Navigácia

Školský časopis

Milí žiaci,

ak máte záujem obohatiť náš školský časopis o svoje tvorivé nápady, svoje príspevky môžete posielať na e-mailovú adresu: skolskycasopis7@gmail.com.


 

Časopis nájdete aj na stránke http://casopis7zsbrezovapn.wordpress.com/

 

Školský časopis SEDMIČKA vydanie prvé tu

Školský časopis SEDMIČKA vydanie druhé tu

Školský časopis SEDMIČKA vydanie triedne 6C casopis_6C.pdf

Školský časopis SEDMIČKA vydanie 2010.pdf

Školský časopis SEDMIČKA vydanie tretie 

 

štvrté číslo školského časopisu SEDMIČKA 

piate číslo školského časopisu SEDMIČKA  

šieste číslo školského časopisu SEDMIČKA  

siedme číslo školského časopisu SEDMIČKA 

 

ôsme číslo školského časopisu SEDMIČKA 

deviate číslo školského časopisu SEDMIČKA

desiate číslo školského časopisu SEDMIČKA 

jedenáste číslo školského časopisu SEDMIČKA 

dvanáste číslo školského časopisu SEDMIČKA 

trináste číslo školského časopisu SEDMIČKA    

štrnáste číslo školského časopisu SEDMIČKA  

pätnáste číslo školského časopisu SEDMIČKA  

šestnáste číslo školského časopisu SEDMIČKA  

sedemnáste číslo školského časopisu SEDMIČKA  

osemnáste číslo školského časopisu SEDMIČKA  

devätnáste číslo školského časopisu SEDMIČKA  

dvadsiate číslo školského časopisu SEDMIČKA     

 

Fotogaléria