Navigácia

Akcie, projekty

2014/2015

 

 •  Spevácka súťaž

  Dňa 20.5.2015 sa o 14:00 v učebni hudobnej výchovy uskutoční 1. ročník v speve populárnej piesne. Prihláste sa čo najskôr u p. uč. Imrichovej. Tešíme sa na vás. Pozrite si aj plagáty k súťaži , ktoré pripravili žiaci na hodinách VV pod vedením p.uč. Bánikovej.

   

  Žiaci 2.D sa zúčastnili exkurzie na Minifarme v Lubine. Nakŕmili zvieratká a vypočuli si prednášku o živote na farme.

   

  Zber papiera bude na našej škole prebiehať od 27.4. (Pondelok) do 29.4.2015 (Streda)

   

  V krajskom kole Florbalu , ktoré sa konalo 28,4,2015 získali naši žiaci pekné druhé miesto. Gratulujeme k úspechu a ďakujeme za reprezentáciu školy. 

   

  Novinky v 3.B a na turistickom krúžku

  Novinky v triede 3.B si môžete pozrieť vo fotoalbume triedy. Fotografie z výletov na turistickom krúžku nájdetevo fotogalérii.

   

  Naša škola sa zapojila do súťaže Úsmev pre strom , ktorú organizuje spoločnosť SHP Harmanec,a.s. v Harmanci. Jej súčasťou je zber papiera, výsadba stromov (v átriu ju uskutočnila trieda 7.B) a tvorba výtvarných prác na tému "Separovanie a recyklovanie papiera".

   

  Konzultácie pre rodičov

  Konzultácie pre rodičov s vyučujúcimi na prvom aj na druhom stupni budú 27.4.2015 (pondelok) od 15:30 do 16:30. Prítomní budú všetci vyučujúci. Rodičia majú možnosť individuálnych konzultácií.

   

  Projektové vyučovanie na štyroch hodinách geografie v 5.A triede vo fotografiách nájdete vo fotoalbume triedy.

   

  Žiaci 8.A a 8.B triedy navštívili Prírodovedné múzeum  v Bratislave. Pozreli si geologickú históriu Zeme a vývoj života na Zemi. Fotografie nájdete vo fotoalbume školy.

   

  Žiaci 5.A, 5.B sa v Piešťanskej knižnici zúčastnili besedy o chránených lokalitách prírodného aj kultúrneho dedičstva UNESCO na Slovensku.

   

  Žiaci šiestych a siedmych ročníkov pripravili pri príležitosti dňa Zeme vedomostné kvízy v anglickom jazyku. Pozrieť si ich môžete na stránke http://englishzs.wordpress.com/about/

   

  Žiaci 7. B si 22. apríla pripomenuli  Deň Zeme. Navštívili Strednú odbornú školu záhradnícku, kde si vyskúšali pletenie z papiera, určovanie stromov podľa kôry a šišiek a navštívili skleník s exotickými rastlinami.

   

  Gymnastika

  V okresnom kole gymnastického štvorboja získali naši žiaci aj naše žiačky druhé miestaV krajskom kole získali žiaci druhé miesto a žiačky tretie miesto. Gratulujeme k úspechu a ďakujeme za reprezentáciu školy. 

   

  Vybíjaná

  V okresnom kole vybíjanej mladších žiačok, ktoré sa konalo 17.4.2015, získali naše žiačky druhé miesto. Gratulujeme k úspechu a ďakujeme za reprezentáciu školy.

   

  Trieda 2C navštívila farmy -Farmu Emu v Krakovanoch a Etelku na Prašníku. Fotografie si môžete pozrieť vo fotoalbume triedy.

   

  Testovanie 9

  15.  apríla 2015 (streda) bude prebiehať celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl.  Testovanie 9 sa uskutoční  z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika. Žiaci 5.-8. ročníkov budú mať riaditeľské voľno. Na stravu sa musia prihlásiť do 10.4.2015- obedy sa budú podávať od 11:25 do 13:00.

   

  Žiaci 1.B navštívili Dopravné ihrisko vo Vrbovom.

   

  V okresnom kole gymnastického štvorboja získali naše žiačky v kategórii B pekné tretie miesto. Gratulujeme .

   

  Dejepisná olympiáda

  V krajskom kole dejepisnej olympiády, ktoré sa konalo v Trnave získala v kategórii E Soňa Fačkovcová zo 7.A 11. miestov kategórii C Žofia Šmídová z 9.A 2. miesto a Matej Moravčík z 9.A 11. miesto. Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

   

  Výsledky výberových testov

  10. 4. 2015

  Aktualizované výsledky výberových testov

  Vyhodnotenie-2014-2015-kody

   

  Hokejový turnaj

  V hokejovom turnaji o pohár mesta Púchov, ktorý sa konal 2.-3.4.2015 získali naši žiaci z 9.D peknédruhé miesto. Gratulujeme k úspechu

   

  Veľkonočné prázdniny

  Veľkonočné prázdniny sú v termíne od 2. apríla 2015 do 7. apríla 2015. Posledný deň vyučovania pred prázdninami je 1. apríl 2015 (streda). Školské vyučovanie sa začne v stredu 8. apríla 2015.

   

  Výberové testy žiakov do 5. ročníka

  Riaditeľstvo  ZŠ na Brezovej ulici v Piešťanoch zriaďuje v rámci školského vzdelávacieho programu k 1.9. 2015 jednu triedu 5. ročníka s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov. Termín výberových testov je 27. marca 2015 o 9:00 hod. v budove školy. Viac informácií nájdete v tomto dokumente 

   

   

  Hádzaná

  V okresnom kole žiačok v hádzanej získali naše žiačky prvé miesto a postupujú do krajského kola. Gratulujeme

   

  Do galérie Vynášanie Moreny v 3.A boli pridané fotografie.

   

  Veľkonočné tvorivé dielne a trh

   

  Fyzikálna olympiáda

  V obvodnom kole fyzikálnej olympiády, ktoré sa konalo 19.3.2015 na našej škole v kategórii E získali naši žiaci z 9.A - Matej Moravčík 1. miesto, Monika Miklovičová 2. miesto, Žofia Šmídová 4. miesto a Samuel Bojnanský 5. miesto. V kategórii 56 získali naši žiaci Daniel Chudý 2. miesto,Patrik Chudý a Andrea Šišková  3. miesto, Naďa Kobelárová 4. miesto, Mário Malovec 5. miesto. 

   

  Zatmenie slnka

   

  17.3. sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Hollého pamätník. V druhej kategórii v poézii sana 1. mieste umiestnila Vanda Gregoríková zo 6.C, na 2. mieste Sarah Tóthová (4. A), na 3. miesteNina Vidová (4.B) a v próze na 1. mieste Emma Petrušková (5.A), na 2. mieste Adriána Novotná  (4. A), na 3. mieste Martin Okrucký (5.A).

  V 3. kategórii v poézii zvíťazila Adriána Oroszová (8.B), v próze sa na 1. mieste umiestnila Soňa Fačkovcová a na 2. mieste Melánia Straková.

   

  18.3.2015 sa na ZŠ Scherera konal finálový turnaj okresného kola vo florbale žiakov . Naši žiaci v zostave Štefanka, Stacho, Scheuer, Vavro, Leitner a Keprt zvíťazili vo všetkých stretnutiach a postúpili do krajského kola. GRATULUJEME

   

  Pytagoriáda

  Na našej škole sa konalo okresné kolo 36. ročníka pytagoriády-  16.3.2015 sa súťažilo v kategóriách P3 (tretie ročníky) ,P4 (štvrté ročníky)  a P5 (piate ročníky) a 17.3.2015 v kategóriách P6 (šieste ročníky), P7 (siedme ročníky) a P8 (ôsme ročníky). Na týchto odkazoch nájdete výsledky v kategóriách P3, P4 a P5  a výsledky P6, P7 a P8. 

   

  V okresnom kole speváckej súťaže Putujeme za ľudovou piesňou získala naša žiačka Kristína Anyalaiová v 3. kategórii druhé miesto, Viktória Bračíková v druhej kategórii prvé miesto a Nina Džambazovič v prvej kategórii prvé miesto. Gratulujeme k úspechu .

   

  SME v škole

  Naša škola sa zapojila do projektu SME v škole s témou Osobnostný a sociálny rozvoj. Projekt bude prebiehať od 2.3.2015 do 22.4.2015 a žiaci dostanú v pondelok, utorok a stredu denník SME. Počas projektu budú vypracovávať pracovný zošit.

   

  V krajskom kole basketbalu  získali naše žiačky pekné tretie miesto. Gratulujeme k úspechu a ďakujeme za reprezentáciu školy. 

   

  SEDMIČKA

  desiate číslo školského časopisu SEDMIČKA 

   

  Do galérie Karneval v 1.B boli pridané fotografie.

   

  Vesmír očami detí

  Vo výtvarnej súťaži Vesmír očami detí naši žiaci obsadili 1. miesto – Kristína Bučková (9.A) a 2. miesto – Ali Simon Hussein (5.C). Gratulujeme!

   

   Lyžiarsky výcvikový kurz prebiehal v Oraviciach od 23.2. do 28.2.2015

   
 • úsmev pre strom

  Naša škola sa zapojila do súťaže organizovanej SHP Harmanec a.s. pod záštitou Slovenskej Agentúry Životného Prostredia- ÚSMEV PRE STROMV apríli sa zapojíme do zberu papiera, v okolí školy vysadíme stromy a kry. Žiaci môžu nakresliť alebo namaľovať obrázok s témou "Separovanie a recyklovanie papiera". Informácie nájdete na nástenke školy a u p. uč. Mlynárovej.

   
 • Jarné prázdniny

  Jarné prázdniny sú od 2. marca 2015 do 6. marca 2015. Posledný deň vyučovania pred prázdninami je 28. február 2015 (piatok). Školské vyučovanie sa začne v pondelok 9. marca 2015.

   
 • Fotky z  karnevalu v 2.A nájdete vo fotoalbume triedy.

   
 • Žiaci 3.A  čítajú s Osmijankom a užili si triedny Karneval.

   
 • Do galérie Karneval v 3.C boli pridané fotografie.

   
 • Geografická olympiáda

  Výsledky okresného kola geografickej olympiády z 5.2.2015 na ZŠ Holubyho:

  v kategórii G (5. ročníky) 1. miesto Matej Buchman z 5.B, 2. miesto Richard Jahoda z 5.A a 15. miesto Alžbeta Bundová z 5.A

  v kategórii F (6. a 7. ročníky) 1. miesto Soňa Fačkovcová zo 7.A, 3. miesto Adam Aponyi zo 7.A, 15. miesto Simon Kumančik zo 6.A

  v kategórii E (8. a 9. ročníky) 3. miesto Naďa Kobelárová z 8.A, 5. miesto Michal Višňovský z 9.A a 9. miesto Žofia Šmídová z 9.A

  prví traja postupujú do krajského kola. Gratulujeme

   
 • 19.2.2015 mala Karneval trieda 2.C. Fotografie nájdete vo fotoalbume triedy.

   
 •  Eat Art - čo všetko sa dá urobiť s jedlom ukázali žiaci 4.A a 2.B.

   
 •  Fašiangy na výtvarnej výchove - fotografie prác žiakov druhého stupňa.

   
 • Súťažné práce na súťaž Vesmír očami detí .

   
 • Žiaci v 1.C si pripravili Valentínske darčeky a absolvovali Karneval.

   
 • Žiaci 7.A triedy na hodine matematiky s p.zást. Okruckým z papiera vyrábali zrezané ihlany a zlepovaním vznikol " Červenohlav".

 •  

 

 • Volejbal žiaci

  V okresnom kole volejbalu 12.2.2015 získali naši žiaci celkovo druhé miesto. V skupine zvíťazili so ZŠ Holubyho a ZŠ Komenského z Vrbového. Vo finále podľahli ZŠ Mojmírova. Chlapcom gratulujeme a ďakujeme za podaný výkon.

   
 • Ocenenie "Najzodpovednejšia škola"

  Žiaci 8. a 9. ročníka sa na hodinách informatiky oboznamovali s rizikami spojenými s modernými technológiami. Najviac rezonovala téma kyberšikanovania a žiaci mohli vyjadriť svoj postoj k tomuto rozširujúcemu sa problému prostredníctvom svojich príbehov, komiksov, obrázkov, plagátov, tajničiek. Najlepšie práce boli zverejnené na webovej stránke http://pocitaceamy.webnode.sk/ a projekt bol prihlásený do súťaže Zodpovedne.sk 2015.
  Spoločnosť eSlovensko ho vyhodnotila ako jeden z najlepších a  škola získala ocenenie "Najzodpovednejšia škola".Cenu si žiaci prevzali na  pôde Akadémie policajného zboru v Bratislave počas oslavy Medzinárodného dňa bezpečného internetu.
  Všetkým žiakom, ktorí sa na projekte podieľali ďakujeme a gratulujeme k peknému úspechu našej školy.

   

   
 •  V okresnom kole volejbalu 11.2.2015 získali naše žiačky prvé miesto. Súťažili v skupine s Gymnáziom P. de Coubertaina, ZŠ Holubyho a CZŠ. Finále sa odohrá po dohode s víťazom ďalšej skupiny. Dievčatám gratulujeme a ďakujeme za podaný výkon.

   
 • Olympiáda v anglickom jazyku

  V krajskom kole olympiády z anglického jazyka získal náš žiak Jakub Kočenda z 9.A v kategórii 1B druhé miesto. Gratulujeme k úspechu a ďakujeme za reprezentáciu školy.

   
 • Zápis do 1. ročníka

  Foto zo zápisu Zápis detí do 1. ročníka na šk. rok 2015/2016  6.2.2015 (v piatok) od 14:00 do 18:00 a 7.2.2015 (v sobotu) od 8:00 do 12:00. Viac informácií nájdete v tomto dokumente

   
 • Bedminton

  V okresnom kole bedmintonu získali naše žiačky pekné tretie miesto. Gratulujeme k úspechu.

   
 • Výberové testy žiakov do 5. ročníka

  Riaditeľstvo  ZŠ na Brezovej ulici v Piešťanoch zriaďuje v rámci školského vzdelávacieho programu k 1.9. 2015 jednu triedu 5. ročníka s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov. Termín výberových testov je 27. marca 2015 o 9:00 hod. v budove školy. Viac informáciínájdete v tomto dokumente 

   

   
 • Polročné prázdniny

  Polročné prázdniny sú v pondelok 2. februára 2015. Školské vyučovanie sa začne v utorok 3. februára 2015.

   
 • SME v škole

  MOJA OBEC, REGIÓN, VLASŤ- projekt SME v škole bude na našej škole 26. 1. - 25. 2. 2015 na II. stupni

   
 • Prihlasovanie na stravu cez internet

  online prihlasovanie/odhlasovanie na stravu 
  Zadávate svoje priezvisko a meno spolu, malými písmenami, bez medzier a bez diakritiky. Heslo je variabilný symbol- číslo stravníka (heslo si môžete zmeniť) Odkaz na prihlásenie stravníka
  Odkaz na jedálniček
   
   
 • SEDMIČKA

  deviate číslo školského časopisu SEDMIČKA 

   
 • Vianočné vystúpenie v 3.A

   
 • Ohnivé pero

  Poviedka našej žiačky Márie Juríkovej z 9. C sa v internetovej literárnej súťaži Ohnivé pero umiestnila na krásnom4. mieste medzi dospelými súťažiacimi bez ohraničenia veku.

  http://www.fandom.sk/clanok/vitaz-sutaze-ohnive-pero-q2-2014

   
 • Olympiáda v nemeckom jazyku

  V obvodnom kole olympiády z nemeckého jazyka získala Klaudia Ivanovičová v kategórii 1A tretie miesto aMelánia Straková v kategórii 1B prvé miesto a postupuje do krajského kola. Gratulujeme

   
 • Olympiáda v anglickom jazyku

  V obvodnom kole olympiády z anglického jazyka získal náš žiak Matej Husák zo 7.A v kategórii 1A piate miestoV kategórii 1B získal Jakub Kočenda z 9.A prvé kiesto a postupuje do krajského kola. Gratulujeme

   
 • Stolný tenis

  V okresnom kole stolnotenisového turnaja žiačok získali naše žiačky Klaudia Ivanovičová, Naďa Kobelárová a Denisa Bučová výborné druhé miestoKlaudia Ivanovičová sa stala aj najlepšou hráčkou, keď neprehrala ani jeden zápas. Gratulujeme k úspechu a ďakujeme za reprezentáciu školy

   
 • Rodičovské združenia

  Triedne aktívy rodičovských združení budú na prvom aj na druhom stupni (ročníky 1-9)    14.1.2015 (streda) o 16:30. Rada školy a jej triedni zástupcovia sa stretnú v učebni hudobnej výchovy o 16:00.

   
 • Vianočné prázdniny

  Vianočné prázdniny začínajú 22.12.2014 a končia 7.1.2015. Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin je 19. december 2014 (piatok). Začiatok vyučovania po prázdninách je 8. januára 2015 (štvrtok).

   
 •  
 • 17.12. 2014 sa konali na našej škole Vianočné trhy . Žiaci predávali výrobky, ktoré vytvorili na krúžkoch, hodinách a v ŠKD.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 • Otvorenie Elektrárne

  8.11. sa otvorí Elektrárňa Piešťany. Viac info na Elektrarna_piestany

   
 • 5. 11. 2014

  Krúžok drôtovanie- čo tvoríme ;)

   
 • Aktualizácia údajov

  5. 11. 2014 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
   
 • iBobor

  Termíny iBobra pre školský rok 2014/15

  • 1. septembra - 4. novembra 2014 do 12:00 - prihlasovanie škôl prostredníctvom učiteľov - koordinátorov
  • 1. októbra - 5. novembra do 24:00 - koordinátori prihlasujú žiakov
  • 5. - 14. novembra - súťažné prihlasovacie kódy žiakov budú k dispozícii v koordinátorskom prostredí
  • 7. - 14. novembra 2014 prebieha SÚŤAŽ:
   • piatok 7. novembra od 9:30 do 13:30 súťažná kategória Seniori,
   • pondelok 10. novembra od 9:30 do 13:30 súťažná kategória Juniori,
   • utorok 11. novembra od 9:30 do 13:30 súťažná kategória Kadeti,
   • streda 12. novembra - neprebieha iBobor lebo je plánované testovanie piatakov, ktoré na niektorých školách potrebuje počítače,
   • štvrtok 13. novembra - neprebieha iBobor lebo podľa informácií z niektorých škôl bude stále prebiehať testovanie piatakov,
   • piatok 14. novembra od 9:30 do 13:30 súťažná kategória Bobríci,
   • utorok 18. novembra od 9:30 do 13:30 súťažná kategória Benjamíni.
   
 • Jesenné prázdniny

  Jesenné prázdniny začínajú 30. októbra (štvrtok) 2014 končia 31. októbra 2014 (piatok). Posledný deň vyučovanie pred prázdninami je 29. október 2014 (streda). Školské vyučovanie sa začne 3. novembra 2014 (pondelok)

   
 • Dňa 17.10.2014 uskutočnil ŠK Základnej školy, Brezová ul. v spolupráci s Mestskou políciou a ich športovými krúžkami pre deti - Športové popoludnie so Zumbou. Deti si v popoludňajších hodinách v priestoroch malej telocvične vyskúšali s inštruktorkou zumby viaceré tanečné choreografie a navrhli, aby sa takéto cvičenie konalo trebárs aj každý piatok....

   
 • Triedy 7A a 8A  navštívili 28.10. Apponyiho poľovnícke múzeum v Oponiciach. V kaštieli si pozreli množstvo poľovníckych trofejí, trosky lietadiel, ktoré boli najdené v Tríbečskom pohorí, či lodné kufre patriace američanovi Thomasovi Cardézovi, ktorý sa preslávil plavbou na TITANICU.  Viac tu: http://apponyihomuzeum.webnode.sk/

   
 • V celoštátnej súťaži aktivity škôl v Slovenskej republike Škola roka získala naša škola v kategórii škôl nad 300 žiakov veľmi pekné tretie miesto.  Slávnostné vyhodnotenie sa konalo v Liptovskom Mikuláši za prítomnosti ministra školstva, poslancov NR SR a olympijských víťazov (Kuzminová, Zachar, Valovičová). Ocenené školy obdržali z rúk ministra školstva za svoje celoročné úsilie poukážku na nákup športového materiálu v hodnote 50€. Zo srdca ďakujeme.

   
 • Účelové cvičenie

  29.10.2014 (streda) bude prebiehať na 2.stupni v ročníkoch 5-9 účelové cvičenie. O 9:45 bude nácvik opustenia budovy školy s návratom o 11:25- 12:00.

   
 • Zábavné popoludnie v CVČ Ahoj zažili žiaci 1.C v tvorivých dielňach.

   
 • Deň jablka v 1.C vo fotografiách.

   
 • Trieda 2.C si užila šarkaniádu pri Sĺňave- fotografie nájdete vo fotoalbume triedy.

   
 • Aby sme sa nestratili - žiaci 1.B na zimnom štadióne

   
 • Žiaci 8. B triedy 16.10.2014 navštívili stálu výstavu dejín výpočtovej techniky na Slovensku. Dozvedeli sa mnohé informácie o analógových a číslicových počítačoch, o spôsobe uchovávania informácií a prenose údajov cez internet. Potom si prehliadli expozície v Múzeu dopravy. Zaujímavé boli najmä "kostitrasy", motocykle a autá zo začiatku 20. storočia, vojnové i vládne vozidlá a parné lokomotívy. 

   
 • Dospelým neprístupné

  Dňa 17.10.2014 (v piatok) sa všetci žiaci II. stupňa zúčastnia divadelného predstavenia Dospelým neprístupné v Dome umenia v Piešťanoch. Vstupné 2,20€ alebo 2 kultúrne poukazy a 0,20€ odovzdajú triednym učiteľom najneskôr do 16.10.2014. Učí sa 4.-6. hodina

   
 • Trieda 2.C sa 14.10.2014 zúčastnila Workshopu a tvorivých dielní v Mestskej knižnici v Piešťanoch pod názvom Stromy Piešťan.

   
 • Deň zdravia mali aj žiaci 1.C triedy. Fotografie si pozriete vo fotogalérii triedy.

   
 • Prvý týždeň v škole, 18. 9. navštívil prváčikov primátor2.10. mali žiaci deň zdravej výživy

   
 • Žiaci 2.C navštívili 30.9. v mestskej knižnici výstavu českého ilustrátora Radeka Pilařa.

   
   
   
   

 

 
 
 
 
 • Žiaci 4.C sa 2.10.  pri príležitosti dňa zdravia zúčastnili na SZአprojektu Zdravá výživa. 

   
 • Žiaci 4.C sa 30.9. zúčastnili v mestskej knižnici na workshope (Ne)obyčajné stromy pod vedením kulturologičky Mgr. Kataríny Bajzikovej. 

   
 • Divadelné predstavenie

  16. októbra 2014 o 9:00 je pre I.stupeň v Dome umenia v Piešťanoch pripravené divadelné predstavenie Zázračná škola Fantázia

   

   
 • Memoriál M. Zavarskej

  V okresnom kole Memoriálu M. Zavarskej získali 9.10.2014 naši žiaci aj naše žiačky prvé miesta.Gratulujeme k úspechu a ďakujeme za reprezentáciu školy.

   
 • Aktualizácia údajov

  9. 10. 2014 Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
   
 • Cezpoľný beh - kraj

  V krajskom kole cezpoľného behu žiakov ZŠ, ktoré sa uskutočnilo 7.10.2014 získali naši žiaci 2. miesto a našežiačky 1. miesto. Gratulujeme

   
 • 2.10. 2014 sa trieda  5.A zúčastnila geografickej exkurzie vo hvezdárni v Malých Bieliciach. Oboznámili sa s najbližším vesmírom a pozorovali Slnko.

   
 • Dňa 3.10. navštívili žiaci  5.B a 5.C Hvezdáreň v Partizánskom- Malých Bieliciach. Dozvedeli sa veľa zaujímavých informácií o vzniku vesmíru a jeho poznávaní človekom.

   
 • Hokejový zápas

  2. októbra 2014 (štvrtok) o 13:00 sa uskutoční ligový zápas ŠHK 37 Piešťany - HK Orange 20Vyučovanie bude skrátené- končí 11:45 - 12:10. Obedy budú vydávané skôr. Žiaci idú na štadión v sprievode vyučujúcich, na štadióne sa pohybujú na vlastnú zodpovednosť individuálne. Počas zápasu sa zdržiavajú na svojom mieste. Vstupenky zabezpečuje klub ŠHK 37 Piešťany.

   
 • V okresnom kole Cezpoľného behu získali naši žiaci aj naše žiačky prvé miesta a postupujú do krajského kola, ktoré bude 7.10.2014 v Piešťanoch. Matúš Janík získal ako jednotlivec tretie miesto aLenka Paulíková druhé miesto. Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy..

   
 • Žiaci 4.A triedy strávili noc v planetáriu.. Mali možnosť pozorovať zaujímavosti vesmíru počas dňa i noci.

   
 • Európsky deň jazykov 2014

  Projekty žiakov ku Európskemu dňu jazykov 2014 si môžete pozrieť na stránke http://englishzs.wordpress.com/edl-2014/ 

   
 • 24.9.2014 sa konala  Piešťanská kinderiáda základných škôl, v ktorej naša škola získala v celkovom poradí prvé miesto. Ďakujeme všetkým zúčastneným za reprezentáciu a gratulujeme k úspechu. 

   
 • Pekný sobotný deň strávili deti  8. oddelenia ŠKD v prírode. Z Havrana prešli na Ahoj, kde sa pokochali krásnym výhľadom na mesto a vyšantili sa.  

   
 • Plavecké preteky pod záštitou primátora Piešťan sa uskutočnili 17.9.2014 na kúpalisku Eva. V jednotlivcoch za 3. ročníky získali 1. miesta Peter Oravec a Lea Chromiaková2. miesta Simon Valo, Richard Haberern a Christine Hildebrandt 3. miesto Diana Vargová V štafete získali chlapci 2. miesto a dievčatá 1. miesto.  V jednotlivcoch za 4. ročníky získali 1. miesta Rebeka Buková a Alex Bíly2. miesto Timotej Kowanz a 3. miesta Timotej Hájiček a Katarína Grežďová. V štafete získali ajchlapci aj dievčatá 1. miesto. Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

   
 • 4.C sa 17.9.2014 zúčastnila workshopu kúpeľná oblátka v mestskej knižnici.

   
 • V 21. národnej súťaži vo viazaní a aranžovaní kvetov s medzinárodnou účasťou Victoria Regia 2014 získala naša žiačka Petra Stručková v kategórii Základné školy 3. miesto v téme Kytica pre mamičku, 3. miesto v téme Srdiečko na dlani a celkovo obsadila 2. miesto. Gratulujeme k úspechu

   
 • Rodičovské združenie

  Triedne aktívy rodičovských združení budú na prvom aj na druhom stupni (ročníky 2-9)  24.9.2014 (streda) o 16:30. Rada školy a jej triedni zástupcovia sa stretnú v učebni hudobnej výchovy o 16:00.

   
 • 19.9.2014 navštívili žiaci  2.A a 2.C triedy náučný chodník Včelia cesta v Drahovciach. Dozvedeli sa o živote včiel, ich úžitku a o starostlivosti o včely. Fotky nájdete v albumoch tried 2.A a 2.C.

   
   
   

 

 • Žiaci 4.D sa zúčastnili v rámci Piešťanských vychádzok workshopu Architektúra Piešťan , kde sa dozvedeli zaujímavosti o Dome umenia v Piešťanoch a o Kolonádovom moste. 

   
 • Trieda 3.A sa bola18.9.2014 pozrieť s p. uč. Kubánovou na kamerový systém Mestskej polície v Piešťanoch s krátkym výkladom  o bezpečnosti na cestách  a základných informáciách o štátnej i mestskej polícii. 

   
 • 11. septembra sa žiaci 7. B triedy dozvedeli zaujímavé informácie zo života včiel na exkurzii v Múzeu včelárstva  v Kráľovej pri Senci. Počas daždivého dopoludnia žiaci počúvali o histórii včelárstva, o včelích produktoch, zazimovaní včiel, pozreli si včelín a unikátne zbierky úľov. Videli stromy miniarboréta a tešili sa z domácich zvierat ako sú prasiatka, kozy a sliepky s kuriatkami. Neďaleko obce Kostolná pri Dunaji si pozreli Oázu sibírskeho tigra s 30 tigrami a tromi levmi. Najväčšiu pozornosť vyvolala najmladšia Suria a kŕmenie tigrov a levice šľahačkou.

   

   
 • Naša škola sa  v piatok 5. septembra zapojila do kampane Na kolesách proti rakovine symbolickou jazdou žiakov II. – IV. ročníka  pred Domom umenia v Piešťanoch. Video z TV Karpaty   

   
 • Ponuka krúžkov 2014-2015

   
 • Rozvrhy

  Oficiálna verzia rozvrhov zverejnená v hornom menu

   
 • Začiatok školského roka

  Začiatok školského roka 2014/2015 je v utorok 2.9.2014 o 7:55. Žiaci budú v škole do 9:30- triednym učiteľom je potrebné potvrdiť ETV/NBV a stravovanie. 3.9.2014 budú 4 organizačné vyuč. hodiny s triednymi a obed. 4.9.2014začína vyučovanie podľa rozvrhu. 

   
 •  
 • Stravovanie v šk. jedálni

  Upozorňujeme rodičov, ktorých deti sa budú v šk. roku 2014/2015 stravovať v ZŠ na Brezovej ulici a Vajanského ulici v Piešťanoch,
  aby nezabudli včas uhradiť stravné na mesiac September 2014Ďalej doporučujeme rodičom budúcich prváčikov (z obidvoch škôl), aby si prišli posledný augustový týždeň pre šeky a zakúpiť čipy do kancelárie školskej jedálne na Brezovej ulici (vchod zo zadu ZŠ, pri kotolni).

Fotogaléria