Navigácia

O nás Oblasti činnosti Pre žiakov Pre rodičov

Školský psychológ

Pre rodičov

S čím sa môže obrátiť na školskú psychologičku rodič?

 • Ak má pocit, že jeho dieťa má problémy v oblasti:
  •  komunikácie – odmieta komunikovať v určitých situáciách, s určitými ľuďmi, je uzavreté do seba
  •  emocionality – dieťa je často smutné, plače, má rôzne strachy, obavy, návaly hnevu, agresivity
  •  motivácie – dieťaťu sa do ničoho nechce, nič ho nebaví, chýba mu motivácia do učenia, ťažko sa mu učí
  •  pamäti – dieťa si ťažko zapamätáva a častejšie zabúda
  •  pozornosti – dieťa sa nevie sústrediť, často odbieha od činnosti
 • Ak sa rodičia rozvádzajú a majú obavy z toho, ako to bude prežívať a zvládať ich dieťa
 • Pri narodení súrodenca – deti majú niekedy pocit, že rodičia venujú svoju lásku a pozornosť mladšiemu súrodencovi, čo môže viesť k súrodeneckej rivalite či narušeniu vzťahov s dieťaťom
 • Pri otázkach spojených s výberom strednej školy (profesijná orientácia a voľba povolania)

 

Ako kontaktovať školskú psychologičku?

 • telefonicky
 • mailom
 • osobne v čase od 7:00 do 15:00 každý pracovný deň (stretnutie je však potrebné si dohodnúť vopred)  kancelária 1. stupňa, číslo dverí 39
 • v čase dištančného vyučovania mailom

Prečo by mohlo Vaše dieťa potrebovať psychológa?

Deti, rovnako ako aj dospelí, prechádzajú aj náročnejšími životnými obdobiami, majú obavy, strachy, o ktorých sa potrebujú s niekým porozprávať. Nie so všetkým, čo deti prežívajú a čo sa v nich odohráva, sa dokážu zdôveriť rodičovi, starému rodičovi alebo kamarátovi. Niekedy nechcú zaťažovať svoje okolie s tým, čo ich trápi. A v takých prípadoch sa môžu porozprávať práve so školským psychológom. Akékoľvek trápenie je menšie, ak na neho nie je človek sám. Je dôležité, aby sa deti naučili už v mladom veku, že vždy majú vo svojom okolí niekoho, na koho sa môžu obrátiť, keď ich niečo trápi.

Čo potom, keď sa rozhodnem, aby moje dieťa navštívilo psychologičku?

Na to, aby sa Vaše dieťa mohlo pravidelne stretávať so školskou psychologičkou je nevyhnutné, aby rodič dieťaťa, resp. jeho zákonný zástupca, podpísal informovaný súhlas, v ktorom súhlasí s poskytovaním psychologickej starostlivosti svojmu dieťaťu. Každé dieťa je chránené zákonom o ochrane osobných údajov. Školská psychologička je viazaná mlčanlivosťou, a tak to, čo sa od dieťaťa dozvie ostane medzi nimi. Výnimkou na porušenie mlčanlivosti sú prípady, keď psychologička zistí, že je dieťaťu ubližované (šikanovanie, kyberšikanovanie, domáce násilie, sexuálne zneužívanie a pod.), keď dieťa ubližuje niekomu inému (šikanuje spolužiaka, týra zviera a pod.), ubližuje sebe (sebapoškodzovanie) alebo je páchateľom trestného činu. Výsledky orientačného psychologicko-diagnostického vyšetrenia je možné komunikovať rodičom.

Materiály pre Vás:

 

 

     

 

   

 

 

Fotogaléria