaregistrované školy dostanú od nás darček, e-knihu o sebaobrane Kobukrav  

  Kresby pošlite najneskoršie do 25. júna  na  poštovú adresu:

  Kobukrav o.z., Trhovisko 444/6,929 01 Dunajská Streda

  Tibor Sklut-manažér súťaže

 • Oznam školskej jedálne

  9. 6. 2020

  Z dôvodu ukončenia školského roka 2019/2020 a vyrovnania finančného limitu v ŠJ je možné odhlásiť sa z obedov na dni 29.6. 2020 a 30.6. 2020 do 26.06. 2020 (t.j. piatok) do 13.00 hod

  V prípade ochorenia je možné prísť si po obed zo zadnej strany ŠJ od 11.30 ho – 13.00 hod. 

  Za pochopenie ďakujeme. 

 • Voľné pracovné pozície

  Voľné pracovné pozície

  Základná škola informuje o voľných pracovných pozíciach:

  • učiteľ/ka matemtiky - bližšie informácie sú tu
  • učiteľ/ka ruského jazyka a občianskej náuky - bližšie informácie sú tu
 • PET kajak Projekt

  PET kajak Projekt

  Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia sme pre verejnosť a partnerské samosprávy pripravili vysielanie unikátneho dokumentárneho filmu PET kajak Projekt, prostredníctvom ktorého sa snažíme upozorniť na problém odpadov v prírode.

  Nositeľom posolstva je PET fľaša, ktorá je dobrým príkladom výborne recyklovateľného materiálu, ktorý však na Slovensku veľmi často končí namiesto triedeného zberu v prírode alebo na skládkach odpadu. Dokumentárny film bude dostupný na našej webovej stránke cez odkaz: https://www.naturpack.sk/novinky/sledujte-s-nami-film-pet-kajak-projekt/

  Film bude dostupný v čase od 5.6.2020 19:00 hod. do 7.6.20210 19:00 hod. Videoupútavku k filmu si môžete pozrieť po kliknutí SEM alebo priamo v dolnej časti tohto newslettera.Touto cestou by sme Vás chceli požiadať o zdieľanie tejto informácie na Vašich sociálnych sieťach alebo webových sídlach.

  Za každú formu súčinnosti vopred ďakujeme.

  Tím NATUR-PACK

 • Podmienky prevádzky ZŠ a ŠKD

  Podmienky prevádzky ZŠ a ŠKD
  28. 5. 2020

  Pokyny k nástupu a harmonogram školského dňa je súčasťou dokumentu 2020_05_podmienky_prevadzky_zs.pdf

 • Informácie o upravenom výchovno – vzdelávacom procese od 1.6.2020

  Informácie o upravenom výchovno – vzdelávacom procese od 1.6.2020

  Vážení rodičia,

  Zverejňujeme informáciu o upravenom výchovno – vzdelávacom procese od 1.6.2020:

  • Škola bude mať prevádzku od 7.30 hod. do 15.30 hod.
  • Ranný a popoludňajší zberný školský klub sa neotvára.
  • ŠKD bude fungovať do 15.30 hod.
  • Vstup do budovy bude organizovaný podľa rozmiestnenia skupín v budove školy – presný rozpis zverejníme do 28.05.2020.
  • Vstup do budovy školy nie je  rodičom povolený.
  • Prvý deň pri vstupe do budovy školy:
   • žiak odovzdá vyhlásenie o bezinfekčnosti pri vstupe do budovy
   • bude mu odmeraná teplota a dezinfikované ruky
  • V prípade, že bude žiak chýbať tri dni v škole, opätovne prinesie vyhlásenie o bezinfekčnosti.
  • Žiakovi bude denne pri vstupe do budovy školy odmeraná teplota a je povinný si vydezinfikovať ruky.
  • Žiak je povinný:
   • každý deň priniesť do školy dve rúška a balík hygienických vreckoviek
   • nosiť rúško len v spoločných priestoroch (aj toalety)
  • V triede žiaci rúška nosiť nemusia.
  • Vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu hodín bez veľkej prestávky.
  • Žiaci 1. – 5. ročníka , budú mať zabezpečené stravovanie v školskej jedálni v zmysle usmernení RÚVZ a MŠVVaŠ SR.
  • Každú skupinu žiakov 1.st. prítomných v škole bude mať 1 pedagogický zamestnanec dopoludnia a 1 pedagogický zamestnanec popoludní.
  • Ročníky 6. – 9. pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

   

  Informácie budeme priebežne dopĺňať a aktualizovať.

  Ďakujem za pochopenie a verím, že sa nám podarí vzájomne situáciu zvládnuť.

  Bronislava Fačkovcová, riaditeľka školy

             

  Vyhlásenie o bezinfekčnosti - tlačivo

 • Výtvarná súťaž

  21. 5. 2020

  Naša žiačka Tamara Michaela Kubovová (6. B) vo výtvarnej súťaži Rusko mojimi farbami - 75 rokov spoločného Víťazstva vyhrala špeciálnu cenu  Veľvyslanectva Ruska na Slovensku.

  Gratulujeme!

   

 • Oznam pre rodičov žiakov 1. - 5. ročníka

  Oznam pre rodičov žiakov 1. - 5. ročníka
  20. 5. 2020

  Vážení rodičia, žiadam Vás o vyplnenie informovaného súhlasu podľa Vášho rozhodnutia. Uvedený súhlas zašlite triednemu učiteľovi prostredníctvom e-mailu alebo aplikácie EduPage.Prosím o dodržanie termínu - 21.05. do 13.00 hod.

  Súhlas - 2020_05_list_skolam.docx

  Ďakujem za pochopenie,

  riaditeľka školy

 • Oznam

  19. 5. 2020

  Vážení rodičia,

  na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a plnení opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR zverejňujem text pomocného materiálu pri otváraní základných škôl:

  Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roka

  https://www.minedu.sk/data/att/16306.pdf

  Bližšie informácie poskytneme po zasadaní krízového štábu Mesta Piešťany.

                                                                     riaditeľka školy

 • Poďakovanie

  Poďakovanie
  15. 5. 2020

  Vážení rodičia,

  dovoľte mi, aby som Vám veľmi pekne poďakovala za Vašu mimoriadnu pomoc pri vzdelávaní Vašich detí a našich žiakov počas týchto ťažkých chvíľ, ktoré všetci prežívame. Učíme spôsobom, ktorý sme tu nikdy nemali a i my sami sa s tým musíme popasovať. Som rada, že sme v spojení so všetkými žiakmi našej školy, čo je vo veľkej miere aj Vaša zásluha.

  Po avizovanom zverejnení podmienok otvárania škôl Vás o situácii budem informovať prostredníctvom web sídla školy,
  riaditeľka školy
   

 • Oznam o televíznom vysielaní

  Oznam o televíznom vysielaní
  15. 5. 2020

  V televízii vysielajú pre inšpiráciu super vysielanie:

  •    STV 2: Školský klub - 9:15 - 10:45
  •    ČT 2: UčíTelka - 9:00 - 12:00
  SAV začala so vzdelávaním žiakov prostredníctvom videí na youtube
   

 • Krúžok HappyMove

  Krúžok HappyMove
  15. 5. 2020

  Všeobecná športová príprava na školách a škôlkach. Pohyb s úsmevom.

  Na školách v rámci klubu (družiny) realizujeme všeobecnú športovú prípravu hravou formou. Deti sa zoznámia s viacerými športami, športovci majú kompenzačné cvičenie.

  Diagnostika detí špecializovanou terapeutkou (ploché nohy, chrbtica).

  Raz do týždňa v telocvični v danej škole pre deti od 6-10 rokov.

  V škôlkach – všeobecná športová príprava je zameraná na zoznámenie sa detí s rôznymi športami. Úvodné prípravné cvičenia z gymnastiky, atletiky a loptových hier. Snažíme sa aby dieťa zvládlo základné lokomočné pohyby. Pre deti od 3-6 rokov.

  Osnova počas celého roka - 4 bloky:  základné lokomočné pohyby, gymnastika, atletika, loptové hry.
  Termín: utorok v čase od 15.30 -16.30
  Krúžok sa platí prostredníctvom členských poplatkov.

  Informácie na tel.čísle 0915999355
  www.happymove.sk
  f: happymove - pohyb s úsmevom
  Andrej Krištof

 • Online vzdelávanie hudbou

  15. 5. 2020

  Sme mladá rocková skupina z Komárna. Hudbe sa venujeme aj profesionálne, sme absolventi ZUŠ a hudobného konzervatória s pedagogickým zameraním. Naším cieľom je dať deťom vždy dobrý príklad a motivovať ich k zmysluplnému tráveniu svojho voľného času.

  Prinášame Vám unikátne koncertné turné, ktoré Vaši žiaci môžu sledovať priamo zo svojich domovov

  •     aktívna účasť v hudobnom kvíze, ktorý preverí ich znalosti tradičných piesní
  •     nahliadnutie do zákulisia fungovania kapely
  •     motivácia k rozumne využitému voľnému času
  •     osvieženie si angličtiny
  •     súťaž o originálne ceny
  •     unikátna možnosť využitia kultúrnych poukazov


  Ako koncert prebieha?

  Žiaci dostanú link na päť videí, každé s priemernou dĺžkou 20 minút, do svojej Edupage schránky.

  V každom videu zahráme ľudové piesne netradičnou formou, naše vlastné autorské piesne aj prebrané skladby známych interpretov.
  Nahliadneme tiež do zákulisia fungovania kapely, nášho vystupovania v RTVS, v rádiu Anténa Rock,
  nahrávania v štúdiu či nakrúcania videoklipov.

  Deti budú po zaslaní správnych odpovedí na otázky, ktoré zaznejú vo videách, môcť vyhrať lákavé ceny (tričká, hrnčeky, plagáty, nálepky, a pod.), ktoré im zašleme priamo na adresu.

  Ukážkové video je tu

 • Matematická súťaž ATTOMAT - 2. kolo

  Matematická súťaž ATTOMAT - 2. kolo
  11. 5. 2020

  Súťaž ATTOMAT mala veľmi pozitívne ohlasy, zapojilo sa viac ako 700 ľudí. Organizátori sa  rozhodli pripraviť ATTOMAT 2 v termíne 21.5.2020. Zadania budú opäť v slovenskom aj českom jazyku.  Súťaž je primárne určená pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a Prímy až Kvarty OG, ale zúčastniť sa môže každý v OPEN kategórii. Podrobné informácie sú na stránke https://www.p-mat.sk/aktivity/attomat/

strana:

Fotogaléria